Cruciaţi ai secolului XIX, în luptă cu păcatul | Dragusanul.ro

Cruciaţi ai secolului XIX, în luptă cu păcatul

 

Căutând eu nişte file uitate din cronica lăutăriei româneşti[1], numai peste minunata viaţă evlavioasă a creştinilor nimeresc. De pildă, despre pedeapsa divină, aplicată paznicului chioşcului din Herăstrău de către un cuvios preot bucureştean, care l-ar fi trimis pe păcătosul paznic drept în iad, dacă nu şi-ar fi băgat dracul coada, prin intermediul doctorului Rali.

 

 

O adevărată cruciadă dezlănţuiseră, tot pe atunci, sfinţiţi protopop împotriva presupusului păcat al curviei, printr-o admirabilă gloabă preventivă, destinată averilor din ceruri ale adevăratei credinţe strămoşeşti.

 

 

Iar dacă femeile preferau cununia, care, în fond, o curvie legală însemna în ochii sfinţiţilor protopopi, iarăşi intervenea mânia dumnezeiască, pe care vă las s-o desluşiţi singuri, eu fiind ocupat cu căutarea lăutarilor şi nu a trecătoarelor sfinte păcate.

 

 

[1] Urechia, V. A., Istoria Românilor, Tomul X, Partea A, Bucureşti, 1900