De râsul zilei: Constantin Horbovanu | Dragusanul.ro

De râsul zilei: Constantin Horbovanu

*

Pentru că, timp de o viață de om, nu a căutat decât sensurile luminoase ale vieții, pe care îndeobște le numim umor, suceveanul Constantin Horbovanu poate fi considerat, mai ales astăzi, când își sărbătorește nașterea, de râsul zilei. Și asta pentru că numai gândul la el izbutește să mă însenineze. Și nu doar pe mine.

*

Excelent în născocirea de cugetări și de aforisme, foarte bun în prozele sale umoristice și, doar uneori, inspirat în epigramă, Constantin Horbovanu, singurul umorist de rasă pe care îl mai are Suceava, este omul în care respect discreția și înțelepciunea celor care știu să trăiască viața ca pe un dar dumnezeiesc, deci aidoma unei nesfârșite sărbători.

*

Sărbători marcate, sporadic, de cărți de umor îndelung premeditate și lucrate cu o responsabilitate aparte, pentru că, în fond, umorul este o chestiune foarte, foarte serioasă. Iar între cărțile lui și omul de fiecare zi Constantin Horbovanu nu există discrepanțe, ci doar o stare de veșnic surâs tămăduitor.

*

La mulți ani, Constantin Horbovanu, și Dumnezeu să ni te ție numai întru bucurie!