MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 59

Ţinutul Tecuciului: Tecucelul Sec

 

 

 

 

Ţinutul Tecuciului: Tecucelul Sec

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Nicoreşti

 

 

Tecucelul Sec

 

 

 

Toată suma caselor: 130. Scădere rufeturi, însă 53: 12 bejenari din Tutova, 5 nevolnici, 2 chelari, 3 slugi, 15 popi şi diaconi, 2 lumânărari isprăvniceşti, 7 scutelnici, 1 călăraş, 1 poştaş, 3 văduve, 1 volintir, 1 birnic. Rămân birnici 77.

 

 

Birnici:

 

 

Alecsandru Nastasii, ce a fost scutelnic dumisale spătarului Conachi

Lupul Năstasii, tij (la fel)

Ion Lazăr, la fel

Costantin sin (fiul) Năstasii, la fel

Ion Cârstian, la fel

Ion Năstasii, la fel

Gheorghi Ciosac, la fel

Costantin Ciosac, la fel

Miron Grozav, la fel

Ioniţă Văsâiu, la fel

Dănăilă, bivolar, la fel

Chiriac Ciosac, la fel

Pavăl Ciosac, la fel

Lefter, năvodar, la fel

Nechita Docan, la fel

Vasili Pascal, la fel, ce a fost al dumisale spătarului Conachi

Ion Postolachi, la fel

Vasili, armean, la fel

Gheorghi fiul Călinei, la fel

Dragomir, la fel

Ion Istrati, ce a fost al dumisale banului Lupu Costachi

Ştefan zet (al) Istrati, la fel

Ştefan Hagi, la fel

Gavril fiul lui Ştefan, la fel

Ştefan Vechiu, la fel

Neculai Tătar, la fel

Ursul Tătar, la fel

Vasili Tătar, la fel

Vasili, la fel

Iordachi Postolachi, la fel

Ursul Postolachi, la fel

Gavril Vicol, ce a fost al dumisale banului Iancul Razul

Ion Pârţăi, la fel

Vicol fiul lui Nicola, la fel

Dragomir, muntean ce a fost al dumisale spătarului Ioniţă Canta

Gheorghi, croitor, la fel

Meriuţa, răilian, la fel

Vasile al lui Istrati, la fel

Şerban, ce a fost birnic la Ţăpul

Mălahii Bitara, ce a fost al mănăstirii Răchitoasei

Antohi Oiţă, la fel

Ion Boşcheş, ce a fost al mănăstirii Răchitoasei

Costantin Berza, ce a fost al episcopiei de Roman

Tănasii, vier, la fel

Vasili, sârbul, la fel

Apostol Bâtlan, la fel

Ion fiul lui Tudor, la fel

Vasile, morar, la fel

Iftimii, la fel

Irimie, bejenar, la fel

Ion Codrian, ce a fost birnic la Corod

Lefter Agaşti, ce a fost al dumisale spătarului Sturzei

Sandul Mihălachi, ce a fost al dumisale sulgeresei Mariei Sturzoai

Strătulat, la fel

Costantin Mihălachi, la fel

Ion, fiul lui, la fel

Vasili, văcar, ce a fost birnic al dumisale visternicesei Nastasâicăi

Micul, la fel

Ilii Zbârnă, ce a fost al dumisale stolnicului Iamandi

Gheorghi Opria, la fel

Ursul Gabără, ce a fost al dumisale hatmanului Razu

Costantin Şchiopul, ce a fost al lui Ioniţă Cricerescu

Chiriac, la fel

Stan Giunghet, ce a fost al căpitanului Sandul Cricerescu

Leul, bejenar, la fel

Costantin fiul lui Chiriac, morar, ce s-a răspuns al praporcicului Pavăl

Ion, fratele lui, la fel

Crăciun, fiul morarului, la fel

Gheorghi, ce a fost birnic la Prival

Tudoraşcu Porumboiul, ce a fost birnic la Rădeşti

Costache, bejenar de la Covurlui

Vasile Drăghici, birnic de la Tutova

Pricopii

Neculai Ariton, ce a fost birnic la Ţăpul

Angheluţă, la fel

Ion, bejenar, la fel

Ilii Floria, ce a fost birnic la Tutova

 

 

Rufeturi:

 

 

Dumitraşcu Teleuţă, nevolnic

Ion Iordache, bejenar din Tutova

Neculai, grădinar, la fel

Dumitru Prutian, la fel

Tănasă fiul lui Tudosă Rugină, la fel

Anton Foca, la fel de la Ceucani

Ion a Ştefanii, la fel

Toderaşcu Ştefan, la fel

Sandul, cojocar, la fel

Iordachi, la fel bejenar de la Tutova

Apostol Untu, la fel, de la Ceucani

Ion fiul lui Grigoraş, la fel, de la Blânzi

Petria Bitera, la fel

Simion Istrati, nevolnic

Tănasă Hole, scutelnic dumisale paharnicului Costantin Negrii

Vasile fiul lui Israti, la fel

Costachi, la fel

Irimie, la fel

Toader, butnar, la fel

Vasili Crâstian, nevolnic

Lazăr, chelar la viile dumisale spătarului Conachi

Savin, chelar, la fel

Gheorghi Patrichii, slugă dumisale Manolachi Conachi

Ion Cârceiu, monah

Costantin fiul diaconului Ignat, sluga dumisale sulgeresei Mariei Sturzoai

Ion Furcilă, lumânărar isprăvnicesc

Dumitru, pâslar, la fel

Ioniţă a Dumitresii, scutelnic lui Ioniţă Crucerescu

Andrei, poştaş

Stoian, sârbul, călăraş isprăvnicesc

Baba Ioana, văduvă

Ion Toprău, volintir dus la oaste

Ion Bulancia, birnic la Ţâgăneşti

Vasile Steghe, sluga dumisale banului Iancul Razu

Alecsandru Bălăuţă, nevolnic

Gherasim, monah

Popa Gheorghi

Popa Toma diul lui Dobrinescu

Neculai, călugăr

Diaconul Apostol Ciosac

Popa Grigoraş

Ion Gogul, monah

Diaconul Gheorghi

Diaconul Toader

Diaconul Costantin Berza

Diaconul Dănăilă

Diaconul Gheorghi

Diaconul Toader Buhne

Popa Cozma

Baba Măriuţa

Ion, cioban, nevolnic

Catrina, văduvă

Hilohii, scutelnic al dumisale paharnicului Costantin Negrii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 580-582

 


Ţinutul Tecuciului: Satul Sârbii şi Hânţăştii

 

 

 

 

Ţinutul Tecuciului: Satul Sârbii şi Hânţăştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Nicoreşti

 

 

Sârbii şi Hânţăştii

 

 

Toată suma caselor: 109. Scădere rufeturi, însă 37: 1 vornic, 2 vătămani, 5 nevolnici, 2 lumânărari isprăvniceşti, 4 scutelnici, 2 slugi, 7 chelari, 2 călăraşi isprăvniceşti, 8 popi şi diaconi, 1 dascăl, 1 ruptaş, 2 văduve. Rămân birnici 72.

 

 

Birnici:

 

 

Vasili Irimia

Ioniţă Irimia

Toderaşcu Coroban

Costantin Ghiron

Gavril Mihalcia

Tudosi, văduvoi

Simion Vintilă

Ioniţă Vintilă

Mihălachi Soari, holtei cu mamă

Antohi Băgia

Ursul Bode

Ursul Bolancia

Niţă Mârzac

Vasili Chiţul

Ştefăniţă Coca

Vasili Dodan

Ioniţă Postolici

Simion Moisă

Neculai Iftimi

Malahii Moisă

Pătraşcu, bejenar din Tutova

Stanciul, tij (la fel)

Gheorghi Mâţă, la fel

Dumitraşcu sin (fiul) lui Neculiţă, la fel

Gheorghi Zlata, la fel

Neculai Prohiriş, bejenar

Solomon, ce a fost a dumisale stolnicului Iordachi Iamandi

Gheorghi Limbă, al mănăstirii Răchitoasei

Ion Ilii

Arhip Baniţă, ce a fost a dumisale spătarului Conachi

Ştefan, sârbul, ce a fost al dumisale visternicesei Nastasâicăi

Pană Hulturian, la fel

Mihai, muntean, la fel

Petria, ce a fost birnic la Blăniasa

Toader Şteniţi, ce a fost bejenar de la Tutova

Mane, al mănăstirii Răchitoasei

Chirvasii Grozav, la fel

Apostol, ciubotar, la fel

Ioniţă, la fel

Ioniţă, ce a fost vier al dumisale hatmanului Razu

Ion, ciubotar, ce a fost al dumisale spătarului Costantin Sturzei

Iamandi Grecia, bejenar de 6 luni

Năstasii Barghionul, la fel

Ursul Ignat, ce a fost birnic la Buciumeni

Vasili Ignat, la fel

Ion Dămian, la fel

Gheorghi Dragoş, la fel

Costantin a babii Albii, la fel

Pricopi, ce a fost scutelnic al spătarului Codrian

Pintelei, holtei cu mamă, bejenar de 6 luni

Ion, muntean, ce a fost volintir

Mihai Albul, ce a fost vier al dumisale doftorului Drăcachi

Andronachi Buză, la fel

Grigoraş Fulga, la fel

Gheorghi, fiu lui, la fel

Toader Ţugurlan, ce a fost al spătarului Gheorghi Costandachi

Lazăr, cuibotar, ce a fost al dumisale bănesei Dumitrăchioai

Apostol Cozma, bejenar de 6 luni

Gavril Coman, la fel

Toader zet (al) lui Ignat, ce a fost birnic la Blânzi

Gavril Vlaca, la fel

Tudosi Chiriţă, la fel

Ursul Grecia, ce a fost al dumisale spătarului Conachi

Stanciul lui Macsin, bejenar

Pintelei, rotar, ce a fost al episcopiei de Roman

Ion Petria, ce a fost birnic la Blăniasă

Gavril brat (frate) lui Apostol, ciubotar

Costantin Popica, ce a fost de la Puţeni

Andrei Drăgan, ce a fost de la Cuca

Simion Mălaimare, ce a fost birnic la Corod

Duchian, holtei cu mamă, bejenar

Gheorghi Ţiganaş, bejenar din Tutova

 

 

Rufeturi:

 

 

Vornicul Sandu Mârzac

Ştefan Limbă, vătăman la cutul (cătunul) de sus

Pavăl fiul lui Coacă, vătăman la cutul de jos

Vârlan Coroban, nevolnic

Grigori, bejenar, nevolnic

Ion Coroban, lumânărar isprăvnicesc

Gheorghi Gavrilaş, bejenar, vier al dumisale stolnicului Negrii

Toader, butnat, la fel

Ion, croitor, la fel, slugă

Costantin, chelar la viile dumisale postelnicului Arghirii

Petria, chelar la viile episcopiei de Roman

Ioniţă Mihălaşcu, călăraş isprăvnicesc

Apostol Crăciun, chelar la viile dumisale stolnicului Iamandi

Sandul, chelar la viile dumisale banului Catargiul

Radul, muntean, chelar la viile mănăstirii Floreştii

Iftemii Mihălaşcu, nevolnic

Vasile Vragii, monah

Diaconul Toader Gheron

Popa Ion Durbaca

Neculai, dascăl

Diaconul Ion Pricopii

Diaconul Vasilachi

Costantin, lefegiu, ruptaş

Diaconul Ion Ţugurlian

Popa Dumitrachi

Diaconul Toader Grozav

Sanda, preoteasă văduvă

Maria Cicricioai, văduvă

Stancul al Stancăi, chelar la viile dumisale medelniceresei Saftii Bogdănesii

Hriste Zmeche, lumânărar isprăvnicesc

Sandul, muntean, bejenar, vier al stolnicului Negrii

Grigori Pangios, la fel

Ion Făinără, sluga dumisale paharnicului Ştefan Costandachi

Vicol Zmeche, chelar la viile dumisale slugeriţei Mariei Sturzoai

Gavril Surdul, nevolnic

Gheorghi Drăgan, nevolnic

Ion, călăraş isprăvnicesc

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 579, 580

 


Ţinutul Tecuciului: Satul Poiana

 

 

Ţinutul Tecuciului: Satul Poiana

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Nicoreşti

 

 

Poiana

 

 

 

Toată suma caselor: 110. Scădere rufeturi, însă 28: 3 mazili, 10 preoţi, diaconi, 6 văduve, 1 ţigan, 1 chelar, 3 nevolnici, 2 slugi, 1 vornic, 1 vătăman. Rămân birnici 82.

 

 

Birnici:

 

 

Toader Stahii, bejenar de 6 luni

Apostol Candia, tij (la fel)

Andrei zet (al lui) Costin, la fel

Toader Sţrghii, la fel, bejenar

Gheorghi, jitar, la fel

Toderaşcu, la fel

Gheorghi Ariton, ce a fost al dumisale paharnicului Costantin Păladi

Toader Arton, la fel

Marin, croitor, la fel

Costantin Hula, la fel

Ioniţă a Straticăi, la fel

Stan Bontăş, la fel

Gheorghiţă Codoţul, la fel

Ion Niagoia, la fel

Sandul Iancul, la fel

Ioniţă Andruganeş, la fel

Gheorghe Andruganeş, la fel

Mârzac Luca, la fel

Nichita Săcul, la fel

Toader Hule, la fel

Enachi Hule, la fel

Vasile Hule, ce a fost al dumisale spătarului Ioniţă Canta

Ioniţă, croitor, la fel

Panhilii, cumnat lor, la fel

Ion Tiron, la fel

Gavril Buga, la fel

Ştefan Helţar, la fel

Gheorghiţă Candia, ce a fost la fel al dumisale paharnicului Păladi

Gheorghiţă Bălăban, ce a fost a lui Gavril Adam

Ion Mâţul, la fel

Dumitraşcu sin (fiul) Aniţâi, la fel

Ion Buga, la fel

Vasile Spătaru, la fel

Fiul Ion Bălăban, la fel

Andronachi Fasolă, la fel

Ştefan Stahii, la fel

Apostol, muntean, ce a fost scutelnic al căpitanului Ispir

Vasile Cande, la fel

Vasile fiul lui Alecsandru, la fel

Gheorghi Cocârlia, ce a fost scutelnic al dumisale banului Beldiman

Lazur, la fel

Vasili Stahii, la fel

Hilimon Sârghiuţă, la fel

Năstasiii fiul lui Stahii, la fel

Gheorghi Hule, la fel

Gheorghi Stahii, la fel

Grigoraş Stratul, la fel

Ion Cârcul, la fel

Ioniţă Săcul, la fel

Apostol Fodor, la fel

Vlasii Fodor, la fel

Neculai, holtei cu mamă, la fel

Grigoraş, holtei cu mamă

Ioniţă Stavăr, ce a fost al dumisale banului Ştefan Catargiu

Iacob Oreş, la fel

Ion Machidon, la fel

Ioniţă Bălăban, ce a fost al dumisale stolnicesei Aniţei Micleascăi

Vasile Puiul, la fel

Ion Mereuţi, la fel

Costantin Mâţul, la fel

Gherasim nepot Candii, la fel

Gavril Sârghiuţă, la fel

Andonii zet (al lui) Doda, la fel

Gheorghi Tărâţă, la fel

Ioniţă, cazangiu, bejenar din Săhastru

Necula, pastramagiu, la fel

Neculai, rusul, la fel

Vasili Mereuţi, la fel

Ioniţă Mereuţi, la fel

Stăvărachi, holtei cu mamă, la fel

Dumitraşcu, la fel

Tudosi Sârghiuţă, la fel

Vasili Melinti, la fel

Ion fiul lui berar, holtei cu mamă, la fel

Zaharia fiul lui Hilimon, la fel

Antohi Băbarcia, la fel

Ioniţă Baniţă, la fel

Ion, bejenar, la fel

Vasili Tidvă, la fel

Costantin Donosii, ce a fost birnic la Brăhăşeşti

Sandul, bejenar

Ion, cioban

 

 

Rufeturi:

 

 

Iordachi Şendria, mazil

Gheorghiţă Şendria, mazil

Diaconul Ioniţă

Diaconul Costantin

Diaconul Vasili

Diaconul Moiseiu

Diaconul Vasili

Marin Pârcălab, ruptaş

Popa Toader

Popa Neculai

Diaconul Gâtcă

Diaconul Ion

Maria Căculiasă, văduvă

Maria Prăstăvoae, văduvă

Iliana Chiriţoai, văduvă

Catrina Doncioai, văduvă

Vârvara, săracă, văduvă

Nistor, chelar al dumisale stolnicesei Aniţei Micleascăi

Alexandra, văduvă

Toader Talancă, vornic

Vasile Baniţă, vătăman

Simion, sluga dumisale postelnicului Arghirii

Costantin Mirăuţă, nevolnic

Chiriac fiul popei Solomon, sluga dumisale Gavril Conachi

Gheorghi, bejenar din Suceavă, nevolnic

Irimia, nevolnic

Popa Solomon

Neculai, ţigan al lui Iordachi Şendrii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 577-579

 


Ţinutul Tecuciului: Satul Nicoreştii de Sus

 

 

Ţinutul Tecuciului: Satul Nicoreştii de Sus

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Nicoreşti

 

 

Nicoreştii de Sus

 

 

 

Toată suma caselor: 158. Scădere rufeturi, însă 80: 18 chelari, 14 popi, diaconi, 7 văduve, 2 ţigani, 1 vornic, 2 vătămani, 6 lumânărari isprăvniceşti, 8 nevolnici, 2 volintiri, 7 ruptaşi (nobili de cel mai mic rang), 3 slugi boiereşti, 6 scutelnici, 4 holtei. Rămân birnici 78.

 

 

Birnici:

 

 

Tudor, muntean, ce a fost al mănăstirii Dragomirnei

Vasile zet (al lui) Neculai, tij (la fel)

Toader, vier, la fel

Enachi, muntean, ce a fost scutelnic al dumisale spătaruluiIoniţă Canta

Iordachi Liva, la fel

Costantin Guzlă, ce s-a răspuns copil din casă şi în izvod nu este

Leon Brâuţ, bejenar, venit de un an

Toader Furcilă, bejenar de 6 luni

Vasili, ce a fost vier dumisale spătarului Costantin Sturzei

Ion Văsâicoş, la fel

Iordachi a Malahii, la fel

Vasile Limbă, ce a fost vier dumisale spătarului Ioniţă Cuzei

Iordachi Bobocel, ce a fost vier dumisale stolnicului Sandu Sturzei

Iordachi, ce a fost vier dumisale paharnicului Vasili Ruset

Gheorghi Condurachi, ce a fost al dumisale postelnicului Arghirii

Ion Sâciul, la fel

Leon Ferţul, ce a fost vier la dumisale spătarul Conachi

Neculai, bejenar, venit de 2 luni

Ursachi Doroşeni, ce a fost al mănăstirii Dragomirnii

Toader Neculcia, ce a fost al dumisale sulgeresei Mariei Sturzoai

Ion sin (fiul) lui Condurachi, ce a fost al dumisale paharnicului Ştefan Costandachi

Gheorghi Macoveiu, la dumisale spătarul Conachi

Neculai brat (frate) lui Grigoraş Vedi

Grigoraş Răul, ce a fost al dumisale spătarului Cuzei

Vasili Marteş, ce a fost al dumisale banului Iancul Razu

Sandul Capră, ce a fost al dumisale doftorului Drăcachi

Manta, ciobotar, bejenar

Tudosii Ivan, ce a fost al dumisale stolnicului Enachi Hrisoverghi

Dima Vârlan, ce a fost birnic la Blăniasa

Ştefan Condurachi, ce a fost al dumisale stolnicesei Micleascăi

Constantin Condurachi, ce a fost scutelnic al căpitanului Tănasă

Hristodor, grec, ce a fost scutelnic lui Manolachi Costandachi

Ioniţă Gozgovină, ce a fost scutelnic al spătarului Gheorghi Costandachi

Gavril, la fel

Balia, la fel

Tănasă al lui Dumitru, la fel

Toma, lăcătuş, la fel

Ioniţă, pânzar, la fel

Pavăl fiul lui Andrei, ce a fost scutelnic al  căpitanului Tănasă

Ion, olar, ce a fost al dumisale stolnicului Costandachi

Vasili fiu Martii, holtei cu mamă

Miron Răzmeriţă

Ion Mândrilă, ce a fost birnic la Puţeni

Lupul, ce a fost al medelnicerului Iorgăi

Ştefan, ce a fost al lui Manolachi Costandachi

Ion, ce a fost chelar la viile dumisale banului Gheorghi Beldiman

Grigoraş a ciubătăriţii

Gheorghiţă nepot Bâzului, ce a fost al dumisale postelnicului Arghirii

Ion, holtei cu mamă

Andrei Chebac, venit de la Puţeni

Eni Furcilă, ce a fost al mănăstirii Răchitoasei

Dumitru, muntean, la fel

Antohi al lui Dumitru, ce a fost al dumisale stolnicului Costandachi

Ion, cârciumar, birnic la Nămeştii Noi

Vasili Anvrosâi, bejenar

Pavăl Hâncul

Tudosii Albul, bejenar

Vasile Albul, la fel

Isac, grec, ce a fost al dumisale doftorului Drăcachi

Demian Bălţatul, ce a fost scutelnic al căpitanului Vârnav

Neculiţă, fratele lui

Tănasă a lui Manolachi Costandachi

Carpu Sandul, ce a fost al căpitanului Tănasă

Crăciun Surdul, la fel

Neculai Surdul, ce a fost al dumisale hatmanului Razu

Simion Ifrosâi, ce a fost birnic la Piscul Corbului

Gherasim Meran

Toma Ţâţă, ce a fost al căpitanului Tănasă

Anton Făinără, ce a fost al dumisale stolnicului Costantin Negrii

Iftimii, ce a fost al mănăstirii Sfeti Savii

Solomon, ce a fost al spătarului Gheorghi Costandachi

Mihai, ce a fost al stolnicului Iordachi Iamandi

Gheorghi Hârlău, ce a fost al mănăstirii Răchitoasei

Stoian Crăciun

Ion Jiagloman, bejenar

Eni, croitor, ce a fost al căpitanului Tănasă

Gheorghi, rotar, ce a fost al dumisale stolnicului Costandachi

Badiul, bejenar

 

 

Rufeturi:

 

 

Agachii Hozoc, chelar al dumisale spătarului Ioniţă Canta

Toader Borcan, vornic, fiul lui Costantin

Patrichi, vătăman la mahalaua de sus

Mihalcea, vătăman la mahalaua de jos

Aniţa, văduvă

Manolachi  Făinără, chelar al dumisale stolnicului Costandachi

Neculai Dediul, chelar la viile dumisale hatmanului Razu

Aniţa Bucuroai, văduvă

Gavril Furcilă şi Neculai, holtei fără mamă

Ion Gâlcă, chelar al căpitanului Ilii

Anghel Tărâţă, ruptaş

Angheluţă Patrichi, lumânărar isprăvnicesc

Neculai Mănăilă, la fel

Grigoraş Guzlă, la fel

Ion Roşca, sluga dumisale stolnicului Negrii

Ştefan fiul lui Enachi, lumânărar isprăvnicesc

Toader fiul lui Enachi, la fel

Dediul, nevolnic

Andrei Niamţul, nevolnic

Ion, răilian, nevolnic

Diaconul Simion Trufanda

Ion Mogâldea, holtei fără de mamă

Popa Costantin Danciul

Diaconul Crăciun

Neculai Sâşcală, pârcălab, ruptaş

Costantin, fratele lui, bejenar de la Putna, ruptaş

Gheorghi, fratele lor, la fel, ruptaş

Ioniţă Injescu, ruptaş

Diaconul Gavril Pădure

Diaconul Conachi

Pavăl fiul lui Vasile Crainic, nevolnic

Baba Crâstoai, văduvă

Ion Pricopii, chelar la viile dumisale Iordachi Panaite

Gafiţa, săracă

Rucsanda, săracă

Moisă, sluga dumisale postelnicului Arghirii

Enachi Condurachi, nevolnic

Ioniţă Voinia, nevolnic

David, scutelnic dumisale paharnicului Ştefan Costandache

Alecsandru, lumânărar isprăvnicesc

Tudor a popii lui Vasile, holtei

David Zmaca, chelar al dumisale spătarului Conachi

Ştefan Surdul, nevolnic

Eni Surdul, nevolnic

Zaharia, chelar la viile dumisale paharnicului Sturzei

Grigori fiul lui Eni, croitor, holtei

Iacomii, scutelnic popii Rusului, cu salvogvardie

Ion, sârbul, volintir dus la oaste

Ion, ciubotar, la fel

Ion Popa, ruptaş

Popa Apostol

Popa Todiraşcu

Popa Ştefan

Popa Luca, rusul

Diaconul Ifrim

Diaconul Ioniţă Meran

Gheorghi Meran, monah

Angheluţă Vântu, monah

Safta, văduvă

Rugina, văduvă

Tudosii, ţigan al Răchitoasei

Ioniţă, ţigan al domniţei Rucsandii

Toader nepot lui Borcan, chelar la dumisale doftorul Drăcachi

Ştefan, , chelar al dumisale spătăriţei Zmarandii Cantacuzino

Grigoraş Vede, chelar la dumisale banul Iancul Razul

Ion a Panaghii, scutelnic al dumisale postelnicului Arghirii

Ion, chelar la dumisale banul Lupul Costachi

Mihai, chelar la viile spătarului Gheorghi Costandachi

Toader, chelar la viile domneşti

Ion a preutesii, ruptaş

Ilii Chirvasii, scutelnic dumisale logofătului Balş

Ursachi Angheluţi, la fel

Ion Scurtul, la fel

Dumitraşcu Buză, sluga dumisale spătarului Conachi

Cozma, chelar la viile dumisale stolnicului Hrisoverghii

Dobria, chelar la viile dumisale bănesii Dumitrăşchioai

Ion, ţigan, chelar la viile lui Gavril Adam

Ion, chelar la viile mănăstirii Dragomirnei

Neculai, rachier, ce a fost chelar la viile mănăstirii Dragomirnei, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 575- 577

 


Ţinutul Tecuciului: Satul Piscul Corbului

 

 

 

 

Ţinutul Tecuciului: Satul Piscul Corbului

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Nicoreşti

 

 

Piscul Corbului

 

 

 

Toată suma caselor 69. Scădere rufeturi, însă 17: 1 vornic, 1 vătăman, 3 nevolnici, 4 chelari, 3 bejenari, 2 văduve, 2 scutelnici, 1 diacon. Rămân birnici 52.

 

 

Birnici:

 

 

Neculai Limbă, ce a fost scutelnic dumisale spătarului Cuzei

Constantin Tuchiluş, tij (la fel)

Costantin Voscu

Costantin Tica, tij (la fel) ce a fost scutelnic dumisale spătarului Cuzei

Toader Tica, la fel

Vasili Ilii, la fel

Ioniţă Ilii, la fel

Toader Bătrân, la fel

Ioniţă Canbar, la fel

Neculai Troncheş, la fel

Nistor Troncheş, la fel

Agachii Biciul, la fel

Crăciun Bătrân, la fel

Vasile zet (al lui) Brician, la fel

Ichim Brician, la fel

Ilii Troncheş, la fel

Ion Troncheş, la fel

Neculai Raţă, ce a fost birnic la Bătrâneşti

Mihai, muntean, ce a fost scutelnic al dumisale stolnicului Costandachi

Lupul, căsan, ce a fost scutelnic al spătarului Gheorghi Costandachi

Ilii Cherdivară, ce a fost scutelnic al dumisale spătarului Conachi

Gheorghi Agachii, ce a fost scutelnic al serdarului Codrian

Toader, ciobotar, ce a fost scutelnic al dumisale stolnicului Iamandi

Ion Grigori, ce a fost scutelnic al dumisale logofătului Balş

Dumbravă, tij (la fel) scutelnic dumisale logofătului

Albul, bejenar

Costantin Turiatcă, bejenar

Vasili, berar, bejenar

Costantin, holtei cu mamă, bejenar

Vasili Tuchiluş, ce a fost scutelnic al dumisale stolnicesei Aniţei Micleascăi

Gheorghi Andronachi, ce a fost scutelnic al mănăstirii Răchitoasei

Vasile Înhămatu, la fel

Dănilă Înhămatu, la fel

Ion Mihălachi, ce a fost scutelnic al dumisale postelnicului Arghirii

Vasili Mihălachi, la fel

Costantin Văscul, la fel

Lupul Mihălachi, bejenar

Chiriac, ce a fost al dumisale banului Iancul Razu

Andrei Grebădan, ce a fost scutelnic al şătrarului Alecsandru

Ploghin, ce a fost scutelnic al dumisale spătarului Conachi

Vasile zet (al) Stanii, ce a fost scutelnic al dumisale stolnicului Sandul Sturza

Gheorghi Babeş, bejenar

Vasile Marin, ce a fost al dumisale spătarului Conachi

Ioniţă Mihălaşcu, la fel

Ion, bârlădean, ce a fost birnic la Bârlad

Gavril Marin, ce a fost birnic la Cozmeşti

Ursul Prilog, la fel

Postolache Barbălată, ce a fost birnic la Furceni

Radu, muntean, bejenar venit acum

Ion, muntean, la fel

 

 

Rufeturi:

 

Iordachi Tuchiluş, vornic

Ştefan Brician, vătăman

Manole Bătrân, chelar dumisale visternicului

Zaharia, nevolnic

Toader Filip Uncheş, nevolnic

Vasili, berar, bejenar de la Muntenia, al dumisale stolnicului Negrii

Costantin sin (fiul) lui, la fel

Vărvara, văduvă

Ion, croitor, nevolnic

Şerban, muntean, chlar la viile dumisale spătarului Cuzei

Ioniţă, tăbăcar, chelar dumisale spătarului Conachi

Neculai Arion, chelar dumisale paharnicului Vasile Ruset

Diaconul Vicol

Andrei Vâlcul, scutelnic dumisale logofătului Balş

Ilii Zaharia, la fel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 572, 573

 


Pagina 59 din 117« Prima...102030...5758596061...708090...Ultima »