Constantin Hrehor: Poet şi Violonist | Dragusanul.ro

Constantin Hrehor: Poet şi Violonist

Poetul Constantin Hrehor, despovărându-se de tristeţi

Poetul Constantin Hrehor, despovărându-se de tristeţi

*

L-am ascultat, cântând la vioară, în vara anului 1993, la Ciudei, dincolo de Vicovu de Sus, în cealaltă parte a Bucovinei. L-am ascultat, cântând la clavir, peste doar vreo trei ani, la Grăniceşti. Constantin Hrehor este unul dintre cei mai importanţi poeţi ai Bucovinei, chestie pe care o ştiu mai toţi mânuitorii de condeie, dar fără să simtă şi bucuria de a o recunoaşte. Şi tot el este şi un înzestrat muzician, care pune mâna pe instrumente doar atunci când îl copleşesc însingurarea şi tristeţea.

*

Constantin Hrehor, violonist

Constantin Hrehor, violonist

*

Fotografiile acestea, făcute, inspirat, când de Călin Brăteanu (care avea s-o facă pe toboşarul într-un taraf ad-hoc), când de Viorel Varvaroi, la Drăguşeni, unde se serba Anul Nou pe stil vechi, fac parte din patrimoniul Culturii Române, templu în care Constantin Hrehor ocupă, pe deplin îndreptăţit, un loc de cinste. Mă bucur teribil că mi-a fost dat să le vehiculez eu primul, deşi gesturile de contopire cu vioare ale poetului mă întristează, eu ghicind în ele o cumplită însingurare.

*

Constantin Hrehor sau contopirea cu vioara

Constantin Hrehor sau contopirea cu vioara

*

Constantin Hrehor sau dezlănţuirea metaforelor

Constantin Hrehor sau dezlănţuirea metaforelor

*

Poetul Constantin Hrehor, lăutar odihnindu-se

Poetul Constantin Hrehor, lăutar odihnindu-se

*

Călin Brăteanu, toboşarul tarafului Constantin Hrehor

Călin Brăteanu, toboşarul tarafului Constantin Hrehor