ICONARII BUCOVINENI | Dragusanul.ro - Part 2

aspazia munte: cel din urmă cânt

 

 

 

„volumul de versuri al doamnei Aspazia Munte a fost cel mai bun de poezie din câte au apărut semnate de scriitoare, în ultimii trei ani” (Mircea Streinul)


dragoş vitencu: iar eu tăcut mă-nchin

 

 

 

„acesta e poezia lui Dragoş Vitencu şi poe­zia de la care au pornit

buco­vinenii atinşi de neliniştile versului, prin anii 1925-1929”

 


cristofor vitencu: izvoadele zării

 

 

 

Cristofor Vitencu, „e-n rugă pentru primăvară“, „hoinărind“ nopţile, la vremea în care „ning stele albe“, pentru a culege miresmele rătăcitoare „pe invizibile cărări“.


barbu sluşanschi: zadarnic se luptă un înger căzut

 

 

 

un alegoric de substratul mitic cerebral, precum cel din alegoriile nuntirii cosmice,

în care domniţa împăratului ceresc, Luna, ademenită de

Luceafăr (Steaua Ciobanului), se îndrăgosteşte, în zori, de Soare

 


vasile posteucă: cântec de drum şi popas

 

 

 

„Preot al metaforei, rar mae­stru al cuvântului, Vasile Posteucă a înzestrat literatura române­ască şi, în special, cea a exilu­lui românesc cu o simţire per­sonală, optimism mesianic, dragoste pentru viitorul neamu­lui, o energie sentimentală im­presionantă şi o limbă de o plasticitate barocă, o poezie care răsare din voinţa de tre­zire a unui neam şi care concurează cu cele mai bune cre­aţii ale lui Aron Cotruş şi, în parte, le întrece prin virtuozi­tate verbală şi emotivitate”.

 


Pagina 2 din 3123