"Cronica Gimnaziului" din Suceava 1862-1863 | Dragusanul.ro

„Cronica Gimnaziului” din Suceava 1862-1863

 

Anuarele sau programele fostului „Ober-Gymnasiums in Suczawa[1], acum Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, iar pe vremea tinereţii mele doar liceu sau „bastilie” – cum îi ziceam noi cu alint, dar purtând numele aceluiaşi glorios voievod, conţin mărturii importante, pe care trebuie să le adune cineva, odată şi odată. Primul pe care l-am găsit eu se referă la anul școlar 1862-63, care a început, cu deschiderea clasei a V-a, pe 4 septembrie 1862, după săvârşirea serviciilor religioase și cu invocarea solemnă a Duhului Sfânt, atât în Biserica greco-ortodoxă a Sfântului Gheorghe, cât și în cea romano-catolică. După finalizarea serviciilor religioase, a fost citită o sinteză a regulamentului şcolar, după care, în aceeași zi, au început examinările suplimentare și restanţele.

*

Prin adăugarea unei clase la instituția de învățământ, Gimnaziului i-au fost repartizați alţi doi profesori calificați. Profesorul Johann Krziz, care predase, în ultimul timp, la Gimnaziul de la Pressburg, în direcția didactică și pedagogică, a fost promovat, prin ordinul ministerului nr. 4557 din 8 mai 1862, la Gimnaziul din Suceava. În acelaşi fel, domnul Wilhelm Henke, calificat ca profesor de școală pentru gramatică, a fost transferat, prin ordinul ministerului nr. 10318 din 15 iulie 1862, atribuindu-i-se şi o parte a instruirii matematice fizice.

*

Nu în cele din urmă, trebuie subliniată marea recunoștință faţă de  Majestatea Sa Apostolică, ctitorul acestor instituţii de învăţământ, a cărui prea înaltă rezoluție supremă din 18 septembrie 1862, adresată directorului Gimnaziului, a fost înmânată directorului odată cu Decretul k. k. Guvernului ţării din Bucovina nr. 15452, din 2 octombrie 1862, rezoluţie care, atunci când a fost făcută cunoscută, a umplut inimile cu sentimente profunde de mulțumire pentru această grație prea înaltă. Cu ocazia celei mai înalte recunoaşteri, Direcția a acordat o zi liberă: la fel ca și pe data de 4 octombrie, sărbătoare glorioasă a numelui Majestăţii Sale Apostolice şi Împărăteşti, Franz Josef I, și, în cele din urmă, pe 19 martie.

Julius Chrzanowski, 1894: Armenisches Wohnhaus in Suceava

 

Programa Gimnaziului superior cezaro-crăiesc din Suceava pentru anul şcolar 1863

*

Catedre[2]; Profesorii şi obiectele pe care le predau

*

Dr. Jos. Marek, directorul Gimnaziului, predă latina, clasa a V-a, 6 studenţi

Johann Krziz, predă latină şi germană, în clasa I şi greaca în clasa a III-a, 16 studenţi; diriginte la clasa I

August Klimpfinger, predă, în semestrul I, latină (III, IV) şi germană (III, V), 17 studenţi; în semestrul II, latină (III, V) şi germană (III), 15 studenţi; diriginte la clasa a III-a

Dr. Bl. Knauer, predă, în semestrul I, ştiinţele naturii (I, II, III, V) şi matematică (II, V), 15 studenţi; în semestrul II, ştiinţele naturii (I, II, III, V), matematică (II, V) şi germană, 17 studenţi; diriginte la clasa a V-a

Jos. Rohrmoser, predă istorie (II-V) şi germană (II, IV), 18 studenţi; diriginte la clasa a IV-a

Fr. Ott. Novotny, predă latina (II) şi greaca (IV, V), 17 studenţi; diriginte la clasa a II-a

Konst. Andriewicz, preot diecezan în Dioceza Bucovina, predă religia greco-orientală (I-V), în semestrul I, la 24 studenţi, şi limba română (I-V), în semestrul II, la 20 studenţi

Fr. Mart. Stieber, Prodecan şi preot în Suceava, predă religia romano-greacă şi armeano-catolică (I-V), la 10 studenţi

Wilh. Henke, predă geografia (I), matematica (I, III, IV) şi fizica (IV), la 15 studenţi

* 

Anton Wallentin, organist la parohia catolică, predă muzica, la 2 studenţi

Isaac Unterberg, profesor particular, predă religia mozaică, la 2 studenţi.

1915, februarie 27, La Revue hebdomadaire: Biserica Sfântul Gheorghe din Suceava; foto: Edme Vielliard

 

Tabel prezentare generală[3] a elevilor Gimnaziului superior cezaro-crăiesc din Suceava pentru anul şcolar 1863

*

Clasa I: 75, din care 20 germani, 32 români, 3 armeni, 5 poloni şi 10 ruteni

Clasa a II-a: 44, din care 9 germani, 24 români, 8 poloni şi 5 ruteni

Clasa a III: 49, din care 17 germani, 16 români, 1 armean, 5 poloni şi 2 ruteni

Clasa a IV-a: 17, din care 2 germani, 12 români, 1 armean, 2 poloni şi 2 ruteni

Clasa a V-a: 19, din care 10 români, 2 poloni şi 6 ruteni

*

Printre numele tinerilor şcolari, studenţi – cum li se zicea pe atunci, regăsim şi pe cele ale unor cărturari bucovineni de mai târziu, precum folcloriştii Alexandru Voievidca şi Simeon Florea Marian, poetul Gherasim Buliga sau autorul de manuale şcolare Animpodist Dasczkiewicz (în clasa I), Pamfil Dan – co-organizator al serbării de la Putna din 1871 (în clasa a III), Samuel Isopescul – profesorul şi autorul de manuale şcolare, dar şi Samuel Isopescul avocatul, socrul primarului Franz Ritter Des Loges.

*

Clasa I:

 

Sathmari Ludwig

Wallerstein Samuel

Popeskul Leon

Wojewidka Alexander

Marian Simeon

Czuperkowicz Athanasius

Jeremiewicz Johann

Fillewicz Alexander

Popeskul Georg

Faustmann Vincenz

Forgacz Georg

Bereznicki Sosthenes

Arvay Albert

Lewandowski Wilhelm

Russu Theodor

Borcze Nikolaus

Grigorowicz Gregor

Puju Seraphin

Lawrik Stephan

Zierhoffer Philipp

Worel Julian

Zachmann Friedrich

Buliga Gerasim

Dasczkiewicz Animpodist

Terpilak Eduard

Balasiewicz Joseph

Gorasch Georg

Janowicz Samuel

Paschkan Arsenius

Simon Anton

Prunkul Valerian

Steidler August

Piatek Bronislaw

Turturian Leon

Wilinski Johann

Ilnicki Leon

Petelenz Rudolf

Daszkiewicz Eusebius

Skinteuza Konstantin

Pantazi Alexander

Wasilowicz Leon

Schaffner Jakob

Steidler Jgnaz

Riss Gustav

Wasilowicz Lazar

Popowicz Konstantin

Paschkan Demeter

Wegrzynowicz Leon

Steinbach Peter

Grosaw Samuel

Malczynski Georg

Coczynski Alexander

Sollog Johann

Tarnawski Michael

Wojewidka Joseph

Alacz Markus

Berliner Adolf

Lass Dominik

Teutul Konstantin

Sahlian Mathäus

Kobylanski Basilius

Beiner Herman

Lass Anton

Meth David

Jeremiewicz Emilian

Missir Simon

Prelicz Julius

Hreniuk Johann

Drummer Anton – rămas neaudiat.

Clasa a II-a:

 

Petelenz Ignaz

Barber Isidor

Pantazi Elias

Paszkan Andreas

Dobosz Theodor

Isopeskul Samuel

Brodner Johann

Dawidesko Nthan

Kalita Victor

Zugraw Johann

Fokschaner Isidor

Jedynákiewicz Leopold

Stati Georg

Janowicz Johann

Hansirer Nathan

Hönig David

Mandaszewski Dorymedont

Muntean Ilarion

Liebich Karl

Worobkiewicz Johann

Konstantinowicz Eusebius

Holka Emanuel

Koczynski Johann

Prokopowicz Basil

Popeskul Johann

Sam Gustaw

Bodnareskul Nicolaus

Modre Wilhelm

Turturian Basil

Buczewski Dionysius

Kozmiuk Elias

Kretzu Demeter

Gorcza Peter

Melzer Eugen

Teleaga Peter

Thorosiewicz Nikolaus

Grigorowicz Alexander

Dobrzański August

Prokopowicz Christophor

Soroczan Nikolaus

Popowicz Gabriel

Zarzycki Ludwig

Smentakiewicz Johann

Melzer Emil

Niedzielski Anton

Kraemer David

Clasa a III-a:

 

Knauer Friedrich

Boka Peter

Chodakowski Johann

Zugraw Leon

Kossowicz Nikolaus

Kok Elias

Kristek Ladislaus

Danilewicz Georg

Czerniawski Elias

Lomikowski Nikolaus

Prelicz Victor

Lutza Johann

Zwölf Arthur

Zalewski Ladislaus

Kuny Josef

Kraemer Salamon

Melzer Albin

Alexandrowicz Romuald

Sniatynczuk Athanasius

Zothe Ferdinand

Terpilak Wihelm

Bocancza Theopil

von Prunkul Georg

Krämer Rudolf

Kozłowski Sigismund

Rossignon Alfred

Zwölf Adolph

Scholz Johann

Schmid Josef

Prelicz Karl

Polonik Theodor

Popowicz Ironim

Dann Pamphil

Filiewicz Nikolaus

Borodaykiewicz Jakob

Kramasz Valerian

Meixner Franz

Welehorski Nikolaus

Grigorowicz Johann

Nikitowicz Emilian

Ferliewicz Michael

Beiner Jakob

Melzer Adolf

Bokancza Andreas

Czekanowski Johann

Meixner Florian

Hermann Theophil – rămas neaudiat.

Clasa a IV-a:

 

Petelenz Karl

Lewandowski Rudolf

Tarnawski Leon

Porkuzan Georg

Bodnarescul Eugen

Grigorowicz Johann

Zbiera Konstantin

Popeskul Johann

Prokopowicz Johann

Pankiewicz Johann

Barber Bernhard

Popeskul Demeter

Lewczuk Theodor

Prunkul Theodor

Grigorowicz Georg

Andruchowicz Elias

Dann Jodann

Thomowicz Konstantin

German Kosmas

Clasa a V-a:

 

Kozlowski Emil

Isopeskul Demeter

Junowicz Rudolf

Isopescul Samuel

Danilewicz Simeon

Czerniawski Johann

Berggrün Alfred

Mandaczewski Emilian

Gaspary Ludwig

Bumbac Johann

Piotrowski Johann

Brailean Demeter

Grigorowicz Basil

Jeremiewicz Johann

Soroczan Konstantin

Walawski Elias

Morarasch David

Grybowski Basil

*

[1] Programm / des / k. k. gr. n. unirten Ober-Gymnasiums in Suczawa / für das Schuljahr / 1863, Czernowitz 1863, Buchdruckerei von Rudolph Eckhardt, pp. 24, 25

[2] Ibidem, pp. 17, 18

[3] Ibidem, p. 23