MIRCEA STREINUL | Dragusanul.ro - Part 4

„Tarot” – „imensă colindă pentru o imensă dragoste de dragoste”

 

 

 

Câţi ani au trecut de-atunci? Poate o mie. Ornicele au stat; ce aripă le-a atins? Nu ştiu: am rămas la timpul acela, în pădurile enorme ale visului, sau m-am apropiat de moarte? Unde sunt? Dar să las acestea – şi să mă refugiez sub semnele pe care mi le-a dat Dumnezeu.

 

Îngerul morţii bătuse şi-atunci în ferestrele colorate. Am deschis larg şi-am plecat fruntea. Boarea nopţii de primăvară mi-a răcorit buzele arse şi, ascultând căderea stelelor, vedeam învierea ciobanilor. Totuşi, îngerul morţii nu s-a plecat asupra mea şi calea robilor mi-a rămas închisă.

 

În anul acela, m-am eliberat de viaţa celorlalţi. Am cunoscut, atunci, viaâa mea. Şi spun că n-aş schimba-o pentru nimic din câte mi le-ar putea oferi Veliar. Nici măcar orgoliul nu mă mai ispiteşte. Plăcerea de-a ciopli o uşă de catedrală nu e orgoliu.

 

În anul acela mi-am înfăşurat în jurul umerilor mantia neagră a umilinţei. Ascundeam aurul – nu pentru a mă bucura de el, ci pentru ca oamenii să nu ştie că poetul e ca un împărat în strălucirea singură­tăţilor. O imensă iubire pentru tot ce e lucrul mâinilor lui Dumnezeu m-a cuprins.

 

În anul acela am învăţat Cernăuţii. În serile lui am umblat; în amiezile şi-n dimineţile lui de aur. Atunci am venit spre-această cetate altfel decât vânzând stelele pe care mi le-a dat Dumnezeu. Ţii minte, Liviu Rusu, bucolicele-amurguri! Linia ferată parcă ducea spre cer oraşul. Împrumută-mi ochelarii verzi, George Drumur! Luptam, toţi, cu măgurile şi cu nourii – şi ce frumoasă a fost această luptă!

 

Atunci, Tarot-ul a început să crească – imensă colindă pentru o imensă dragoste de dragoste.

 

A fost un prolog.

 

Mircea STREINUL


Ovidiu Papadima: Mircea Streinul, Itinerar cu anexe în vis

 

 

 

„Mircea Streinul e un poet ce se dibue încă, departe, foarte departe, de liniştea propriei lămuriri. Rodul încă n-a dat în pârgă şi adăstarea era poate mai bună. Căci, pentru a aduce dovezi ale talentului Mircea Streinul – care există în adevăr, – înmănunchierea cu grijă a câtorva poezii frumoase, rotunjite, ar fi cumpănit mai temeinic decât acest volum impozant, în care autorul se pare că şi-a adunat, cu excesivă pietate, orice crâmpei de vers ce a însem­nat cândva pe hârtie. În adevăr, alături de stihul plin şi adânc:

 

 

„În sufletul murinzilor ce-s plânşi

sunt cântece-nainte luminate –

cum seara-şi are zorii zilei strânși

în alba norilor cetate”,

 

întâlneşti pretutindeni semnele primejdioasei uşurinţe de a mântui versul, până la o incantaţie ce elimină orice autopriveghere:

 

 

„În sat se ştia

– că se fură stele;

şi nu se ştia

– cine fură stele”.

 

E, apoi, în sufletul lui Mircea Streinul un zbucium accentuat – între reticenţele unei moderne lucidităţi, a unei spaime a nesiguranţei şi acea lumină caldă şi liniştită, pe care ţi-o aduce integrarea în lumea ce se înalţă spre ceruri, de pe pă­mântul tău, în mit, în istorie şi în credinţă.

 

Când se va apropia de simplitatea pe care o mărturiseşte, câteodată, sufletul acestui poet – zăpăcit de zumzetul nelă­murit din el, chemat spre toate colţurile zării de năluci care îl îmbie fără alegere, – va putea să sune cântec în adevăr deplin pe alăute de lumină:

 

 

„Ora serii sufletul mi-l face una

Cu crinul Preacuratei din icoane,

Mi-l risipeşte mineral şi plante luna

Cum sfarmă apa stelele-n bulboane”[1].

 

Despre ce a publicat și ce s-a scris despre poemele lui Mircea Streinul, în anul 1935, Miron Suru face următoarele referințe: „STREINUL, MIRCEA, Apocalips, (Junimea literară, an XXIV (1935), p. 269). * Aproape de somn; Clan trist, sufle­tele, (Junimea literară, an XXIV (1935), p. 7). * Curcubeul, (Pământul, an IV (1935), nr. 106, p. 2). * Epigrame (Juni­mea literară, an. XXIV (1935), p. 190). * Fericitul Francisc din Assisi aşteptându-şi moartea, (Pagini literare, an II (1935), pp. 422, 423). * Itinerar cu anexe în visCartea Pă­mântului. Cernăuţi, 1934. Editura Iconar. Tip. Glasul Bucovinei, 256 p., 16,5×24,5, 150 lei. Recenzii de: CĂLINESCU, G. (Ade­vărul literar şi artistic, s. II, an XIV (1935), nr. 745, p. 9); CHELARIU, TRAIAN (Junimea literară, an XXIV (1935), p. 22); CRONICAR (Reporter, an III (1935), nr. 56, p. 2); PAPADIMA, OVIDIU, (Gândirea, an XIV (1935), p. 162). – Luminiş, (Frize, an II (1935), nr. 3, p. 2). * Moartea copacului, (Pagini literare, an II (1935), p. 136). * Tarot (Azi, an IV (1935), pp. 1546-1552). * Fragment din Tarot sau călătoria omului, (Pagini literare, an II (1935), pp. 315-316)”[2].

 

 

[1] Papadima, Ovidiu, în Suru, Miron, Sinteză biblio-critică, Editura Librăriei Pavel Suru, București 1935, p. 58

[2] Suru, Miron, Sinteză biblio-critică, Editura Librăriei Pavel Suru, București 1935, p. 57


Mircea Streinul: Divertisment. Câteva poezii pentru prieteni

 

 

 

Moarte-n pădure

 

În ploi de verde luminiş aleargă cerbii

mai albi ca luna-n versurile mele;

Diana junghie-n culcuşul cald al ierbii

grumajii ciutelor cu ochi de stele.

 

Pândesc săgetătorii chiotul să vină,

zvâcnind în aer ca o inimă în sânge;

Diana goală-şi scutură din păr lumina

Şi-n ţarc tăcerea paşii mătăsoşi şi-i strânge.

 

Amantul refuzat ia arcul şi-l struneşte;

năierii turbură cu râsul lor frunzarele;

pe dealuri, toarnă Pan în struguri soarele,

pe când săgeata ţinta şi-o loveşte.

 

O clipă a tăcut pădurea; doar ogoarele

treceau cu ierburile-n naiul vântului;

apoi, cu fluierul, porni Pan iar izvoarele –

şi iar răsună-n-nalturi cântecul pământului.

 

 

Cetatea de apă

 

Atlantica îşi fremăta florinii aurii de lună;

oraşul iriza beţiile marine – ca-n genunchi

s-asculte mateloţii cum pietrişul mările şi-l sună, –

şi voluptatea-i pătrundea, adâncă, până la rărunchi.

 

În horă, înecaţii îşi ritmau la stele nostalgia,

pe care-atâta de frenetic le-o mai dăruia destinul –

şi valurile viorii înţelegeau că bucuria

îmbată uneori întregul cer şi oamenii, ca vinul.

 

Râzând cu ochii tulburaţi de visul serilor agreste,

Se-ndeasă ciutele din smârcul codrilor de stelărie;

enorm, atunci, şi-amar, oceanul creşte cu dorinţa peste

cetatea-n care se ridică fabrici mari de bucurie.

 

 

Migrare

 

Îi turbură pe reni prea multul dimineţii soare

şi-un freamăt nou spre calme norduri îi recheamă;

de-atâta primăvară, inima îi doare

şi-amiezile privirea le-o umbresc de teamă.

 

Aurore verzi halucinează-n codri depărtarea

şi dânşii tremură visând zăpezile eterne;

sălbatică, prin sânge iar le flutură-nserarea

cu nostalgii suave după tundrele materne.

 

Deşi-i aşteaptă-n drum atâtea uragane, renii

pornesc şi bucuria revederii îi agită;

banchize străvezii, în care au îngheţat lichenii,

ei simt de-acuma aspru răsunându-le-n copită.

 

Oricât le-ar sta-mpotrivă lupii, dându-le târcoale,

pe renii lânceziţi de-azur îi duce mai departe

mirajul irizatelor aurore boreale –

să-ngenuncheze-n liniştea zăpezilor şi-n moarte.

 

 

Monolog

 

Buza cum de vânt ţi-i arsă şi de soare,

câmp mă simt, pe care să-l săruţi;

umbră ţi-am căzut, ca lutul, la picioare –

trec pe mirişti nouri neştiuţi.

 

Umeri cu lumină rară de dumbravă,

iar vă plouă zeci de dimineţi;

culmile în hău te chiuie şi-n slavă –

chiotul sălbaticei vieţi.

 

Totuşi, depărtări ai dat; singurătatea

Bate-n frunzele cu gust amar;

drumurile se deznoadă-n vastitatea

miriştii cu nouri grei de var.

 

Ca-ntr-un ochi bolnav se tulbură lumina,

Sună-n dealuri râsul veşniciei –

cad cu ploile, să-ţi crească sub tulpina

clară hrana viermilor şi-a gliei.

 

 

Peter Schlemihl vorbind cu umbra vândută

 

Conturul tău cădea suav pe flori, pe-oglinzi, pe-o carte,

te profilai albastră-n stinsele amiezi;

acum, doar amintirea te mai tremură departe

pe apa serii, care flutură-n livezi.

 

Ţâfnos, exasperat de-atâtea umbre indecente,

călătoream cu cizmele-mi de şapte poştii

şi străbăteam grăbit pe zi vreo patru continente,

de-nmărmureau cu gura la ureche proştii.

 

Din amintire, iarăşi mă sfidezi alintătoare,

te furişezi prin ierburi, ca şopârla, şi te

înalţi, mai limpede ca remuşcarea mea, la soare,

de când picioru-mi a-ncercat să te evite.

 

O zi, odată, va veni – fii sigură că vine! –,

în care mâna-mi nu va ezita şi-atunci

în crude-azururi de ţărână-i putrezi cu mine –

dar pietre-n care suflet o să mai arunci?

 

 

Pasărea măiastră

 

Robind-o-n lanţuri după lupta-ndelungată,

semeţ ai poruncit de aur colivia

să-i fie şi-ai ştiut că-n suflet niciodată

mai fără margini n-o să-ţi crească bucuria.

 

Privind prizoniera pasăre măiastră,

ai desluşit cum în privirea ei umilă,

sfidându-te, străbate-o flacără albastră –

şi-atunci, cu ghearele-i, te prinde-atâta milă,

 

că-n generos elan îţi creşte răsuflarea

şi hotărârea ta-i definitivă:

îi dăruieşti cu simpla-ţi bunătate zarea,

s-o-ncerce iar măiastră pasăre captivă.

 

Dar lanţu-şi scutură ca, fără să tresalte,

cu pliscul să-ţi sfâşie-n trup – şi peste-o clipă

se-avântă-n golul liniştii de brumi înalte,

simfonizând eternitatea din aripă.

 

 

Dimineaţa cea mare

 

…ein dunkles unverwundnes

grausames Etwas …

            Rainer Maria Rilke

 

Te cheamă cornul; rătăcind, nu ştii de unde.

La urmă-ngenunchezi. Îţi cade mâna. Urlă

un câine. Sau un lup – şi moartea te pătrunde

încet; şi Dumnezeu s-a coborât din turlă.

 

Un glas mai strigă prin pădure după sine;

apoi, în frunze, ploaia lungă l-a pierdut;

L-auzi pe Dumnezeu prin negură cum vine,

sunând lumina strânsă-n stelele de lut.

 

Ce burniţă! – şi peste piept pădurea-ti trece

cu paşi mai grei ca anii, care te-au umilit.

Cum intră amintirea, vesel! Ai petrece,

dar zâmbetul în lacrimă ţi s-a oprit.

 

Atâta ploaie! Stinşi se furişează zorii.

Ai vrea s-o termini. Arma ţi-o apeşi şi-n mână

e veşnicia. Cum se miră căpriorii! –

şi arma are zgomot moale, ca de lână.

 

 

Navigatorul

 

… drumul întoarcerii nu-1 mai ştiu…

                                   Lucian Blaga

 

Coralierii orchestrează-n mări meduze

şi maluri grele de-aur surpă-n valuri zarea

amurgului, când vâsla bate leneş marea,

pe care-o limpezeşte-n naiuri aşteptarea

înaltelor tărâmuri de zăpezi ursuze.

 

Pe frunte e-o lumină peste timp şi care

organizează-n ritmuri verzi eternitatea;

îi tremură sub mâna fermă cantitatea

imensă de azur ce-ncercuie cetatea

legănătoarei zări şi-a depărtării clare.

 

Pământurile stau în amintire, joase –

Ca-n vastul continent al visului; delfinii

amurgului se joacă-n apele luminii

şi-aproape luna albă-şi pregăteşte crinii…

 

Departe abureşte marea de sargase!

 

 

Eroul

 

… O Musik der Kräfte!

       Rainer Maria Rilke

 

Pădurile arhaice vestesc departe,

în zorii morţi de ploaie, vânători regale;

un semn ciudat îi cade-n ceaţa de pe carte –

stejarii au pornit cu turlele la vale.

 

Chemarea sângelui răsună-n văi şi bate

sălbatic în frunzişul fagilor, prin care

va luneca un chiot de eternitate –

cu focuri ciobăneşti şi iz de depărtare.

 

Cu steaua viitoare vei porni;

amară va undui cu linişti stinse zarea noastră

de-arhangheli răsăriţi pe lutul tău de seară,

dar iată cum pe tâmpla ta de stei, albastră,

 

luceşte-al veşniciilor elan

şi ţărna rumânească-ţi stă de logodire;

dar tu din cenuşiul ploii lan

ascultă cum trecutu-ţi dă de ştire!

 

 

Tristeţe de rai

 

Şi-n rai va trebui să fie moarte – o lină cântare

de îngeri, şi tăcute lumini

vor fâlfâi ca peste-o simplă, calmă plimbare

prin omeneştile grădini.

 

Ascultând, vor veni copiii morţi demult

la îngereasca, slobozitoarea ceată –

să moară încă o dată

într-al sunetelor dulce tumult.

 

 

28 februarie 1937

 

În tâmpla ta mai linişteşte seara

lumini târzii de crepuscul apos;

coboară ploaia să asculte umbra

pe mâna ta cum cântă de frumos.

 

Pe-obraji mireasma cimbrului îţi urcă

un abur de câmpie, amărui;

tăcerea bate-n lampă zumzet de lumină…

Iar ai plâns! De dorul cui?

 

Îngenunchez şi plânsul ţi-l sărut,

dar fruntea-ţi cade, pasăre, pe carte.

Doamne, simt de-acuma cum îţi sună-n lut

cerurile tale moarte.

 

 

Făt-Frumos

 

Salonul corespunde-armurilor din galerie,

care azi îmbracă descendenţi de carte veche, –

şi aria re-nvie Făt-Frumosul de hârtie,

pe care-l râd bufonii apucaţi de streche.

 

Pe nas îi cade soarele şi-ncepe să strănute;

La-ncheieturi rugina strâns l-a prins şi-l ţine;

zadarnic goarna ştirbă azi ogarii îi asmute

din somnul lor de sub pământ – acolo-i bine! –

 

şi Făt-Frumos se uită-n jur, ceţos, bătrân, săracu’!

Repede-apoi – cu gura plină de sudălmi –

curtenii, care s-au dus acu’ de mult la dracu’ –

şi-exasperat vrea umbra să şi-o ia la pălmi.

 

 

Moarte de primăvară

 

 

Femeia zăpezilor şi-a ridicat mâna, care

lucea străveziu – şi algele inimii prin piele

se vedeau, când înflorea pe mare

bruma albastră de stele.

 

Înotând, au venit la ea morsele molâi

şi urşii albi, tulburând pădurile de ape,

încât nu mai ştia pe care să-i mângâie întâi –

atât de mulţi erau pe-aproape!

 

Risipindu-şi aurorele, banchiza a plecat

spre sudul, în care irizau depărtarea

gheţarii porniţi să se-afunde, – şi cerul destinat

să-i oglindească, şi-a aşternut pe ei uitarea.

 

Când soarele, răsfrânt în valuri, a erupt semeţ,

femeia a mai privit o dată

zăpezile cum scad, şuvoind dezgheţ,

şi s-a topit în curcubeie – şi-atunci imensul soare

a părut o pată

pe suava puritate-a tundrelor din depărtare.

 

 

Isus în pădure

 

Pădure veche. Zeii gem în piatra lor tăcută,

stejarii freamătă de nouri. Brumi de toamnă lungă.

Vânează regii orbi de seară-n amintiri o ciută,

pe care-ogarii prin frunzişul lunii o alungă.

 

În fiecare fag, o cruce de luceferi bate;

se-apropie Isus; spre zeii vechi de-a dreptul merge;

le dă lumina de pe umeri de eternitate

şi-apoi cu mânecaru-albastru lacrima le-o şterge.

 

Îşi lasă capul pe frunziş. E obosit Isus

şi zeii îl veghează peste noapte. Mare, trece

prin codri Dumnezeu – o negură de sus, mai sus

de clarele tării cu mortuar luceafăr rece.

 

 

Regret

 

Din groapă m-am întors, să pipăi cum lumina

mai cade-n clară ploaie peste pomi şi ierbi –

azurul sângele şi-l varsă pe grădina

în care vin să-l bea îndrăgostiţii cerbi.

 

Un soare-imens îşi desfăşoară depărtarea

pe umerii livezilor înfiorate

şi parcă-n clopote albastre cântă zarea

în care ca o inimă vecia bate.

 

Dar din adâncuri glasul lutului mă cheamă,

i-aud în fiecare frunză tânguirea;

de-atâta soare a-nceput să-mi fie teamă

şi simt ce-obositoare-i în lumină nemurirea.

 

Mi-i dor de tine iarăşi, noapte, moarte, mamă.

 

 

Mesagiu

 

Eu, ciobănind cu turma prin smârcuri de azur

şi prin geometria caratelor brumoase,

mă limpezesc în norduri pe-un aur mult mai pur

ca seara care plânge în stelele apoase.

 

Când şerpi albaştri suie pe fluier luminişul

pădurilor cu ploaia aurorelor, aud

cum inorogii-şi saltă copitele-n frunzişul

de sângele Dianei răpuse încă ud.

 

La vânătoare şoimii şi-n munţi, pe culmi, furtună.

Stejarii cad în hăuri, pe mâini îmi curge-un clar

amurg, iar Pan, în trestii, elegiac mă sună

şi visul mi-l ascunde cu naiul în şerpar.

 

Sălbătăcind, eu versul îl strâng în cornul aspru,

vânătoresc, şi-n fumul oierilor alint

pe frunză, ca pe frunte, luceafărul albastru

din apele ceţoase şi scorbura de-argint.

 

Târziu, când simt că tâmpla îmi abureşte-n geruri

înalte, unde bate un vânt de nebunie,

îmi iau pe umăr corbul, păşind ursuz pe ceruri,

indiferent să intru cu mine-n veşnicie.

 

 

Clan trist, sufletele

 

…Vedi ch’io son un che piango!

                                         Dante

 

Lăutele de seară urcă-n inimi luna

şi liniştea alungă cerbi prin ochii uzi de ciută;

pândesc din amintiri să cadă, una câte una,

ciutandrele de vis în ploaia nevăzută.

 

Biserici în azur, colină în privire –

atâta cresc fântânile de poezie;

mai mult decât un nume, totul de iubire,

nimic în aburul acesta n-o să fie.

 

 

Moartea şarpelui

 

Priveşte lung asupra depărtării.

Pădurea cade-n somn şi iar adie

ninsori albastre-n largurile zării,

văzduhul reavăn are iz de glie, –

amiaza-i, totuşi, grea şi fumurie.

 

O vulpe-şi linge rănile de-amurg,

izvoarele culeg din marea slavă

lumină pentru-a ciutelor zăbavă,

tăcerile din stânca stearpă curg,

roteşte-n soare-o pajeră bolnavă.

 

Cum vede limpede pădurea, cum

o simte cu întreaga ei răcoare! –

dar şarpele, zdrobit de-atâta soare,

cu pietrele se luptă-n asprul drum

şi muştele-au-nceput să-l înconjoare.

 

Când Pan alege-n naiu-i murmur lin

de-albine-n joc sub cimbruri şi sulcină,

e cântecul o ploaie de lumină

cu stropi de-azur şi sunetul e plin

de flori – ca o mirifică grădină.

 

Zadarnic şarpele privirea-şi pierde

în albăstriul cer cu dulci lumini,

căci noaptea prinde aspre rădăcini

în ochii lui, iar ziua parcă-i verde

şi-l plouă soarele cu-albaştri spini.

 

Când moartea vine în sfârşit, e pace

şi noaptea peste codri-ncet se lasă;

cu turmele-i ciobanul către casă

porneşte; peste şarpe iar se face

lumină. Cine-ascute-n noapte-o coasă?

 

 

Machiavelli

 

Italia se-aprinde, ruguri scânteiază

şi Papa-mparte cardinalilor veninul;

în sânge – proaspăt cade fiecare rază

şi nimeni nu mai ştie care-i e destinul.

 

În timp ce spumegă Savonarola-n piaţă,

artiştii Iasă marmora-n pierzare, ca să

se-ascundă-n pivniţi, unde speră cu viaţă

să scape de nebunul căruia nu-i pasă

 

de linia suavă, modelată-n formă

nepieritoare. Rezemat de balustradă,

şopteşte Machiavel: „Florenţa se transformă.

Nestingheriţi nebunii urlă-n stradă!” –

 

şi râde-ncet când vede stelele: „Doar lor mă

încred…”. Dar zâmbetul dispare:

o stea se clatină să cadă

şi-n negura cetăţii moare.

 

 

Fata în mormânt

 

Ich glaube dich viel weiter.

          Rainer Maria Rilke

 

Ea simte cum deasupra soarele

deschide pe mormântu-i crinii

şi-aude în pietriş izvoarele

cum plâng sub aripa luminii.

 

Prin mâinile-i îşi sapă viermii drum,

în ochi îi mustuie puroiul,

iar inima s-a prefăcut în scrum

şi braţele-i sporesc gunoiul.

 

Deodată, însă, o imensă fericire

îi copleşeşte sufletul, căci simte cum din ea răsare,

făcându-şi loc prin carnea ruptă, un subţire

şi gingaş fir: e pomul, care

va creşte mâine cântece spre soare.

 

 


Mircea Streinul: Corbul de aur

 

 

 

Domnului

Profesor PERPESSICIUS,

respectuoasă preţuire

pentru desăvârşitul poet şi om

aceste pagini scrise

în oraşul dintre ceţuri,

                                M. S.

 

 

 

nevermore

E. A. POË

 

 

Tu, care-mi citeşti rândurile, vei ve­dea

soarele, stelele şi luna. Zăpezile vor

bate în ochii tai. Vântul îţi va mângâia

mâinile. Câmpiile te vor purta sub ceruri

nemărginite.

Când oboseala îţi va pătrunde în

suflet, urcă-te pe-o măgură şi priveşte

răsăritul soarelui. Îngenunchează, apoi,

şi mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru

viaţa ce ţi-a dat-o. Odihneşte-ţi în rouă

fruntea înfierbântată. Îmbrăţişează sfânta

ţărână.

Gândeşte-te, atunci, la mine. Eu nu

le voi mai vedea toate acestea. Dar,

poate, voi fi şi eu undeva, în iarba cu

iz de pădure sau în murmurele

izvoarelor, care îngână rostogolirea de brume

a înaltelor planete.

 

 

 

Corbul de aur se-aude zburând,

din aripi cum bate

ca valurile mării vibrând

în lumini depărtate.

 

Corbul de aur prin neguri se-aude,

lopătând, lopătând

ciudat, nevăzut,

parc-ar trece prin frunzele ude

un mort neştiut.

 

Pretutindeni răsună …

 

Cine te ştie de unde

adii prin colbul de lună

atâtea veşnicii,

că nu le mai pot ascunde

sub toamne şi copilării?

 

Aud cum râzi, adânc, parc-ar fi un plâns

în frunzele pădurii înserate;

deasupra ta, Dumnezeu a strâns

amurgurile-nsângerate.

 

Corb de aur, corb de aur,

moartea mi-o aduci, o ştiu…

buha mi-a cântat şi ieri,

suna odaia a pustiu

şi nu te vedeam nicăieri.

 

         ■

 

„Eşti ca un stejar, peste care

plouă soarele-amiezii,

dar te-ai făcut depărtare

 pentru plânsul livezii.

 

Eu te simţeam, totuşi, aproape,

deşi depărtat, depărtat

ca luna pe ape

în lin val legănat”.

 

          ■

 

Glasul a sunat

întunecat, îndepărtat,

fără urmă, târziu,

şi-a trebuit să ştiu,

să-i ascult zborul rotat,

care suna depărtat, depărtat,

mai depărtat, depărtat,

într-un veac nelegat:

„Niciodată!”.

 

La urmă, nu mai ştiam:

vorbea corbul de aur sau plângeam?

Lămurit se desluşea

numai sângele care lumina

întreaga dimineaţă

cu ploaie şi ceaţă –

şi-aripa corbului de aur.

 

Striga sfâşietor –

peste munţi, peste ape:

era ca un cântec de dor –

departe şi-aproape.

 

Penele de-aur mă umbreau,

mângâindu-mi obrajii, – şi luminau

dinăuntru, peste ceruri,

podul albastru de geruri.

 

Corbul, oh, corbul de aur!

 

Mă ajuta la vânătoare,

când alergam după sfântul soare,

îmi îmblânzea cerbii

cu mireasma ierbii,

pe care din pisc o semăna

cu câte-o stea.

 

Corbul, oh, corbul de aur!

 

Când voiam să ştiu

întorsul lucrurilor cum e la-nţeles,

corbul de aur zbura des,

spunându-mi: „Mai târziu!”,

iar dealurile, valurile-l îngânau: „… târziu,

târziu, târziu!” –

şi nu mai voiam să ştiu.

 

Corbul, oh, corbul de aur!

 

Inaccesibil, depărtat,

înviind din azururi,

dureroasă de-a pururi

serii lumină

te-ai lăsat

ca o pajeră domnească

peste fruntea unui împărat.

 

Simţind odată sfâşietoarea dorinţă

de-a mă odihni, a venit

moartea, blândă, liniştit,

să mă ia din suferinţă,

dar corbul de aur a strigat:

 „Niciodată!” – şi moartea s-a îndepărtat.

 

Doamne, cum aş vrea

să răsar din pământ

stejar sub albastră,

veghetoare la fereastră,

aşteptată stea,

fir de iarbă, purtat de vânt,

spin ori sulcină sărutată de lumină, –

dar pretutindeni aud

corbul de aur cum şopteşte

depărtat, depărtat: „Niciodată!”.

 

Unde eşti, unde eşti,

corbule de aur,

când lumina-mi sună

depărtat, depărtat

ca în inimă seara

fără stele, fără lună,

fără fluier şi mioare,

fără frunză cântătoare.

 

Din vecie nimeni nu răspunde;

Doamne, unde sufletu-mi se-ascunde?

Care semn mi-a fi spre judecată?

Ce luceferi fruntea o să-mi bată?

Iată vale cu zăpezi de seară,

îngeri negri peste mine zboară.

În albastra poeziei ţară,

intră moartea pentru-ntâia oară.

 

Corbul de aur se-aude zburând,

din aripi cum bate

ca valurile mării vibrând

în lumini depărtate.

 

Corbul de aur prin neguri se-aude,

lopătând, lopătând

ciudat, nevăzut,

parc-ar trece prin frunzele ude

un mort neştiut.

 

Zbor depărtat, întunecat,

depărtat, depărtat, depărtat…

 

Cernăuţi, la 25 Februarie 1937.

Dat, spre ştiinţă, de

MIRCEA STREINUL


Mircea Streinul: Opera lirică, 1929-1939, volumul I

 

 

 

De parcă ar fi presimţit că va muri de tânăr, cel mai mare poet al Bucovinei, Mircea Streinul, şi-a adunat, sub titlul de „Opera lirică, 1029-1939”[1], într-o singură carte, o parte dintre cărţile lui de poezie, „al doilea şi totodată ultimul urmând să cuprindă: „Rumâneasca”, „Pământul către planetă”, „Itinerar cu anexe în vis” („Car­tea pământului” şi „Cartea cerului”), „Carte de iconar”, „Sfântul Nil”, „Ţările poetului” şi altele”. Nu am ştiut de existenţa acestei cărţi, care, deşi a văzut lumina tiparului la Cernăuţi, cu sprijinul Guvernatorului George Alexianu, s-a pierdut prin vraiştea războiului sau a fost arsă, în vara anului 1952, în curtea interioară a închisorii din Suceava, sub privirile împăienjenite de suferinţă ale martirilor generaţiei lui Mircea Streinul, inclusiv ale poetul Vasile Pânzariu sau ale câmpulungeanul Ilie Ilisei, care îmi vorbise primul de genocidul împotriva culturii române, săvârşit în incinta actualului Palat de Justiţie din Suceava, dar şi sub ochii fostului Rezident Regal Gheorghe Flondor, anchetat şi condamnat împreună cu Ilie Ilisei.

 

În această carte a cărţilor, Mircea Streinul, care o închină, nominalizând o puzderii de creatori bucovineni, drept „pioasă recunoştinţă deschizătorilor de drumuri culturale sau de realizări literare”, drept „preţuire pentru ostenitorii întru frumos”, „precum şi semn de prietenie tuturor tovarăşilor mei întru scris sau vis”, furnizează informaţii importante despre opera sa lirică, pe care îmi doresc să o recuperez, dacă se va putea, integral, pentru a o încredinţa memoriei româneşti din Bucovina.

 

Pe site, vor urma cărţile de poezie ale lui Mircea Streinul din această carte a cărţilor sale, dar nu înainte de a reproduce paginile introductive, în care Poetul îşi conturează, cu dezarmantă sinceritate, recunoştinţa şi intenţiile (Ion Drăguşanul).

 

 

„Lucrarea „Opera lirică, 1929-1939” a fost tipărită în anul de glorioasă domnie al Majestăţii Sale Regelui Carol al II-lea.

 

Ediţia princeps a acestei lucrări o alcătuiesc zece exemplare tipărite pe hârtie velină şi cu portretul autorului pe Bücherstoff, numerotate A-J, semnate de autor şi rezervate: A. Bibliotecii Palatului Regal; B. Bibliotecii Academiei Române; C. Excelenţei Sale domnului Rezident Regal George Alexianu; D. Excelenţei Sale domnului rezident Regal Gheorghe Flondor; E. Domnului profesor Al. Rosetti, Directorul Fundaţiei pentru literatură şi artă „Regele Carol II”; F. Domnului profesor Romulus Cândea; G, H, I, J, autorului.

 

Două sute de exemplare, tipărite pe hârtie obişnuită, cu portretul autorului pe Bücherstoff şi semnate de el, au fost puse în comerţ, împreună cu câte o filă de manuscris, pe preţul de lei 250.

 

Tipărirea lucrării „Opera lirică, 1929-1939” s-a executat în Atelierele grafice „Mitropolitul Silvestru” ale „Societăţii pentru Cultura şi Literatura Poporului Român din Bucovina”, sub conducerea domnilor Jeremie Oprişeanu şi Neculai Cepeha, culegerea textului făcându-se de domnii Ioan Galan, Mircea Oprişeanu şi Traian Oprişeanu, iar imprimarea de domnul Carol Zettel. Paginatul s-a făcut de domnii Otto Leo, Francisc Zielinski şi Filip Renner”.

 

*

 

Excelenţa Voastră, Domnule Rezident Regal George Alexianu,

 

hotărât să-mi strâng într-o ediţie definitivă toate lucrările lirice, n-am putut să nu mă gândesc la acela care mi-a dat posibilitatea să realizez aceas­tă operă, în sensul marii re­naşteri pornite să ne înalţe po­porul şi ţara.

 

Însufleţit de vie recunoştin­ţă, am simţit plăcuta datorie morală de-a Va închina această carte, pe care-am alcă­tuit-o şi ca o ofrandă a Buco­vinei literare pentru Excelenţa Voastră.

 

Gândul MAJESTĂŢII SA­LE REGELUI CAROL AL II-LEA de-a dărui Ţării o deplinătate de bunuri culturale ni L-aţi retransmis cu un di­namism şi-o părintească iu­bire, pentru care noi, condeierii din Ţinutul Suceava, Vă mulţumim cu toate stelele cerului nostru liric.

 

Excelenţă,

 

această carte porneşte din tot ceea ce cred că am mai bun în sufletul meu şi ea caută să concretizeze măcar o parte din devotamentul şi respectu­oasa dragoste ce-o port ilus­trei personalităţi a Domniei Voastre;

 

această carte e o confe­siune din marile culmi ale vea­cului, precum şi o încredere deplină în opera mare de refa­cere sufletească, definitivă, care se săvârşeşte sub pri­virea părintească a Domnului Ţării.

 

Excelenţei Voastre,

 

deci, închinare devotată şi respectuoasă această dum­bravă de visuri.

 

Sănătate!

 

Cernăuţi, 16.X. 1939.

MIRCEA STREINUL

 

*

 

Prefaţă sau câteva însemnări dintr-un ad-hoc jurnal de poet

 

1). Această carte apare într-un timp când cultura noastră îşi impune definitiv forma majoră. Fenomenul maturizării cul­turale a României a fost posibil prin grija pe care Domnul Ţării, Maiestatea Sa Regele Carol al II-lea, a purtat-o ne­contenit spiritualităţii autohtone. Prin numeroase instituţii anume create – fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, pe care-o conduce domnul profesor Al. Rosetti, e, desigur, cea mai strălucită – s-a venit atât în ajutorul pro­ducătorilor de cultură, cât şi-n acela al consumatorilor de bunuri culturale. Dacă, în Franţa, avem un secol Louis XIV, în România a început, prin domnia Maiestăţii Sale Regelui Carol al II-lea, un secol Carol II, în care artele şi ştiinţele se sintetizează într-o strălucită cultură majoră. Cartea de faţă, modestă desigur, se datoreşte acestui semn.

 

2). Însemn aici recunoştinţă gestului domnilor Rezidenţi Regali George Alexianu şi Gheorghe Flondor, care, cu o deose­bită dragoste, au pus la dispoziţia scriitorilor noştri coloanele ziarului „Suceava”, de sub conducerea domnului profesor Romulus Cândea.

 

3). Înainte de-a deveni bun cultural, fiecare operă de artă e o chestiune personală. Abia luarea ei la cunoştinţă de către comunitate o transformă în bun cultural – pe măsura în care opera de artă e realizată sau nu. Înainte de-a deveni bun cul­tural, opera de artă e act de iubire, confesiune şi ritual. Mă apropii de poezia mea cu sfiala unui preot în faţa sfântului pristol. Tot ce e rău, meschin sau uşuratic în mine dispare, în momentul apropierii de poezie.

 

4). S-a spus[2] că scriu 15 poezii pe zi… Cum să reacţioneze poetul în fata unei atari calomnii, poate cea mai odioasă din câte se pot arunca unui creator? Prietenii, pe câţi îi las să pă­trundă în intimitatea creaţiei mele lirice, ştiu ce sforţări uriaşe reclamă fiecare vers al meu. Manuscrisele mele, multe date în păstrare prietenilor George Drumur, Paul Constantinescu, Gh. Antonovici, Neculai Pavel sau la biblioteca Universităţii „Regele Carol II”, dovedesc cu prisosinţă aceasta. Unele terţine din comentariile lirice la poemele într-un vers ale lui Ion Pillat au necesitat o elaborare tehnică de câte 8-10 ore. Timp şi mai mult îmi iau versurile albe, în care suplinesc rimele finale prin rime interioare şi aliteraţiuni.

 

5). Nu cred în inspiraţie. Cred, însă, în necesitatea unei sensi­bilizări lirice în timp. Atunci, cunoaşterea lirică devine acută şi travaliul tehnic e avantajat.

 

6). „Eminescu n-a fost nice geniu, nice cuprinsu de lumea ideală, ci un bietu versificatoriu, tare de rêndu, tempitu pentru lumea acésta prin natura sa, prin ocupaţiunile şi tendinţele sale şi prin aerulu socialu şi literariu, în care a trăitu” (p. 4). / „… poeziile lui deoparte cuprindu în sine atâta veninu pentru tinerime, éră de altă parte nici în viaţa lui nu este nimica, absolutu nimica demnu de imitatu pentru tinerime”. Aşa scria, în 1891, despre Mihai Eminescu, un anonim din Blaj, identificat apoi ca un oarecare Grama[3].

 

7). Fie această lucrare şi o pioasă recunoştinţă deschizătorilor de drumuri culturale sau de realizări literare: C. Berariu, S. Beuca-Costineanu, T. Bocancea, V. Bumbac, V. Calmuţchi, I. Cocârlă-Leandru, D. Dan, Traian Dan, N. Dracea, C. Dracinschi, A. Forgaci, V. Gherasim, I. Grămadă, M. Grigorovitza, Isidor Ieşeanu, Mihai Horodnic, Lascar Luţia, Simion Florea Marian, C. Morariu, Silvestru Morariu-Andrievici, D. Petriuc, M. Popescu, Iraclie Porumbescu, T. Robeanu, Ion Roşca, I. Gh. Sbiera, T. V. Stefanelli, George Stratoiu, Gh. Tofan, Iorgu Gh. Toma, I. Tomoiagă, C. Verdi;

preţuire pentru ostenitorii întru frumos: Silvia Bălan, Felicia Brăteanu, Constantin Cehan-Racoviţă, D. Furtună, Valentin Al. Georgescu, V. Huţan, Constantin Loghin, V. Loichiţă, Octavia Lupu-Morariu, Oltea I. Nistor-Apostolescu, Liviu Marian, Leca Morariu, Victor Morariu, Simeon Reli, G. Rotică, Karolina V. M. Şesan (Vera Mora), N. Tcaciuc-Albu, Laurenţiu Tomoiagă, I. E. Torouţiu, Constantin Turtureanu, G. Voevidca, Elena Niculiţă-Voronca;

precum şi semn de prietenie tuturor tovarăşilor mei întru scris sau vis: Gheorghe Zamfira Antonescu, A. Arghir, Al. Bardier, A. Bogaci, Dem. Bolboacă, Sallustia Bona, Adrian Bondaru, Ştefan Bucevschi, Traian Cantemir, Eusebiu Camilar, Adelina I. Cârdeiu, Mihail Cazacu, Ionel Cerneanu, Liviu Ccrnovschi, Traian Chelariu, Ghedeon Coca, Ionel Creţianu, Ionică a Dariei, Valerian Doboş-Boca, Viorica Doboş-Boca, Tudose Dracea, N. M. Epureanu, Ion Fădor, Aurel Fediuc, George Fonea, George Ionaşcu. Petru Iroaie, D. Loghin, Valter Horodniceanu, George Nimigeanu, George Manoliu, Aspazia Munte, Filaret Ozar, Neculai Pavel, Sebastian Popovici, Sever Procopciuc, Cuchi Lidia Puiu, Gheorghe D. Râncu, Florea Rarişte, Nela Ropceanu, Mircea Ropceanu, Neculai Roşca, Ion Rotaru, D. Rusu, Octav Rusu, Lu Rybiczka, V. Sadovescu, Victor Săhleanu, Au­rel Vasiliu-Sânger, Ioan Sârghie, Vasile Ştefan, Eugen Stoia, Tudor P. Stoica, Neculai Tăutu, George Todiraş, Tudor Ulmanu, Iulian Vesper, Dragoş Vicol, Cristofor Vitcncu, C. Ar. Zaharia.

 

Cernăuţi, 16.XI.1939.

MIRCEA STREINUL

 

*

 

Note şi lămuriri

 

1). Acest volum formează primul tom din „Opera lirica, 1929-1939”, al doilea şi totodată ultimul urmând să cuprindă: „Rumâneasca”, „Pământul către planetă”, „Itinerar cu anexe în vis” („Car­tea pământului” şi „Cartea cerului”), „Carte de iconar”, „Sfântul Nil”, „Ţările poetului” şi altele.

 

2). Din piesele primului tom, n-au fost publicate, în nici o carte, până la apariţia acestei lucrări, următoarele: „Cântecul de durere şi bucurie al aurului sub mâinile meşterului”, „Trei fabule”, „Bucolice”, „Cântec de dragoste”, „Ulise reiterat” şi „Poezia”. Piesele retipărite din volume sau plachete au fost revăzute.

 

3). În afară de dedicaţiile menţionate în corpul acestui tom, următoarele poeme sunt închinate după cum urmează: „Moarte-n pădure”, lui AU­REL VASILIU-SÂNGER; „Cetatea de apă”, doctorului N. ROŞU; „Migrare”, lui CONSTAN­TIN FÂNTÂNERU; „Monolog”, lui CONSTAN­TIN STELIAN; „Peter Schlemihl vorbind cu um­bra pierdută”, lui LIVIU RUSU; „Pasărea măias­tră”, lui COZÉ TARNAVSCH1; „Dimineaţa cea mare”, lui LEON ŢOPA; „Navigatorul”, lui TEOFIL LIANU; „Eroul”, lui CICERONE TEODORESCU; „Tristeţea de rai”, lui IONEL TEODORESCU; „28 Februarie 1937”, ad. L.; „Făt-Frumos”, lui RUDD RYBICZKA; „Moarte de pri­măvară”, lui GEORGE DRUMUR; „Isus în pă­dure”, lui LIVIU STAN; „Regret”, doctorului VALERIAN TÂRZIU; „Mesagiu”, lui A. SPERBER-MARGUL; „Clan trist, sufletele”, lui AUREL MA­RIN; „Moartea şarpelui”, Iui ADRIAN BONDARU; „Machiavelli”, pictorului BERTHOLD KLINGHOFFER; „Fata în mormânt”, lui MIŞU WATTS.

 

4). Volumul „Poeme într-un vers”, de Ion Pillat, poartă dedicaţia: Lui ŞTEFAN I. NENIŢESCU. Versurile tipărite cu litere cursive sunt textul poe­tului ION PILLAT. Versurile tipărite cu garmond formează comentariile lui MIRCEA STREINUL. Poemele iniţiale, între „Poemul într-un vers”, până la „San Francesco nel deserto” inclusiv, au apă­rut în volumul „Poeme într-un vers”, de ION PILLAT, editura „Cartea Românească”, Bucu­reşti, 1936. Ultimele două poeme iniţiale ale poe­tului ION PILLAT sunt inedite şi-au fost comen­tate după un manuscris trimis lui MIRCEA STREINUL.

 

DE ACELAŞI AUTOR:

 

Carte de iconar, poeme (epuizat); Itinerar cu anexe în vis, Cartea pământului, poeme, premiul de poezie S. S. R. pe anul 1934 (epuizat); Tarot sau călătoria omului, poem (epuizat); Divertis­ment, câteva poezii pentru prieteni (epuizat); Zece cuvinte ale fericitului Francisc din Assisi, poem (epuizat); Comentarii lirice la poeme într-un vers de Ion Pillat (epuizat); Poeţii tineri bucovi­neni, antologie, lei 60; Aventura domnişoarei Zenobia Magheru, nuvelă, ediţia a II-a, lei 15; Corbul de aur, poem (epuizat); Ion Aluion, roman, lei 90; Guzli sau Tsu-Tsui, romanul unui băiat de stradă, lei 15; Viaţa în pădure, roman, lei 60; Meşterul Manole, libret pentru o operă de Paul Constantinescu; Cele patru poeme în proză ale austriacului Georg Trakl, lei 25.

 

ÎN PREGĂTIRE:

 

Trei ode Maiestăţii Sale Regelui Carol al II-lea; Lupul din ţara Huţulilor, roman; Drama casei Timoteu, roman; Eu, Vodă Lupşa, clasa IV-a B, roman; Româneasca, poem; Miracolul, s. c. g. l., comedie tragică; Poezia lui Georg Trakl, tra­ducere integrală.

 

TRADUCERI:

 

Deseară se improvizează, după L. Pirandello, pie­să reprezentată pe scena Teatrului National din Cernăuţi, sub direcţia de scenă a lui Nello Bucevschi (câteva pasagii traduse în colaborare cu Silvian Griseanu); Orfeu, versiune (în colabo­rare cu George Drumur) după textele italian, francez şi german ale operei lui Gluck, reprezen­tată pe scena Teatrului Naţional din Cernăuţi, de către societatea „Armonia”, sub conducerea lui Liviu Rusu; Motanul doamnei Katrin, de August Hinrichs, comedie în 3 acte; Ping-Pong, de Hans Jaray, comedie în 3 acte”.

 

Mircea Streinul – desen de Radu Bercea

 

[1] Streinul, Mircea, Opera lirică / 1929-1939, Cernăuţi MCMXXXIX (1939)

[2] Într-o cronică din revista „Reporter”, cronică semnată… „Interim”, în care mi se reproduceau, din lipsa unei minime conştiinţe profesionale, până şi erorile de tipar.

[3] Vezi „Nice geniu, nice poet”, de G. D. Loghin, în No. 45, an. I, din „Jur­nalul literar”.


Pagina 4 din 41234