Constantin Mândrişteanu, un reper al folclorului | Dragusanul.ro

Constantin Mândrişteanu, un reper al folclorului

Constantin Mandristeanu

*

Trompetist înnăscut odată cu cântecul, Constantin Mândrişteanu înseamnă mult mai mult, pentru folclorul contemporan românesc, decât îndeobşte se ştie. Pasionat de povestea miraculoasă a cântecului, ştiutor de poveşti din cărţi şi de poveşti de pe prispa caselor Moldovei, dinamic în a înţelege şi a discerne, Constantin Mândrişteanu e însetat de cunoaştere şi, tocmai de aceea, freamătă în căutarea dialogurilor, care să-i desluşească adevărurile care îi alcătuiesc sufletul.

*

Sigur pe arta sa de necontestat de către nimeni, Constantin Mândrişteanu, un reper al folclorului românesc de astăzi, este unul dintre puţinii căutători de caracteristici ale lumii creatoare în care s-a născut. Nu un polemist, pentru că polemica nu duce nicăieri, ci un însetat de adevăr sau măcar de plauzibil, cum puţini mi-a fost dat să întâlnesc în această viaţă.

*

La mulţi ani, Constantin Mândrişteanu, şi Dumnezeu să (ni) te ţie numai întru bucurie!