Centrul Cultural petrece! | Dragusanul.ro

Centrul Cultural petrece!

Şi vara a fost, azi în sărbătoare

Şi vara a fost, azi în sărbătoare

*

Într-o perioadă densă în evenimente culturale, cu muncă din zori, în noapte, Centrul Cultural “Bucovina” a izbutit o evadare din timp, fiecare dintre noi regăsindu-se prin ceilalţi. Astăzi, aveam de sărbătorit un om, un personaj irepetabil, care trăieşte impecabil bucuria vieţii, molipsindu-ne şi pe noi, de-a lungul timpului, cu lumină. Omul se numeşte Aurel Alexa. La fel se numeşte şi personajul. Un prieten drag fiecăruia, care şi-a sărbătorit ieşirea la pensie.

*

Aurel Alexa, un lord în slujba culturii

Aurel Alexa, un lord în slujba culturii

Un om frumos, în preajma căruia ne-am adunat toţi cu seninătate, în ciuda unei ciudate duioşii care începuse să ne macine. Un om cu o familie frumoasă, din care toţi cei din Centrul Cultural “Bucovina” facem parte, eu fiind tare mândru, şi de multă vreme, că băiatul fetei lui Aurel Alexa, fost olimpic în matematici, va studia la Cambridge. Un om e dator omenirii cu fructe împlinite, iar colegul şi prietenul meu Aurel Alexa este un astfel de om. Ca şi prietenul nostru Marcel Horodincă, sosit, din tihna “pensonariatului”, la sărbătorirea lui Aurel, pentru a-i cânta, aşa cum o făcuse şi în opereta “Crai nou”, urările cuvenite şi pentru a ne înveseli cu harul actoricesc, pe care fiecare dintre noi îl cunoaşte şi îl respectă.

*

Şi a mai fost sărbătorită, tot azi, dar pentru miercuri, şi Gabriela Havriliuc, delicata Gabi topindu-se de înduioşare şi de emoţie sub ochii noştri:

*

Gabi Havriliuc, sfioasă între aplauze

Gabi Havriliuc, sfioasă între aplauze

*

Au fost şi Zicălaşii (după repetiţia finală), deşi ei i-au pregătit, împreună cu PIM, o altă sărbătorire lui Aurel Alexa, pentru duminică. Am fost toţi, am fost fericiţi şi aşteptăm, plini de speranţă, să gustăm şi din peştele care se va lăsa ademenit de undiţa lui Aurel Alexa, deşi, cumsecade cum e şi înnăscut să bucure pe alţii, Aurel Alexa mai mult ca sigur că va desprinde peştişorul din cârlig şi-l va depune în unde, cu gest de purificare, şoptindu-i: “Du-te, puiule, şi te bucură de viaţă!”.

*

Că-aşa-i Aurel: un om. Un personaj.

*

Centrul petrece 1

Centrul petrece 3

Centrul petrece 4

Centrul petrece 7

Centrul petrece 5

Centrul petrece 7

Centrul petrece 8