Chemarea fântânilor: lui Florin Hanu | Dragusanul.ro

Chemarea fântânilor: lui Florin Hanu

*

Fântânile cu veghea lor astrală

la marginile lumii întrupate

oracular, dar şi cu îndoială

rup jumătate din eternitate,

iar mai apoi ca un cobzar pribeag

neostenit de sfânta-i rătăcire

*

Hotarul nopţii îl depun pe prag

ademenind adânc cu nemurire:

numele lor ascunde un poem;

unde e clipa-n care să le chem?