Cunoscuţii… eroi necunoscuţi (VI) | Dragusanul.ro

Cunoscuţii… eroi necunoscuţi (VI)

1877 Asaltul Grivitei FAMILIA dec 11

*

Corpul IV de Armată, Divizia VII, Regimentul XIII Dorobanţi

*

131. Burlacu Mihai, soldat mort, co­muna Comarna, district Iaşi.

132. Bogoş Vasile, soldat mort, comuna Bosia, district Iaşi.

133. Ţopău Ioan, soldat mort, comuna Chişarăi, district Iaşi.

134. Iosep Grigore, soldat mort, comuna Holboca district Iaşi.

135. Simion Ioan, soldat rănit.

136. A Lupului Toader, soldat mort, comuna Comarna, district Iaşi.

137. Găvan Grigore, soldat rănit, comuna Cărniceni, district Iaşi.

138. Ciolanu Ioan, soldat rănit, comuna Gropniţa, district Iaşi.

139. Pungă Dumitru, sergent mort, comuna Gropniţa, district Iaşi.

140. Spiridon Gheorghi, soldat mort, comuna Movileni, district Iaşi.

141. Baltariu Ioan, soldat mort.

142. Simioneacu Toader, soldat mort, comuna Tăuteşti, district Iaşi.

143. Ursu Gheorghe, soldat rănit, comuna Gropniţa, district Iaşi.

144. Luca Gavril, sol­dat dispărut, comuna Coştuleni, district Iaşi.

145. Pintilii Dumitru, soldat mort, comuna Ruseni, district Iaşi.

146. Costescu Gheorghi, ca­poral rănit, Iaşi.

147. Cojocariu Neculai, sol­dat rănit, comuna Hermeziu, district Iaşi.

148. Mihai Gheorghi, caporal rănit, comuna Laza, district Vaslui.

149. Bârnovianu Vasile, ca­poral rănit, comuna Codăeşti, district Vaslui.

150. Diaconu Gheorghi, caporal rănit, comuna Codăeşti, district Vaslui.

151. Cosmânca George, soldat rănit, comuna Valea Ră, district Vas­lui.

152. Ciobanu Neculai, soldat rănit, co­muna Telejna, district Vaslui.

153. Bucatariu George, soldat rănit, comuna Voroneşti, district Vaslui.

154. Cotruţă Constantin, soldat ră­nit, comuna Sororeşti, district Vaslui.

155. Nechita Dumitru, soldat rănit, comuna Dărmăneşti, district Vaslui.

156. Chiorsa Lupu, sol­dat rănit, comuna Telejna, district Vaslui.

157. Baciu Ioan, soldat rănit, comuna Sevaneşti, district Vaslui.

158. Caras Gr. Teodor, soldat rănit, comuna Valea Ră, district Vaslui.

159. Tihandru Neculai, soldat rănit, comuna Telejna, district Vaslui.

160. Iftimi Costachi, soldat rănit, comuna Dobrovăţ, district Vaslui.

161. Frenchel Şmil, soldat rănit, comuna Munţii de Sus, districtul Vaslui.

162. Branuştia Gheorghi, ca­poral rănit, comuna Mânjăşti, district Iaşi.

163. Macovei Costantin, soldat rănit, comuna Codăeşti, district Vaslui.

164. Nistor Lazar, soldat mort, comuna Tomeşti, district Iaşi.

165. A Frăsinei Despa Ioan, soldat mort, comuna Tomeşti, district Iaşi.

166. Dascălu Nastasă, sol­dat mort, comuna Prisacani, district Iaşi.

167. Bărbieru Neculai, soldat dispărut, comuna Ghergheleni, district Iaşi.

168. Sandu Neculai, sol­dat dispărut, comuna Tăcuta, district Vaslui.

169. Cucoş Vasile, soldat dispărut, comuna Tă­cuta, district Vaslui.

170. Bozie Anton, soldat dispărut, comuna Negreşti, district Vaslui.

171. Iancu Ştrul, soldat dispărut, comuna Cosmeşti, district Iaşi.

172. Găman Vasile, soldat dis­părut, comuna Doagele, district Iaşi.

173. Grigore Dumitru, soldat dispărut, Iaşi.

174. Grünfeld Moisă, soldat rănit, Iaşi.

175. Bercu Iancu, soldat dispărut, Iaşi.

176. Ilie Isdrail, soldat dispărut, Iaşi.

177. Finchelştain Moisă, soldat dispărut, Iaşi.

178. Burada Vasile, sol­dat mort, Iaşi.

179. Angheluţă Vasile, soldat dispărut, comuna Valea Ră, district Vaslui.

180. Tosin Toader, soldat mort, comuna Valea Ră, district Vaslui.

181. Alexandrescu Al., sergent mort, comuna Valea Ră, district Vaslui.

182. Pârău Ion, soldat mort.

*

 1877 Fonduri pentru raniti

*

Tabloul ostaşilor din Regimentul al 8-lea de Linie

*

1. Valter N. Mărăcineanu, căpitan, comuna Bucureşti, district Ilfov.

2. Panu Nicolae, căpitan, dis­trict Iaşi.

*

1. Şurcă Mihail, locotenent, comuna Baltacele, district Mehedinţi.

*

1. Nancovici Niculae, sublocotenent, comuna Bucureşti, district Ilfov.

2. Ulescu Constantin, sublocotenent, comuna Bucureşti, district Ilfov.

3. Horcea Vasile, sublocotenent, co­muna Soririeşti, district Neamţ.

4. Şerbăneseu Dimitrie, comuna Ismail, district Ismail.

5. Ghenoiu Alexandru.

*

1. Petrachi Stan, subofiţer, comuna Brăila, district Bră­ila.

2. Olaşcu Constantin, subofiţer, comuna Băleşti, district Râmnicu-Sărat.

3. Băloşoi Marcu, subofiţer, comuna Stargoceava, district Mehedinţi.

4. Dimitrescu Constant, subofiţer, comuna Brăila.

5. Badacu Stoica, subofiţer, comuna Brăila, district Brăila.

6. Caranfil Budurea, subofiţer, comuna Ismail, district Ismail.

7. Anton Alexandru, subofiţer, comuna Ismail, district Ismail.

8. Podoiu Dimitrie, subofiţer, comuna Coteşti, district Râmnicu-Sărat.

9. Vasilie Constantin, subofiţer, comuna Băleşti, district Râmnicu-Sărat.

10. Duda Caranfil, subofiţer, comuna Drăgoşani, district Covurlui.

11. Velic Constantin, subofiţer, comuna Brăila, district Brăila.

12. Petrachi Stănescu, subofiţer, comuna Serarga, district Buzău.

13. Vasiliu Stoica, subofiţer, comuna Viteşti, district Brăila.

14. Bodoru Stoica, subofiţer, comuna Viziru, district Brăila.

15. Mihai Niţă Pădure, subofiţer, comuna Arimoasa, district Buzău.

16. Angheluţă Ioan, subofiţer, comuna Iaşi district Iaşi.

*

1. Bejenariu Iorda, caporal, comuna Serarga, district Bu­zău.

2. Moise Brumă, caporal, comuna Stargoseava, district Mehedinţi.

3. Nică Neculai, caporal, comuna Pozogi, district Râmnicu-Sărat.

4. Petrachi Paraschi, caporal, comuna Pozogi, district Râmnicu-Sărat.

5. Ma­rin Vasile, caporal, comuna Leova, district Cahul.

6. Iordachi Petrachi, caporal, comuna Leova, district Cahul.

7. Dinu Teodorie, caporal, comuna Vultureni, district Tecuci.

8. Buzdugan Ioan, caporal, comuna Râmnicu-Vâlcea, district Râmnicu-Vâlcea.

9. Lungu Ioan, caporal, comuna Teleorman, district Turnu.

10. Munteanu Alex., caporal, comuna Gologani, district Râmnicu-Sărat.

11. Hodoroga Tudosie, caporal, comuna Pelea, district Teleor­man.

12. Dobru Stan, caporal, comuna Brăila, district Brăila.

13. Mocan Dimitrie, caporal, comuna Costeşti, district Dâmboviţa.

14. Dinu Stan, caporal, comuna Giurgiuoeni, district Tecuci.

15. Zaharia Gheorghe, caporal, comuna Galaţi. district Covurlui.

16. Luca Barbu, caporal, comuna Tomşari, district Prahova.

17. Gheorghiţă Ioan, caporal, comuna Leova, district Cahul.

18. Ferariu Gheorghe, caporal, comuna Taslău, district Neamţ.

19. Băluţă Mihai, caporal, comuna Grădiştea, district Mehedinţi.

20. Grigorie George, caporal, comuna Dolhasca, district Suceava.

21. Ioniţa Ioan, caporal, comuna Tomşari, district Prahova.

*

1. Moise Brumă, soldat, comuna Bogojan, district Co­vurlui.

2. Nică Neculai, soldat, comuna Bogojan, district Covurlui.

3. Petrachi Paraschiv, soldat, comuna Smulţ, district Covurlui.

4. Marin Vasilie, soldat, comuna Ioneşti, district Tecuci.

5. Iordache Petrache, soldat, co­muna Piatra, district Neamţ.

6. Dinu Theodor, soldat, comuna Racova, district Bacău.

7. Busdugan Ioan, soldat, comuna Racova, district Bacău.

8. Lungu Ioan, soldat, comuna Răchituşa, district Tecuci.

9. Munteanu Al., soldat, comuna Onceşti, district Tecuci.

10. Ho­doroga Gheorghe, soldat, comuna Odăile, district Buzău.

11. Mocanu Dimitrie, soldat, comuna Crevedia, district Vlaşca.

12. Dinu Stan, soldat, comuna Bolintin, district Ilfov.

13. Zaharia Gheorghe, soldat, comuna Rechiţa, district Tecuci.

14. Luca Barbu, soldat, comuna Adâncata, district Prahova.

15. Gheorghiţă Ioan, soldat, comuna Răchitoasa, district Tecuci

16. Ferariu Gheorghe, soldat, comuna Sânger, district Prahova.

17. Băluţă Mihai, soldat, comuna Corcioveni, district Tecuci.

18. Grigorie Georghe, soldat, comuna Lunguleasa, district Dâmboviţa.

19. Apostol Constant, soldat, comuna Lunguleasa, district Dâmboviţa.

20. Andronic George, soldat, comuna Orba de Sus, district Putna.

21. Niţă Ioan, soldat, comuna Orba de Sus, district Put­na.

22. Imalţu Năstasie, soldat, comuna Râşcani, district Covurlui.

23. Marcu Petrache, soldat, comuna Horincea, district Covurlui.

24. Petrea Neculai, soldat, co­muna Horincea, district Covurlui.

25. Burneia Radu, soldat, comuna Horincea, district Covurlui.

26. Gârlea Teodor, soldat, comuna Horincea, district Co­vurlui.

27. Ioan Manea, soldat, comuna Horincea, district Covurlui.

28. Matei Ştefan, soldat, comuna Horincea, district Covurlui.

29. Ilie Ilie, soldat, comuna Ciasna, district Ilfov.

30. David Vasilie, soldat, comuna Paş­cani, district Ilfov.

31. Ioniţă Neculai, soldat, comuna Crivdiai, district Ilfov.

32. Ghiţă Neculai, soldat, co­muna Găieşti, district Dâmboviţa.

33. Stanciu Ioan, soldat, comuna Leova, district Cahul.

34. Teroinu Mihai, soldat, comuna Grădeşti, district Mehedinţi.

35. Calan Gheorghe, soldat, comuna Glumpaţi, district Vlaşca.

36. Enache Dimitrie, soldat, comuna Dolhasca, district Suceava.

37. Neacşu Zamfir, soldat, comuna Olteniţa, district Olteniţa.

38. Catană Constantin, soldat, comuna Naeni, district Buzău.

39. Spinu George, soldat, comuna Ocna, district Vâlcea.

40. Preda Niţă, soldat, comuna Popeşti, district Ilfov.

*

 (Uricarul / sau colecţiune de diferite acte/

care pot servi / la Istoria Românilor /volum IX / de Theodor Codrescu,

Iaşi, Tipografia Buciumului Român, 1887, pp. 259-264).