Caricatura Română Veche: MOFTUL ROMÂN | Dragusanul.ro

Caricatura Română Veche: MOFTUL ROMÂN

1893 Moftul Roman Frontispiciu

*

Unui poet pletos

 *

Dumneata socoţi, băiete,

Ca mai mulţi din tineret,

Că lui Eminescu-n plete

Îi sta darul de poet.

*

Nu, nu-i oala – bat-o vina,

Vinul e toată pricina!

 *

El, şi capul să-şi fi ras,

Tot poet ar fi rămas;

Lasă-şi păr până-n călcâie

Alţii… vacs au să rămâie!

*

(Moftul Român, Anul I, 1893, nr. 13, p. 5)

*

1893 Moftul Roman 13 martie 1

*

CAZARMA ROMÂNĂ

*

Contrabanda

*

Moş Teacă merge să inspecteze pichetele de pe linia frontierei.

Înarmat până-n dinţi, cu sabia la cingătoare şi-n fiecare buzunar cu câte un revolver, se urcă într-o căruţă, având drept vizitiu un harabagiu turc şi, alături de harabagiu, doi soldaţi cu puştile-ncărcate.

Soseşte la pichetul No. 18, între Kadichioi şi Crasnova.

*

Santinela-l vede, strigă garda, care ia la umăr, pe când şeful de post, căprarul Albu, îşi face raportul.

– Unde sunt turcii?, întreabă Moş Teacă.

– Care turci, trăiţi don căpitan?

– Care turci, care turci! Contrabandiştii, rătane! Nu face pă prostul, că la mine nu merge! Eu sunt cătană bătrână!…

*

– Trăiţi, don căpitan, n-am prins nici un contrabandist…

– Pentru ce nu i-aţi prins? Ce faceţi aici? Păziţi porcii? Numai pă mine mă vedeţi când vin?

– Pentru că nu trec contrabandişti…

– Pentru ce nu trec? Dacă nu trec pe-aici, atunci, va să zică, trec prin altă parte! Va să zică nu sunteţi în stare nici de-atâta lucru!…

*

– Trăiţi, don căpitan!…

– Nu vorbi! Am să te dau în judecată pentru părăsirea postului în faţa inamicului!… Târguşoru te mănâncă, de-acuma!

– Trăiţi, don căpitan, n-am părăsit postu…

– Dacă nu l-ai părăsit, unde sunt contrabandiştii? Pe mine nu mă poţi prosti cu una, cu două! Ori ai părăsit postu’, ori nu l-ai părăit!… Dacă nu l-ai părăsit, unde sunt contrabandiştii?…

*

– Trăiţi, don căpitan, n-a trecut nici unul…

– Să taci! Pogribania mănăstirii din cer! Te mănânc fript, rătane! Spune drept: ori i-ai prins şi ţi-au dat parale… A-ha… Văz că taci… Te-am prins…

– Trăiţi, don…

– Nu vorbi în faţa supiriorului!… Car’ s’ zică, ai împărţit cu ei!… Las’ că te învăţ eu! Am să fac raport de dare în judecată! Dacă, până în 24 de ore, nu-mi aduci contrabandişti, să ştii că eşti casat şi suspendat… Te învăţ eu!…

*

A doua zi, se citea în Kadichioi următorul ordin de zi, semnat de Moş Teacă:

*

„Oricine îşi va permite a face contrabandă, fără să fi avizat pe comandantul punctului, va fi împuşcat şi apoi dat în judecată, conform regulamentului pentru paza frontierelor.

Este interzis oricui să aducă tutun de contrabandă prin alte puncte decât cele păzite de armata română. Pichetele care vor observa că contrabandiştii trec prin puncte, pe unde nu pot fi văzuţi, au dreptul să-i împuşte pe loc şi să dreseze proces-verbal” (Moftul Român, Anul I, 1893, nr. 13, pp. 3, 4).

*

1893 Moftul Roman 19 februarie 1

*

Din carnetul doctorului

*

Nevasta e ca apa; de vrei să fie bună, trebuie s-o baţi.

*

Dărnicia e sigur o calitate: bine e să dai, să dai mereu, să dai tot, să nu dai, însă, ortul popii (Moftul Român, Anul I, 1893, nr. 10, p. 2).

*

1893 Moftul Roman 28 februarie 1