Certificate de solidaritate cu cartea bucovineană | Dragusanul.ro

Certificate de solidaritate cu cartea bucovineană

Mihai Unguraşu, Nicolae Cârlan, Ioan Cocuz, Teodor Hauca, George Damian, Gheorghe Flutur, Mircea Motrici şi Ioan Iftode

Mihai Unguraşu, Nicolae Cârlan, Ioan Cocuz, Teodor Hauca, George Damian, Gheorghe Flutur, Mircea Motrici şi Ioan Iftode

*

În vara anului 1999 (19 august), Grupul editorial Muşatinii – Bucovina viitoare edita cărţi ale tinerilor bucovineni (prima: “Bucovina viitoare – 111 copii şi adolescenţi scriitori”, apoi debutau cu cărţi de poezie Oana Iacob, Andreea Iacobina Melinte şi Romeo Petraşciuc), în baza unor abonamente de câte 100.000 lei pe an (10 lei, astăzi), susţinut şi promovat de toţi politicienii de frunte ai judeţului, dar şi de câţiva oameni de afaceri, printre care regretatul Mihai Unguraşu, fraţii Gheorghe, Vasile şi Ioan Iftode, câmpulungeanul Gigi Tătaru, ba chiar şi de publicişti şi scriitori precum Mihail Iordache, George Damian, Vasile Pînzaru, Dumitru Oniga, Doru Octavian Popovici, Marcel Mureşeanu, Mircea Motrici, Cezar Straton, Nicolae Cârlan şi Ioan Cocuz..

*

Am dat, astăzi, întâmplător, peste o publicaţie pe care o făceam atunci şi de care şi uitasem (“Cetăţeanul turmentat”) şi am rămas surprins să descopăr solidaritatea şi mai uitată cu cartea bucovineană a unor fruntaşi (cu adevărat fruntaşi) ai acelor vremuri, inclusiv a unor scriitori.

*

Florin Boeru, Dumitru Oniga, Mihai Pânzaru-PIM, Dumitru Cucu, Vasile Pînzaru, Ion Drăguşanul, Constantin Ungureanu-Box, Vasile şi Gheorghe Iftode, Orest Onofrei, Gavril Mîrza, Constantin Sofroni, Doru Octavian Popovici, Gigi Tătaru, Marcel Mureşeanu, Mihail Iordache şi Cezar Straton

Florin Boeru, Dumitru Oniga, Mihai Pânzaru-PIM, Dumitru Cucu, Vasile Pînzaru, Ion Drăguşanul, Constantin Ungureanu-Box, Vasile şi Gheorghe Iftode, Orest Onofrei, Gavril Mîrza, Constantin Sofroni, Doru Octavian Popovici, Gigi Tătaru, Marcel Mureşeanu, Mihail Iordache şi Cezar Straton

*

În colajul foto, din 1999, nu apar Sofia Vicoveanca şi prefectul Vasile Ilie, amândoi co-organizatori ai unor consursuri literare, în care angrenam (împreună şi la sugestia lui Roman Istrati) sute de tineri din judeţul Suceava. Dar ceea ce mă surprinde acum este să constat că, în 1999, în preajma cărţilor, încăpeau, unul lângă altul, Vasile Ilie, Gavril Mîrza, Teodor Hauca, Constantin Sofroni, Gheorghe Flutur, Florin Boeru (primul liberal din judeţ şi, pentru multă vreme, singurul) şi Orest Onofrei.