Cristinești, Dorohoi - Botoșani, la 1774 | Dragusanul.ro

Cristinești, Dorohoi – Botoșani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

*

Cârsteneştii

*

Toată suma caselor: 29

Scădere rufeturile, însă: 29

24 călăraşi lui vel (mare) căpitan de Dorohoi

4 scutelnici lui Iordachi vel căpitan

1 volintir ce slujeşte la comanda lui Andronachi Rughi

*

Ce sunt călăraşi la vel căpitan de Dorohoi:

*

 Pavăl cumnat lui Grigoraş, rus

Gavril, rus

Georgiţă Strătian

Andrei Strătian

Lupaşco zet Dumitru

Anton Strătian, şchiop

Gavril Darie, holtei cu mamă

Neculaiu, ciubotar

Iordachi, eşan

Simion sin Anton

Ion sin Anton

Macovei Slabul

Costandin sin lui

Pavăl, şălar

Gavril Corjos, chihae

Pentilie, rus

Nistor, cioban

Costantin Brânduşer

Andrei, ciobotar, şchiop

Aivaz, rus

Timoftii, eşam

Gavril sin Brânduşer

Dumitru, rus, bătrân, slabu

Damian Datorie, tij (la fel) bătrân

*

Rufeturi:

Scutelnicii căpitanului Iordachi

*

Grigoraş, rus

Vasile Iosip

Ion sin Macoveiu

Toader Brânduşer

*

Volintiri:

*

Mihaiu Nagâţ, volintir ce slujeşte ficiorul lui la arme la comanda lui Andronachi Rughi

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 492