Deţinutului politic Gigi Becali îi înmuguresc aripile | Dragusanul.ro

Deţinutului politic Gigi Becali îi înmuguresc aripile

 

Becali cer

Gigi Becali, în vremea evlaviei afişate

         Gigi Becali este un deţinut politic. Temniţa politică nu este o noutate în neamul Becali, câteva generaţii de armomâni fiind martirizaţi prin dulcile temniţe ale patriei socialiste şi bananiere.

 

         Ca şi bunicul (sau tatăl?) său, Gigi Becali se regăseşte şi supravieţuieşte, biruind vremelnicia prin credinţă. Evlavia din ultima lui scrisoare, citită pe un post de televiziune, ni-l desluşeşte pe Gigi Becali cel real, ascuns de lume, din voia sa, în anii de libertate şi prosperitate. Nu şi de triumf, pentru că Gigi Becali abia acum are parte de triumf, triumful asupra sinelui, prin cunoaştere de sine.

 

Becali trist

Gigi Becali şi adevăratul său creştinism

         Gigi Becali a fost un bun creştin, nu prin vorbe (mai curând, trufii, fariseisme), ci prin fapte.

         Gigi Becali a bucurat pe mulţi, iar “binele pe care l-a făcut altora rămâne, încolo e numai colb şi cenuşă, pe care le spulberă vântul pustiei, după cum spuneau cărturarul bucovinean Alecu Hurmuzachi, în 1865, şi Eroul Bucovinei, scriitorul Ion Grămadă, în chiar dimineaţa jertefei sale pentru neam şi ţară, la Cireşoaia, în 27 august 1917.

 

        Pe deţinutul politic Gigi Becali îl plâng, ca mai toţi românii. Îi plâng şi evlavia de azi, care îi dă doar putere de viaţă. Dar îl fericesc pe adevăratul creştin Gigi Becali, cel care, ba sub masca fanfaronului, ba a parvenitului, ba a insolentului, bucura săracii României, bucura trăiri ortodoxe, ba şi pe românii fără de griji îi bucura şi încă îi mai bucură, prin echipa splendidă, numită “Steaua” (eu sunt rapidist cronic şi nevindecabil, dar nu am voie să nu recunosc valoarea “Stelei” de azi!).

 

         Adevărul este că, şi cu bune, şi cu rele, Gigi Becali chiar a trăit, chiar există, nefiind doar un simplu păşitor, dinspre naştere, înspre naştere. Iar pentru binele risipit în preajmă, cu har de semănător, începe să mă doară nedreapta lui suferinţă (Ion DRĂGUŞANUL).