Cântecul naţional în Bucovina: Iacobeni | Dragusanul.ro

Cântecul naţional în Bucovina: Iacobeni

IACOBENI

*

În mult prea germanizatul Iacobeni de odinioară, tatăl şi, respectiv, bunicul sculptorilor care au făcut monumentul lui Ştefan cel Mare din Suceava, cantorul Ieremie Bârleanu, născocea satire poznaşe la adresa popimii bucovinene, care huzurea pe seama pactului cu austriecii, de-a mai mare dragul. Satirele acestea, actuale şi astăzi, pot afla în Constantin Irimia, zicălaşul nostru, un inspirat interpret.

*

Mândruliţă, of! – 917, Ieremie Bârleanu, 1908

Spovedania – 918, Ieremie Bârleanu, 1908

Personalul bisericesc păcălit de femeia groparului – 920, Bârleanu, 1908

Tiţâico, fa, fa, fa! – 919, Ieremie Bârleanu, 1908