Cum se văd artiştii între ei | Dragusanul.ro

Cum se văd artiştii între ei

Doina Catargiu, văzută de PIM

Doina Catargiu, văzută de PIM

*

Ziua Artelor Plastice Bucovinene, care este ziua întemeierii (31 ianuarie 1932), la Cernăuţi, a Societăţii Artiştilor şi Amicilor Artelor Plastice din Bucovina (SAAAPB), îi permite sufletlui acestei rememorări şi asumări de patrimoniu cultural, artistul plastic Mihai Pânzaru-PIM, să-şi exerseze peniţa în realizarea unei contemporane Galerii a Personalităţilor Bucovinene. PIM i-a desenat, în interesante viziuni şi perspective, pe pictorii  Ion Grigore, Virgil Parghel, Constantin Severin, Dumitru Rusu, Viorica Moruz, Tiberiu Cosovan, pe scriitorii George Ungureanu,  Ion Paranici,  Ion Beldeanu, Vasile Pânzaru, Dumitru Oniga şi aşa mai departe, iar eu îi păstrez, cu grijă, desenele (nu am avut unde îi expune pe întemeietorii culturii bucovinene, aşa că-i adăpostesc şi pe contemporani, acasă, în biblioteca lui Andi).

*

Dimitrie Savu, văzut de PIM

Dimitrie Savu, văzut de PIM

 

*

În acest ianuarie, PIM i-a schiţat pe Dumitru Savu, din Rădăuţi, şi pe Doina Catargiu, din Suceava, doi mari pictori bucovineni, pictori înnăscuţi, iar nu făcuţi, precum şi pe primul Amic al Artelor Plastice Bucovinene, care este, de fapt, o domnişoară din Rădăuţi, pe nume Andreea Preutesei, cu mari merite în sprijinirea pictorilor bucovineni, cu ocazia taberelor de pictură de vară, şi pe care o recunoaştem ca atare şi cu gândul de a-i provoca pe alţii la a-i urma exemplul.

*

Andreea Preutesei, văzută de PIM

Andreea Preutesei, văzută de PIM