Cunoscuţii… eroi necunoscuţi (V) | Dragusanul.ro

Cunoscuţii… eroi necunoscuţi (V)

Eroi necunoscuti

*

„Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu o are, ca cineva să-şi dea viaţa pentru fraţi”, spunea un sucevean, nevrednic de memorie, în cadrul ceremoniilor făţarnice de la înmormântarea eroului Ion Grămadă. Dragostea aceasta este profund şi sublim creştină, iar fiecare antecesor care s-a sacrificat pentru viitorul Neamului, prin tentativa de a ne mântui, este un apropiat vrednic al lui Iisus Cristos.

*

Nu există eroi necunoscuţi, ci doar indolenţa noastră faţă de memorie. Cinstind sacrificiul fiecărui cunoscut erou necunoscut înseamnă să te închini onest şi demn lui Iisus Hristos. Pentru că ei, cei ce nu şi-au trăit viaţa până la capăt, sunt primii îndreptăţiţi la Sfânta Înviere.

*

Corpul IV de Armată, Divizia VII, Regimentul XIII Dorobanţi

*

57. Matachi Vasile, soldat dispărut, co­muna Brăeşti, district Iaşi.

58. Sucilă Gheorghe, soldat mort, comuna Bucşiţi, district Iaşi.

59. Filip Neculai, soldat rănit, comuna Târgu Frumos, district Iaşi.

60. Dohonică Ioan, sol­dat dispărut, comuna Brăeşti, district Iaşi.

61. Ciobanu Teodor, soldat rănit, comuna Valea Ră, district Iaşi.

62. Perju Neculai, soldat mort.

63. Scărlătescu Leon, sergent mort, comuna Georgeşti, district Suceava.

64. Kitic Ioan, sol­dat rănit, comuna Buda, district Suceava.

65. Gimpea Petrachi, soldat mort, comuna Deleşti, district Suceava.

66. Anton Ioan, caporal mort.

67. Ianegariu Neculai, caporal mort, comuna Dobrovăţ, district Vaslui.

68. Antohi Gheorghe, soldat mort, comuna Ciorteşti, district Vas­lui.

69. Toma Nastasă, soldat mort, comuna Dobrovăţ, district, Vaslui.

70. Hâncu Ioan, sol­dat dispărut, comuna Lipovăţ, district Vaslui.

71. Iordachi Ioan, soldat rănit, comuna Dobro­văţ, district Vaslui.

72. Ciubuc Vasile, soldat mort, comuna Cotnari, district Iaşi.

73. Lupu Irimia, soldat rănit, comuna Podu Iloaei, district Iaşi.

74. Iordachi Ioan, soldat mort, comuna Crasna, district Iaşi.

75. Pâslariu Ştefan, sol­dat mort, comuna Probota, district Iaşi.

76. Ursache Tudosie, soldat rănit, comuna Probota, district Iaşi.

77. A Savei Petrachi, soldat mort, comuna Stânca, district Iaşi.

78. Posdudur Paraschiv, soldat mort, comuna Holboca, district Iaşi.

79. Chitariu Spiridon, soldat rănit, co­muna Gropniţa, district Iaşi.

80. Rusu Mihai, soldat mort,  comuna Gropniţa, district Iaşi.

81. Ştirbu Costachi, soldat dispărut, comuna Gropniţa, district Iaşi.

82. Ciobanu Carp, sol­dat rănit, comuna Rediu-Mitropoliei, district Iaşi.

83. Bălan Maftei, soldat rănit, comuna Epurenii, district Iaşi.

84. Onofraş Mihalachi, ser­gent rănit, comuna Hermeziu, district Iaşi.

85. Iftime Neculai, soldat rănit, comuna Coştuleni, district Iaşi.

86. Fastei Ioan, soldat rănit, co­muna Bălteni, district Iaşi.

87. Mihail Costachi, sergent rănit, comuna Borşa, district Iaşi.

88. Cazacu Gheorghe, soldat mort, comuna Scoposeni, district Fălciu.

89. Agachi Ioan, soldat rănit, comuna Cărunţii, district Iaşi.

90. Gorovei Neculai, soldat rănit, comuna Copou, district Iaşi.

91. Dimitriu Mihalache, soldat rănit, comuna Bivolari, district Iaşi.

92. Gherman Ioan, soldat mort, comuna Bivolari, district Iaşi.

93. Miron Vasile, soldat mort, comuna Hermeziu, district Iaşi.

94. Cululuc Toader, sol­dat rănit, comuna Miseşti, district Iaşi.

95. Bivolariu Ioan, soldat mort, comuna Belceşti, district Iaşi.

96. Andrei Petru, soldat mort, comuna Şipotele, district Iaşi.

97. Cojocia Constantin, soldat mort, comuna Sineşti, district Iaşi.

98. Prisacariu Neculai, soldat rănit, co­muna Valea Ră, district Iaşi.

99. Ritcu Vasile, soldat mort, comuna Soloneţ, district Iaşi.

100. Ciurariu Iordachi, soldat rănit, comuna Dărmăneşti, district Iaşi.

101. Alexandru Gheorghe, soldat mort, comuna Iovăneşti, district Iaşi.

102. Vătămănescu Vasile, soldat rănit, co­muna Valea Ră, district Iaşi.

103. Cernea Nastasă, soldat dispărut, comuna Savărneşti, district Iaşi.

104. Sofian Vasile, soldat mort.

105. Iacob Ioan, soldat dispărut, comuna Dărmăneşti, district Iaşi.

106. Iftimie Ioan, soldat mort, comuna Şeleprea, district Iaşi.

107. Enachi Ioan, soldat dispărut, comuna Ciorteşti, district Iaşi.

108. Luca Gheorghe, soldat mort, comuna Dobrovăţ, district Vaslui.

109. Pârău Ioan, soldat mort. comuna Lipovăţ, district Vaslui.

110. Mititelu Petru, soldat dispărut, comuna Tacu, district Vaslui.

111. Angheluţă Vasile, sol­dat dispărut, comuna Mânjeşti, district Iaşi.

112. Busdugan Teodor, soldat mort, comuna Lipovăţ, district Vaslui.

113. Braniştia Ghe­orghe, soldat rănit, comuna Soleşti, district Vas­lui.

114. Damian Apostol, soldat rănit, co­muna Cotoeşti, district Vaslui.

115. Mardari Constantin, soldat mort, comuna Lipovăţ, district Vaslui.

116. Gheţu Ioan, soldat mort, comu­na Lipova, district Vaslui.

117. Manta Neculai, soldat mort, comuna Lipova, district Vaslui.

118. Gorgan Gheorghe, soldat mort, comuna Găneşti, district Vaslui.

119. Caliapa Gheor­ghe, soldat rănit, comuna Sineşti, district Vaslui.

120. Morariu Gheorghe, soldat mort, co­muna Prisecani, district Iaşi.

121. Irimia Ioan, soldat mort, comuna Cristeşti, district Iaşi.

122. Toma Alexandru, soldat mort, comuna Cristeşti, district Iaşi.

123. Năstuţă Costachi, soldat mort, comuna Medeleni, district Iaşi.

124. Ursachi Gheorghe, soldat mort, comuna Belceşti, district Iaşi.

125. Nechita Neculai, soldat rănit.

126. Dumbravă Vasile, soldat mort, comuna Tăuteşti, district Iaşi.

127. Motocia Vasile, soldat mort, comuna Gropniţa, district Iaşi.

128. Brânzoi Dimitrie, soldat mort, comuna Zaboloteni, district Iaşi.

129. Baciu Tanasă, sergent mort, comuna Moreni, district Iaşi.

130. Surugiu Ioan, soldat mort, comuna Moreni, district Iaşi.

*

(Uricarul / sau colecţiune de diferite acte/ care pot servi / la Istoria Românilor /volum IX / de Theodor Codrescu, Iaşi, Tipografia Buciumului Român, 1887, pp. 256-259).