Darabani - Botoşani, la 1774 | Dragusanul.ro

Darabani – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Prutului

*

Dărăbani i Corneşti

*

Toată suma caselor: 90

Scădere rufeturile, însă: 15

8 femei sărace

4 preoţi i dascăli

1 ruptaş

1 slugă a dumisale logofătului Balş

1 jidov

Rămân birnici: 75

*

Birnici:

*

Toader Turturan

Grigoraş Dravă, slab, bătrân

Agapie

Ion Buhne

Iftodie, olar

Iacob Turturan

Costandin Ţulug

Maftei Doroftei

Apostol Ştirbăţ

Tănasii Barbă

Simeon Tricăar

Ioniţă, salahor

Grigoraş Bahrin

Simeon Turturan

Acsintii Stari

Todosii brat (frate) lui

Ivan, rus

Simeon Bândul

Sandul, salahor

Ion, rotar

Mihălachi sin (fiu) lui

Costandin sin lui

Vasile sin lui

Andronachi sin lui

Dănilă, rus

Dumitraş

Georgiţă, harabagiu

Ion Brabăn

Acsentii Brabăn

Toader Păduchi

Costandin Podole

Georgiţă Moloci

Grigorie Turturan

Toader Moloci

Georgiţă, olar

Dumitraşco sin lui

Simeon Postolachi

Tănasii Midrihan

Luca, olar

Ion, olar

Pintilii Luca

Vasile Midrihan

Toader Crăciun

Manasii Drencă

Foca zet (al) lui

Neculai sin popei

Toader Culic

Savin zet Manasii

Petre Cârste

Irimie văr Cârstii

Ilie Sudurechi

Grigorie Sudurechi

Irimiţă Sudurechi

Vasile Boinu, rus

Pintilie, rotar

Ion Culic

Vasile, ungurian

Simion Cosavan, slab, bătrân

Toader Drev

Andrei Delendre, slab, bătrân

Ion, cojocar

Toader, ungurian

Simion, rus,

Georgie, crâşmar

Ignat sin Roman, bejenar

Miron cumnat rotarului

Vasilachi, bejenar

Vasile, scripcar

Andrei, sârbul, vornic

Ion, ungurian, scutelnic popii, dat de sat

*

Femei sărace:

*

Paraschiva, babă

Acsinia, babă

Vasilca Molăcioai

Aniţa

Marie Brânzoai

Vasilca soacra lui Vasile

Todosie fata Bumbului

Măriuţa a Catrinii

*

Rufeturi: Preoţi, diaconi, dascăli

*

Preotul Toderaşco

Preotul Gavrilaş

Diaconul Ioniţă

Vasile, dascăl

*

Slugile: Tănasii, sluga dumisale logofătului Balş

*

Jidovii: Berco, jidov

*

Ruptaşi: Georgi Zelinco, ruptaş

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 506 şi 507