Cordăreni - Botoşani, la 1774 | Dragusanul.ro

Cordăreni – Botoşani, la 1774

Ținutul Botoșani

10 iunie 1774

Ocolul Câmpului

*

Cordărenii

*

Toată suma caselor, iar când i s-au dat salvogvardie au fost 33: 57

Scădere rufeturile, însă:

1 ruptaş

2 popi

1 diacon

2 dascăli

1 arnăut

1 argat

6 ţigani

43 cu salvovgardie

*

Cu salvovgardie:

*

George Perjul

Toader Ţurcan

Toader Băzgan

Gavril, ciubotar

Gavril Romăşcan

Nistor nepot Cârstii

Ignat sin Şchiopu

Irimie, pas

Alecsa, morar

Nechifor Mahul

Ion, crâşmar

Ioniţă Trutrucea

Chirilă Cherdevară

Toader brat (frate) crâşmar

Ion Teliagă

Grigoraş Bradul

Toader Haivaz

Toader, botnar, vornic

Ştefan Huzun

Ion Toma

Vasile Tiron

Dumitru Romăşcan

Nichita sin (fiu) Iurie

Acsinte Chiorescul

Ion Chiorescul

Anton, ungurian

Grigore Niacşul

Ştefan Istrate

Costandin, cojocar

Dumitraşcu sin (fiu) Petrii

Iacob Nejel

Vasile Jijie

George Ropot

Iftimii, botnar

Ilie, butnar

Prodan, văcar

Neculai Niacşul

Toader sin (fiu) Şchiopu, vătăman

Ion Florian

Iftimi sin Iftimi

Opria

Ştefan al prescurniţii

Simion, prisăcar

*

Rufeturile:

*

Andrei Iftodi, ruptaş de Hârlău

Popa Vasile

Popa Dumitru

Toader, diacon

Ion, dascăl

Iftimi, dascăl

Andronic, argat, cu carte rusească de scuteală

Ion, argat lui Andrei Iftodi

Lupul Gane, ţigan

Neculai Gane, ţigan

Ion, cobzar, ţigan

Petre, ţigan

Toader zet (al) Petre, ţigan

Ştefan zet Petre, ţigan

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 187  şi 188