Cişmiaua – Răchiţi, Botoşani, la 1774 | Dragusanul.ro

Cişmiaua – Răchiţi, Botoşani, la 1774

Ținutul Botoșani

10 iunie 1774

Ocolul Târgului

*

Cişmiaua

*

Toată suma caselor: 51

Scădere rufeturile, însă: 51

3 popi

48 poştaşi

*

Poştaşii:

*

Acsinte, vornic

Sava, chihae

Lazor sin (fiu) Marin

Macovei, soronar

Vasile, dulgher

Cipica sin Cabar

Pintelei, cărăuş

Neculai Cobolte

Ştefan, ciubotar

Vasile Streinul

Petre Solcan

Simion Solcan

Sirghii sin Dragomir

Neculai Tomşe

Ion, vătăman

Dumitru sin (fiu) lui

Lupul, baciul

Grigoraş Zelencu

Toader Tomşe

Irimia Zelencu

Grigoraş sin Dragomir

Ilie Bârcul

Simion, cojocar

Tănase brat (frate) lui

George Negrul

Ursul Stan

Ion Stan

Toader Stan

Dumitraşcu sin Ciuntului

Ion brat George

Vasile sin Petroae

Toader Oghială

Vasile Oghială

Simion sin Benii

Toader cumnat vornicului

Vasile, vătăman

Acsinte sin Lupaşcu

Dumitraşcu Bogza

Ioniţă, salahor

Vasile Grosul

Petre al Ciuntoaei

Ştefan Creţul

Vasile Creţul

Ştefan Trenche

Ion Muste

Ursachi

Melinte zet Macovei

Toader sin Lupaşcu

*

Preuţii:

*

Popa Grigore

Diaconul Ion

Diaconul Grigori

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 197