Dimitrie Bolintineanu: Iisus pe cruce | Dragusanul.ro

Dimitrie Bolintineanu: Iisus pe cruce

 

 

O, Christ cu păr de aur şi cu cuvântul dulce,

Din care se revarsă al mângâierii dar!

Tu însuţi ai zis, Christe, când te-au urcat pe cruce:

„Nu vrei să faci, părinte, să treacă-acest pahar?”.

 

Ce te gândeai tu oare vorbind aşa, Iisuse?

Gândeai că o să piară ce tu ai semănat?

Gândeai că Fariseii au să întoarcă mâine

Poporul din credinţa ce azi ai insuflat?

 

Nu sunt acei puternici ce-mpiedică-o doctrină

Cu toata stăruirea şi influenţa lor!

Ea însăşi, când nu are principiul de lumină,

De viaţă şi dreptate, ucide al ei zbor.

 

Doctrina ta e sfântă şi are viaţă-n sine,

De-aceea pretutindeni lăstari adânci a prins.

Cu cât aflat-a piedici şi suferinţi sublime,

Cu-atâta peste lume în noapte s-a întins.

 

De-atunci de tiranie noi nu ne temem foarte

Când se arată încă aice pe pământ!

O tiranie-n sânu-i aduce a ei moarte

Şi se arată-n viaţă cum naşte un mormânt.