Crux Dissimulata şi Vitalis Vitalia | Dragusanul.ro

Crux Dissimulata şi Vitalis Vitalia

Altarul Strămoşilor

Altarul Strămoşilor

*

Oricât de mândri am fi de “arta tradiţională românească” (nu există decât meşteşugul, nu şi arta, pentru că reproducerea neiniţiată şi neiniţiatică de simboluri nu înseamnă artă, arta născocind simboluri), dacă iscodim prin megieşii, ba chiar mai departe, nu ne rămâne decât să ridicăm steagul alb, în condiţiile inculturii patriotarde care ne caracterizează. Mai există o soluţie, dar asta presupune cunoaştere şi de Crux, şi de Crux Dissimulata, dar şi de Vitalis Vitalia, soluţie prin care am putea înfăţişa lumii frânturile de Datină primordială, pe care le mai conservăm (prin cântec, dans, artizanat), ca fiind “chemarea strămoşilor tuturor”.  Dacă ne vom cunoaşte altarele şi ne vom regăsi daina (doina), poate că şi străbunii ne vor auzi.

*

Nu intenţionez, acum, să vă povestesc nimic din ceea ce ştiu, iar imaginea de mai sus, care seamănă izbitor cu capetele oului încondeiat de români şi de huţuli, dar şi cu tot felul de motive florale din scoarţe, lăicere, ştergare şi cusături pe ii, nu-i decât “Altarul Strămoşilor”, în reprezentarea tradiţională mongolă. Cum se face faptul că şi păgânii mongoli aveau cele două cruci intersectate şi toată ornamentaţia dreptliniară specifică, după Blaga, civilizaţiei celtice (dar şi Blaga se înşelase) şi, apoi, creştine, încercaţi să intuiţi, până o să vă povestesc eu.

*

Deocamdată vreau să vă arăt cum arată, la diverse popoare ale lumii, “Vitalis Vitalia” sau, într-o altă perspectivă simbolică, dubla natură pământească şi dumnezeiască a fiinţelor umane:

*

Vitalis Vitalia sau Dubla Natură umană

Vitalis Vitalia sau Dubla Natură umană

*

Simbolistica florii în opt petale, şi calendar lunar, şi primăvară, şi sămânţă a vieţii, şi arbore cosmic, şi sens cosmic, Altar al Strămoşilor, şi încă o altă mulţime de simboluri (limbajul ritmicităţii presupunea semnificaţii multiple, pentru a anula desluşirile), pe care o vedeţi şi pe capetele ouălor încondeiate de români şi de huţuli, dar şi pe:

*

Altarul Strămoşilor

Altarul Strămoşilor

*

O ultimă precizare: între Strămoşi şi Străbuni nu există nici o sinonimie, Străbunii fiind doar continuatorii Strămoşilor, vergile de legătură dintre noi şi strămoşi sau frânghiile cosmice, cum le puteţi vedea în “Altarul Austria”, dintr-un tezaur vienez.