Cântecul naţional în Bucovina: Sadova | Dragusanul.ro

Cântecul naţional în Bucovina: Sadova

SADOVA

*

La Sadova, în Gura Sadovei, dar şi în Fundu Sadovei, cântecul naţional românesc era la el acasă. Meleagurile acelea minunate aveau şi o cântăreaţă sătească profesionistă, Paraschiva Erhan-Cnejec, născută în 1871, avea un fluieraş care valora cât un taraf, Nicolai al lui Iacob Cozma, născut în 1852, şi doi viorişti legendari, Nicolai Pazariu, născut în 1870, şi Nichita Zlotar, născut în 1884.

Sadova şi doar Sadova este însăşi expresia cântecului câmpulungean şi ar merita nu doar o cercetare multidisciplinară, ci şi o renaştere din propria ei cenuşă.

*

Cântece fonotecate:

 *

p32

p40

p56

p67

p69

p76

p97

p113

p190

p207

p269

p284

*

Repertoriul vechi al Sadovei:

*

Ţărăneasca – 1436, Nicolai Cozma, 1909

Balercuţa – 1435, Nicolai Cozma, 1909

Ciocăneasca – 1434, Nicolai Cozma, 1909

Lelea albă – 1433, Nicolai Cozma, 1909

Ursăreasca – 1432, Nicolai Cozma, 1909

Pădureanca – 751, Nichita Zlotar, 1908

Cărăşel – 754, Nicolai Pazariu, 1908

Sadoveanca – 721, Nicolai Cozma, 1908

Trandafir – 755, Nicolai Pazariu, 1908

Barbuncu – 724, Nicolai Cozma, 1908

La-nbalţatu miresei – 748, Nichita Zlotar, 1908

Busuioc la păhar dulce – 752, Nicolai Pazariu, 1908

Stroieşteanca – 753, Nicolai Pazariu, 1908

Brâu – 845, Nicolai Pazariu, 1908

Cântec de leagăn – 1945, Ana Timu, 1913

Munteneasca – 723, Nicolai Cozma, 1908

Arcan – 722, Nicolai Cozma, 1908

Horă veche – 750, Nichita Zlotar, 1908

Hora Pauşa – 749, Nichita Zlotar, 1908

La poartă la Ţaligrad – 731, Leon Cehovschi, 1908

Doi iubiţi despărţiţi – 734, Leon Cehovschi, 1908

Frunză verdi solzi di peşti – 1950, Ana şi Anghelina Timu, 1913

Foaie verde rozmalin – 1931, Nistor Timu, 1913

Frunză verde stuh de baltă – 1954, Simion Latiş, 1913

Trandafir cu frunză lată – 1933, Ana Timu, 1913

Frunză verde mărăraş – 742, Paraschiva Erhan-Cnejec, 1908

Colo-n deal, peste Opcină – 725, Ion Coca, 1908

Jurământul – 1951, Ana şi Anghelina Timu, 1913

Foaie verde lemn sucit – 1939, Mihai Rusu, 1913

Nevăstuică ca a me – 1937, Ana şi Anghelina Timu, 1913

Rujiţă di pi razor – 1932, Ana Timu, 1913

Mighiran, crenguţă rară – 1944, Ana Timu, 1913

Vai di mini, cie să fac! – 1957, Simion Cristinar, 1913

La cârşmuţa din deal – 739, Mihai Rusu, 1908

Cântecul haiducului – 733, Leon Cehov, 1908

Hai, bădiţă, hai! – 842, Paraschiva Erhan şi Nicolai Pazari, 1908

Dragă inimioară – 736, Leon Cehovschi, 1908

Iera noaptea-ntunecoasă – 732, Leon Cehovschi, 1908

Mândruliţa mea – 1947, Ana Timu, 1913

Tragănă şi leagănă – 1955, Nichita Crăciunar, 1913

Câte flori îs pi razor – 1946, Ana Timu, 1913

Când văd câmpu înverzându – 1930, Ana Timu, 1913

Foaie verde baraboi – 1938, Mihai Rusu, 1913

Cântă, cântă-un pui de cuc – 841, Paraschiva Erhan-Cnejec, 1908

Mândruliţa mea! – 895, Paraschiva Erhan-Cnejec, 1908

Mândruliţa mea! – 897, Paraschiva Erhan-Cnejec, 1908

Suflicată până la brâu – 925, Paraschiva Erhan-Cnejec, 1908

Hai, Ileană, la poiană! – 1943, Ana Timu, 1913

De la noi, a treia casă – 896, Paraschiva Erhan-Cnejec, 1908

Frunză verde stejărel – 926, Paraschiva Erhan-Cnejec, 1908

Voinicul şi puica – 898, Paraschiva Erhan-Cnejec, 1908

Toată lumea îmi pare – 729, Leon Cehovschi, 1908

Of, măicuţă dragă! – 718, Aneta Doroftei, 1908

Frunză verde de măr dulce – 728, Foca Hagău, 1908

Foaie verde mintă creaţă – 1941, Simion Cristinar, 1913

Pentr-o puică – 741, Paraschiva Erhan-Cnejec, 1908

Horă veche – 743, Paraschiva Erhan-Cnejec, 1908

Dumnezeule ceal sfânt! – 844, Erhan-Cnejec, Pazari, 1908

Sete mi-i şi apă-aş be – 746, Paraschiva Erhan-Cnejec, 1908

Scârba – 726, Dochiţa Coca, 1908

Frunză verde şi-o lare – 774, Ioan Pisdeli, 1908

Scumpă, dragă copiliţă – 730, Leon Cehovschi, 1908

Când eram la maica fată – 1934, Ana Timu, 1913

Ah, te rog nu mă uita – 719, Aneta Doroftei, 1908

Earbă verde din prilaz – 1430, Paraschiva Erhan-Cnejec, 1908

Foaie verde trii zmicele – 1935, Anghelina Timu, 1913

Frunză verde guguliu – 899, Leon Cehovschi, 1908

Vin, fetiţo, vin! – 735, Leon Cehovschi, 1908

Dragu mândri băieţaş – 1952, Simion Latiş, 1913

De-a vre puica – 745, Paraschiva Erhan-Cnejec, 1908

Jelea – 1949, Anghelina Timu, 1913

Pe cel deal, pe cea costişă – 773, Ioan Pisdeli, 1908