Cu ziua pe masă: Constantin Horbovanu | Dragusanul.ro

Cu ziua pe masă: Constantin Horbovanu

h Constantin Horbovanu

*

Ziua de astăzi, care vine după Mihnea Blidariu și după Roman Istrati, nu-și putea afla un proprietar mai potrivit decât umoristul Constantin Horbovanu, om cu suflet croit din pâine caldă și cu un zâmbet, inclusiv în proza lui umoristică, aidoma unui revărsat de zori înspre călimările cu simțire ale lumii.

*

Constantin Horbovanu a răzbit spre spiritualitate din prea multă cumsecădenie și pentru că și noblețea sufletului este îndreptățită la „pecetea dumnezeirii”, cum zicea Pumnul, subliniind importanța socială și istorică a împlinirii unei limbi, pe vatra sacră a zămislirii sale. Autor de proze umoristice, de epigrame și de superbe și adânci cugetări, Constantin Horbovanu există doar între reperele umanismului celui mai netrucat, în a cărui perenitate sufletul și mintea lui își găsesc și premeditarea, dar și consecința justificării.

*

La mulți ani, Constantin Horbovanu, și Dumnezeu să te ție numai întru bucurie, căci ți-a fost ursită această cosmică îndreptățire!