Crăiniceni - Botoșani, la 1774 | Dragusanul.ro

Crăiniceni – Botoșani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Prutului

*

Crăiniceni

*

Toată suma caselor: 40

Scădere rufeturile, însă: 8

2 femei sărace

4 preoţi şi dascăli

1 slugă a dumisale jicnicerului Manolachi

1 jidov

Rămân birnici: 32

*

Birnici:

*

Constandin Herăstău

Iliaş sin ciobotar

Ion, rotar

Toma Moisuc

Mihai Moisuc

Ion Breha

Simion, croitor

Mihălachi zet (al) rotar

Ştefan, şelar

Dumitraşcu Herăstău

Măteiu Moisiuc

Ştefan cobzar

Grigorii Sofiian

Grigori sin Ion

Mihai Măriian

Ursachi Sofiian

Grigorie Pagul

Vasile Cranca

Ion Cranca

Ştefan, vătăman

Costantin zet Pepelie

Georgie, cojocar

Ivanuşca, rus

Mihai sin rotar

Simion, văcar

Grigoraş zet Ţapu

Apostul, vornic

Georgie, vătăman

Ion Moisuc

Ion Buzilă

Vasile, rus, slab

Ion Pepele

*

Femei sărace:

*

Ioana, săracă

Vasilca, babă

*

Rufeturi:

Preoţi, dascăli

*

Preotul Onofreiu

Preotul Artemie

Preotul Vasile Şălaru

Vasile, dascăl

*

Slugi boiereşti:

*

Vasile, slugă dumisale jitnicerului Manolachi

*

Jidov: Avram

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 510 şi 511