Cunoscuţii… eroi necunoscuţi (IV) | Dragusanul.ro

Cunoscuţii… eroi necunoscuţi (IV)

Roman Types et Costumes de la Russie Raoult Ivan 1878

Pentru ilustrarea acestui material, folosesc fotografii din

Types et Costumes de la Russie (1878), de Ivan Raoult

*

Compania A. R.

1 Bolocan Ioan, sergent muzică, din co­muna Tecuci, plasa Nicoreşti, district Tecuci, de 28 ani.

2. Ionescu Vasile, sergent muzică, comuna Galaţi, plasa Siret, district Covurlui, de 20 ani.

3. Melac Polde, sergent, comuna Galaţi, plasa Siret, district Covurlui, de 29 ani.

4. Niţă Mihalache, soldat, comuna Tişeiu, plasa Sărata, district Buzău, de 23 ani.

 *

 Roman Types et Costumes de la Russie Raoult Ivan

*

Tabloul ostaşilor

din al

IV-lea Corp de Armată

Divizia VII, Regimentul XIII Dorobanţi

căzuţi în războiul Independenţei din 1877-1878

 *

1. Vasilescu Gr. Cernea, sublocotenent, rănit.

2. Lelescu Gheorghe, sublocotenent, rănit.

3. Vasilescu Ioan, sublocotenent, ră­nit.

4. Scărlătescu Flexi, sublocotenent, rănit.

5. Renescu Ioan, sublocotenent, rănit.

1. A Butnăriţei Ioan, soldat mort, comuna Bobeni, district Iaşi.

2. Ţurcanu Toader, sol­dat mort, comuna Bădeni, district Iaşi.

3. Ţintilă Gheorghe, sergent mort, Iaşi.

4. Sârbu Ştefan, soldat mort, comuna Ciurea, district Iaşi.

5. Iuraşcu Neculai, soldat mort, co­muna Dragşani, district Vaslui.

6. Atecle Dumitru, soldat mort, comuna Coseşti, district Vaslui.

7. Răşchitor Vasile, soldat mort, comuna Doagele, district Vaslui.

8. Faur Gheorghe, soldat mort, comuna Bădeşti district Vaslui.

9. Calenciuc Vasile, caporal mort, Vas­lui.

10. Ciobanu Ioan, soldat mort, comuna Tomeşti, district Iaşi.

11. Piruş Apostol, sol­dat mort, comuna Dragşani, district Vaslui.

12. Rusu Ioan, soldat mort, comuna Ipate, district Vaslui.

13. Cojocea Ioan, soldat mort, co­muna Bărleşti, district Iaşi.

14. Mează Noap­te Costache, soldat mort.

15. Obreja Gheorghe, soldat mort, comuna Parpaniţa, district Vaslui.

16. Morariu Simion, soldat dispărut, comuna Selepra, district Vaslui.

17. Ilaşcu Neculai, soldat dispărut, comuna Zapoveni, district Vaslui.

18. Liţă Gheorghe, soldat mort, co­muna Codăeşti, district Vaslui.

19. Pricope Vasile, soldat rănit, comuna Sărca, district Iaşi.

20. Hrişcu Ştefan, soldat rănit, comuna Dobrovăţ, district Vaslui.

21. Enache Constantin, soldat rănit.

22. Budac Mihai, soldat rănit, comuna Gropniţa, district Iaşi.

23. Apostoaea Teodor, soldat rănit, comuna Mogoşeşti, district Iaşi.

24. Bujor Teodor, soldat rănit, comuna Mogoşeşti, district Iaşi.

25. A Mihăesii Ioan, soldat mort, comuna Cucuteni, district Iaşi.

26. Hadarag Ilie, caporal mort, comuna Cucu­teni, district Iaşi.

27. Onofrei Vasile, soldat mort, comuna Holboca, district Iaşi.

28. Pă­durariu Costache, soldat rănit, comuna Golăeşti, district Iaşi.

29. Căruntu Andrei, caporal ră­nit, comuna Bivolari, district Iaşi.

30. Gavriluţă Ilie, caporal rănit, comuna Bivolari, district Iaşi.

31. Sturza Ioan, soldat mort, comuna Epureni, district Iaşi.

32. Vrănescu Constantin, soldat mort, comuna Epureni, district Iaşi.

33. Gorban Mihail, soldat mort, comuna Epureni, district Iaşi.

34. Chiratcu Vasile, sergent ră­nit, comuna Sculeni, district Iaşi.

35. Petrilă Ioan, soldat rănit, Iaşi.

36. Aprod Neculai, soldat rănit, comuna Cosmeşti, district Vaslui.

37. Simion Nastasă, soldat rănit, comuna Co­seşti, district Vaslui.

38. Mitrar Gheorghe, ca­poral mort, comuna Laza, district Vaslui.

39. Stehacă Vasile, soldat mort, comuna Pungeşti, district Vaslui.

40. Spiridon Grigore, soldat mort, comuna Lipova, district Vaslui.

41. Cojocariu Gheorghe, soldat mort, comuna Voineşti, district Iaşi.

42. Văleanu Gheorghe, soldat mort, co­muna Miroslava, district Iaşi.

43. Păunaş Gheorghe, soldat rănit, comuna Ciurea, distroct Iaşi.

44. Arhip Ioan, soldat dispărut, comuna Hermeziu, district Iaşi.

45. Cărăuşu Cozma, soldat rănit, comuna Bivolari, district Iaşi.

46. Sutac Gheorghe, soldat dispărut, comuna Bivo­lari, district Iaşi.

47. Sutac Dumitru, caporal rănit, comuna Vlădeni, district Iaşi.

48. Matei Constantin, sergent mort, comuna Hermeziu, district Iaşi.

49. Constantin Costache, soldat mort, comuna Hermeziu, district Iaşi.

50. Păltinel Vasile, soldat rănit, comuna Cârniceni, district Iaşi.

51. Martin Ioan, soldat rănit, comuna Miseşti, district Iaşi.

52. Balaur Dumitru, sol­dat rănit, comuna Deleşti. district Iaşi.

53. Viţelariu Neculai, soldat mort, comuna Lungani, district Iaşi.

54. Ţibichi Dimitrie, caporal mort.

55. Mărgineanu Vasile, soldat mort, comuna Târgu-Frumos, district Iaşi.

56. Bâr­san Ioan, soldat dispărut, comuna Popeşti, district Iaşi.

*

(Uricarul / sau colecţiune de diferite acte/ care pot servi /

la Istoria Românilor /volum IX / de Theodor Codrescu,

Iaşi, Tipografia Buciumului Român, 1887, pp. 253-255).