Cristian Irimia, mai mult decât un doctor | Dragusanul.ro

Cristian Irimia, mai mult decât un doctor

Cristian Irimia

*

Față de omul Cristian Irimia am o admirație sinceră și durabilă. Fără a ignora calitățile de medic ale domniei sale, mă plec, totuși, mai adânc în fața faptelor, care au prins contururi în peisagistica medicală suceveană. Cristian Irimia, în vremelnicia politicii și a unei funcții guvernamentale, a izbutit să modernizeze sistemul medical sucevean ca nimeni altul. Fără trufie, fără să aștepte recunoștință publică, ci doar biruindu-și propriile suferințe, care îi puteau încetini faptele. Și, astfel, deși puțini știu, după omul și doctorul Cristian Irimia au rămas și vor rămâne durabilități care îi sublimează noblețea înnăscută.

*

La mulți ani, Cristian Irimia, și Dumnezeu să vă ție numai întru bucurie!