Costeşti - Botoşani, la 1774 | Dragusanul.ro

Costeşti – Botoşani, la 1774

Ținutul Botoșani

10 iunie 1774

Ocolul Siretului

*

Costeştii şi Buda

*

Toată suma caselor: 26

Scădere rufeturile, însă 6

1 popă

5 scutelnici

Rămân birnici: 20

*

Birnicii:

*

Ion Bogos

Apostul sin (fiu) Ursul

Ioniţă, pescar

Arseni

Iftimi sin Ciriac

Anton

Ion, crainic

Costandin sin Simion

Toader, vornic

Neculai, rotar

Neculache sin Grigoraş

Chiriac sin Sava

Hiloti a preotesii

Prodan

Grigori Titiluţă

Georgieş Şutul

Toader Todiţă

Ioniţă Ignat

Toader sin Ignat

Angelache

*

Rufeturile:

*

Popa Iacob

Lupaşcu, scutelnic lui Ioniţă Potpaoli, logofăt

Pavel, sin lui, tij (la fel)

Andrei, tij (la fel)

Spiridon, tij (la fel)

Neculai Topliţă, tij (la fel)

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 192 şi 193