Cântecul naţional în Bucovina: Stupca | Dragusanul.ro

Cântecul naţional în Bucovina: Stupca

STUPCA

*

„Muzica vestitului Bidirel din Stupca”, despre care scria gazeta bucovineană „Deşteptarea” (nr. 76/1903), lăutar născut în 1860 şi care îl încântase, cu repertoriul său, chiar şi pe Ciprian Porumbescu, aflată într-o splendidă complementaritate cu cea ardelenească a lui Alexandru Oniga, născut în 1850, prieten din copilărie al lui Ciprian şi, peste decenii, militant pentru cunoaşterea operei genialului stupcan, conturează o specificitate muzicală, în care tradiţia lăutărească ţigănească se împleteşte armonios cu tradiţia cântecului naţional românesc din Transilvania, pe fondul unei luminiozităţi generoase în descifrarea vieţii.

*

Ion Bidirel, bunicul vestitului Alexandru Bidirel, care cânta cu vioara şi cu vocea, rostea cuvintele într-o limbă română curată („La bordei cu crucea-naltă, / Leliţa că-i sprincinată, / Trec voinicii şi s-opresc, / Toţi banii că-i cheltuiesc”), pe când Alexandru Oniga, gazda tuturor recuperatorilor memoriei lui Ciprian Porumbescu, în frunte cu Leca Morariu, marca, prin pronunţie, originea ardelenească a vechilor cântece, care se mai păstrau în sat („Niculai, ficior dgi craiu / Dgimineaţa tcie sculaiu / Apă pi ochi negri dai, / La icoane tcie-nchinai”).

*

Cântece fonotecate:

*

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

p292

*

Repertoriul vechi al Stupcăi: 

La păhar dulce – 954, Ion Bidirel, 1908

Puiculiţa – 572, Ion Bidirel, 1908

Ileana – 574, Ion Bidirel, 1908

Ţărăneasca – 576, Ion Bidirel, 1908

Hora ţupăită – 573, Ion Bidirel, 1908

Hora frumoasă – 575, Ion Bidirel, 1908

Hora mare – 577, Ion Bidirel, 1908

Niculai, ficior di crai – 604, Alexandru Oniga, 1908

Cucule pană galbănă – 596, Alexandru Oniga, 1908

Cei ai, lele, pe la poalie – 579, Ion Bidirel, 1908

Mătrăgună-n trii jirezi – 597, Alexandru Oniga, 1908

Frunză verde salcioară – 594, Ion Rozmeteniuc, 1908

Foaie verde mărăciune – 578, Ion Bidirel, 1908

Că mi-i dor – 593, Ioana Saghin, 1908

Of, mâncat îs de duşmani! – 591, Domnica Căilean, 1908

La stejar, la rădăcină – 602, Tanasi Sărmanu, 1908

Frunză verdgi dgi stejar – 607, Alexandru Oniga, 1908

Foaie verde-a bobului – 590, Ilie Sabin, 1908

Foiliţă solzi de peşte – 599, Tanasi Sărmanu, 1908

Frunzuliţă trei smâncioage – 603, Alexandru Oniga, 1908

Foaie verde ceapă coaptă – 580, Ion Bidirel, 1908

Mergea popa pe-o cărare – 595, Ion Rozmeteniuc, 1908

Frunză verdgi mintci creaţă – 606, Alexandru Oniga, 1908

Frunză verde de bujor – 586, Ileana Baciu, 1908

Frunză verde de-avrămească – 582, Ion Bidirel, 1908

Doamna, miluieşte! – 598, Alexandru Oniga, 1908

Frunză verdgi rozmalin – 698, Alexandru Oniga, 1908

Ici e tină, ici e glod – 589, Constanţa Căilean, 1908

Be, be, be, beţivule! – 601, Tanasi Sarmanu, 1908

Cântarea peştelui – 581, Ion Bidirel, 1908

Meri, murguli,-n paşi mai tari – 605, Alexandru Oniga, 1908