Cel mai viteaz dintre pământeni: Roman Istrati | Dragusanul.ro

Cel mai viteaz dintre pământeni: Roman Istrati

1 Corlata Petrecerea Roman Istrati 1

*

Boem incorigibil, grație poverii înnăscute a poeziei, Roman Istrati e un munte cu brazi, atingând discret stelele cu risipa de seve și de verde crud, prin care urcă sângele nebiruit al pământului. Roman Istrati, în ciuda aparentei lui fragilități terestre, este cel mai viteaz dintre pământeni, care își depune sufletul la temelia cărților lui încă nescrise, găsindu-și răgaz și pentru a trăi, aproape cosmic, fiecare carte a sa, cu care a hrănit, deja, memoria leneșă a neamului românesc.

*

Născut și renăscut în fiecare 7 septembrie al ciclicității generațiilor, poetul Roman Istrati clatină vremelniciile cu destinul lui de luptător inegalabil și de însetat devorator de lumină lină, cu care se tot despovărează de singurătăți. La mulți ani, prietene, și Dumnezeu să te ție numai întru bucurie!