Cântecul naţional în Bucovina: Gura Humorului | Dragusanul.ro

Cântecul naţional în Bucovina: Gura Humorului

GURA HUMORULUI

*

Cu un Alecu Marcu, violonist şi zicător cu glasul plin de haz, dar şi cu legendarul Batalan din Marginea printre ei, lăutarii din Gura Humorului au făcut epocă, fiind invitaţi să cânte şi pe la sindrofiile protipendadei româneşti din Bucovina. Cea mai frumoasă “Rusască” humorenii o cântau, “Hai, leliţo!”, la fel, ca să nu mai vorbim de celelalte cântece în înspumată curgere.

*

Cântece fonotecate:

*

p103

p226

p253

*

Repertoriul vechi din Gura Humorului:

*

Hai, leliţo! şi o Rusească – 118, Orchestra lăutarilor, 1907

Marş românesc – 1427, Nicolai Hluşco, 1909

Cucule pasere blândă – 111, Rahila Beleca, 1907

Hai la raci! – 112, Alecu Marcu, 1907

Of, of, şi iarăşi of! – 73, Alecu Marcu, 1907

Desfătare – 109, Rahila Beleca, 1907

Of, ce chin, ce jale! – 216, Veronica Lupu, 1907

Foaie verde de cafe – 213, Rachila Beleca, 1907

Frunză verde şi-un chiperiu – 120, Alecu Marcu, 1907

Ce n-a lăsat Dumnezeu? – 119, Alecu Marcu, 1907

Cucu, cucule! – 215, Veronica Lupu, 1907

Foaie verde măr domnesc – 217, Rachila Beleca, 1907

Asemănarea drăguţei – 110, Rachila Beleca, 1907

Orfana – 99, Rachila Beleca, 1907

Cuculeţ cu pană sură – 14a, Rachila Beleca, 1907

Frunză verde mătrăgună – 1426, Alecu Marcu, 1909

La fântâna cea de peatră – 1425, Alecu Marcu, 1909

Jălui-m-aş şi n-am cui – 100, Rachila Beleca, 1907

Ileana – 646, Alecu Marcu şi Batalan, 1908

Of, ce foc şi ce potop! – 647, Alecu Marcu şi Batalan, 1908

Neamţule, mă-ntreb şi eu – 1423, Rachila Beleca, 1909

De-ai fi dreaptă şi-nţeleaptă – 1424, Rachila Beleca, 1909