Dămileni - Botoșani, la 1774 | Dragusanul.ro

Dămileni – Botoșani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

*

Dămilenii

*

Toată suma caselor: 103

Scădere rufeturile, însă: 41

9 femei sărace

5 argaţi i păstori ai şătrăresii Catrinii Cârstoai

12 argaţi i păstori a lui Ion Buznă, i Anton Buznă, i Vasile Buznă, i Vasile Cârste, mazili

5 preoşi i diaconi i dascăli

2 jidovi

3 ţigani

5 mayili Buzneşti i Cârsteştii ce sunt scoşi la neamuri cu cartea Divanului

Rămân birnici: 62

*

Birnicii:

*

Grigoraş sin Măricuţă, vornic

Andrei, vătăman

Vasile, rus

Ion sin Marie

Ionel

Dumitraşco Bordeian

Irimie, puşcaş

Ion sin Trohin

Dragul, bârsan

Vasile Tronciul

Vasile Coroi

Constantin Roşca

Iacob Miron, eşan

Petre, eşan

Ştefan zet Boboc

Dumitru Frăsinel

Ioniţă Crăciunel

Lupul Gligoriţă

Ilie Chirtoc

Ion sin Trăisteţ

Ion sin (fiu) Toader

Ion sin Andrei

Toader zet (al) Ion

Georgii Dubangiu

Grigorie Tronciul

Luca, târnicerul

Neculai sin Andrei

Matei, covătar

Ştefan, trăistar

Chiril sin Macovei

Lupul, trăistar

Ursachi, trăistar

Ştefan Zvâncă

Chiril Ghionos

Matei, strugar

Grigoraş Isac

Matei sin Macovei

Dumitraşco Păşnică

Ursul Codrian

Ursul Ignat

Ion Bercia

Miron, muntian

Sandul Bursuc

Lupul Tihul

Andrei a Românei

Sandul Ghionoiu

Nichita sin Macovei

Ion Boroncian

Ion Niamţul

Ursachi, târnicerul

Toader Isăcuş

Grigoraş Platon

Dumitraşco sin Măriuţei Săndulesei

Ion Jijian

Pricopi, olar

Vasile Degeratu, stricat la o mână

Constandin Şciopu

Dumitraşco sin prescurniţii

Andrei Grosu

*

Femei sărace, făr’ de ajutor:

*

Marie Româniasa

Lupa Ciocăniasa

Cârstina Nicoriţoai

Catrina, butnăriţă

Aniţa, târniceriţă

Tudora, săracă

Aniţa, vădană

Antimia Sucioai

Ilena Ţibichioai

*

Rufeturi:

Argaţii şătrăresii Catrinii Cârstoai

*

Ion, bârsan

Georgii cel Mic

Ostafii Zvâncă

Irimie, morar

Ursachi, herghelegiu

 *

Argaţii lui Anton Buzne şi a lui Ion Buzne, şi a lui Vasile Buzne, şi a lui Vasile Cârste:

*

Georgie zet Brânduşer

Gavril Jijian

Toader brat Degerat

Toader a Românei

Grigoraş sin popii, slugă

Vasile Hodoroage

Grigoral Opre

Matei sin Trohin

Vasile, holtei, slugă

Costandin Broscăucian

Apostul, vrâncian

Acsintii, morar

*

Preoţi, diaconi, dascăli:

*

Preotul Pricopii

Preotul Carpu

Preotul Vasile

Diaconul Gavril

Toader, dascălul

*

Jidovii:

*

Aizâc, jidov

Izdrailu, jidov

*

Ţiganii:

*

Vasile, ţigan

Costandin, ţigan

Ştefan, ţigan

*

Mazilii ce sunt scoşi la neamuri cu cartea Divanului:

*

Ion Buznă

Anton Buznă

Vasile Buznă

Gavril nepot Buznei

Vasile nepot Cârstei

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 492-494