Cântecul ninsorii: lui Viorel Muha | Dragusanul.ro

Cântecul ninsorii: lui Viorel Muha

*

Vrajbele ninsorii le-am tot dus pe cale

istovindu-mi cerul vlăguit de mers

orizontul lumii brumelor finale

rezervându-l astăzi cu un ultim vers,

e târziu în cântec, dar cobzarii încă

linişte presoară peste ierbi de leac,

*

Mi-am cătat în suflet după o adâncă

unduire-a clipei şi am prins să tac

hotărând să-mi aflu numai în ninsoare

altă depărtare, mai irositoare.