ce sărbătoare-i viaţa, ce frumoasă! | Dragusanul.ro

ce sărbătoare-i viaţa, ce frumoasă!

să nu arunci cu pietre dacă-ţi spun

că eşti ursit luminilor făgaş

că spiritul divin e-atât de bun

încât îşi face-n sufletu-ţi sălaş,

tirani dogmatici tot aruncă plase

deasupra ta cerându-ţi să nu vezi

să părăseşti iluminări frumoase

robiei lor de-a pururi să te-ncrezi

*

dar popa nu-ţi va fi nicicând părinte

şi n-are chei spre porţile cereşti,

ci-i doar un diavol pământesc ce minte

încât cu spaime-n tine să mânjeşti

s-astupi dumnezeirea ce te împle

cu tihnă sufletească şi cu bine,

cununi de spini îţi sfârtecă prin tâmple,

iar rana-n coastă popa o-ntreţine

*

căci ei, tiranii dogmelor primare,

sunt răsuciri de ceţuri lungi prin beznă,

sunt şarpele ce urcă-n fiecare

precum un vrej căţărător pe gleznă

şi doar în tine Dumnezeu se-arată

precum surâsul pruncilor prin casă,

deci fii sălaşul veşniciei, iată

ce sărbătoare-i viaţa, ce frumoasă!