Concertul Mihaela Popescu - Cornel Angelescu | Dragusanul.ro

Concertul Mihaela Popescu – Cornel Angelescu

Mihaela Popescu si Cornel Angelescu 1

*

Dintr-odată, s-au auzit munţii cântând pe sub franjurii lacrimilor nopţii. Sau poate că nu munţii, ci sacerdoţii închinărilor solare şi lunare înălţau către cer “gândurile poporului meu”, ceea ce – credeam eu – nu ar mai fi fost posibil, după un ceas de popas, cu “Zicălaşii”, dincolo de veacuri şi în aşteptarea altui ceas de rămas pe muchia clipei. Numai că pe scena “Bucovina Acoustic Park” urcaseră Mihaela Popescu şi Cornel Angelescu, pentru a curăţa de neghină grâul frumos al vremilor noastre. Iar vremurile noastre chiar începuseră să conteze, în desfăşurarea baladescă a paloşelor de lumină, care frângeau lanţurile beznei nevolniciei.

*

Despre cântecele şi reverberările Mihaelei Popescu şi ale lui Cornel Angelescu nu se poate povesti. E peste puterile omeneşti o astfel de îndrăzneală, iar dacă nu le-ar fi cules, unul câte unul, pentru a le încredinţa astralului, operatorul Lucian Căluşeriu, probabil că mi-ar fi lipsit îndrăzneala de a vă călăuzi spre zare, acolo unde încă se mai aude muzica stelelor, cândva zăgăzuită de bunul Dumnezeu, după mărturia lui Pitagora, pentru a nu perturba vieţuitoarele hrănace de la ursirile lor neînsemnate. Aveţi răbdare, oameni buni: în curând, dumnezeirea vă va pătrunde în case, în somn, în nepăsare şi în ignoranţă! Deasupra nimicniciilor, dintr-un capăt în altul al pământului se vor revărsa cântecele Mihaelei Popescu şi ale lui Cornel Angelescu, bătute în cuie pe crucea unei ore care s-a rătăcit roditor şi prin munţii noştri.

*

Mihaela Popescu si Cornel Angelescu

Mihaela Popescu si Cornel Angelescu 2

Mihaela Popescu si Cornel Angelescu 3

Mihaela Popescu

Mihaela Popescu si Cornel Angelescu 4

*