Cântecul naţional în Bucovina: Câmpulung | Dragusanul.ro

Cântecul naţional în Bucovina: Câmpulung

CAMPULUNG

*

La Câmpulung Moldovenesc, cântecul naţional, cu vagi relicve ancestrale, era păstrat de lăutarii Petrea Creţul, Alexa Cherar şi Petrea Merilă, de cantorul bisericesc Toader Dornean, de învăţătorul Simion Prelipcean, cu un “Cântec vechi” (“Într-o piatră detunată / Şi-al zăhastrului picior, / Ieste-o stâncă ce-au fost fată / De un mare domnitor. // Acea doamnă ie Dochia, / Zece oi al iei popor, / Ie domnează-n vizunie / Peste turme şi păstori” – deci o variantă prescurtată şi eronată a cântecului cules de T. Robeanu: “A codrilor crăiasă / Şi a zmeilor mireasă / Iese, seara, într-amurg, / Paşte cerbii sus, pe runc, / Ciutele şi caprele / Şi le mulge laptele / Şi-l încheagă în fântână / Să nu iasă altă zână, / Şi îl face mândru caş, / Bolovan de bicaş, / Şi îl pune în părău / Să-l spele apa mereu, / Să-i treacă dorul de zmeu”) şi de mulţi alţi gospodari, pentru a fi încredinţat generaţiilor din ce în ce mai înlănţuit pe clipă şi înstrăinat de moştenirea ancestrală.

*

Nu am fonotecat nici un cântec din Câmpulung Moldovenesc şi nici n-o s-o facem, până nu mă dumiresc ce anume mesaje străvechi se ascund în textele cântecelor din lista de mai jos, cântecul apărând, conform vechilor cărţi religioase, dar şi Psalmului 18 al lui David, în Muntele Soarelui, în care “Dumnezeu şi-a făcut sălaş” (David) sau, cum se zicea în civilizaţia pretotemică a munţilor Carpaţi: Ar Ra Ar AUM (Slujind Soarelui, Slujeşti lui Dumnezeu), valea de lângă Rarău numindu-se, şi astăzi, ArRaArAu (Ararău)!

*

Foaie verde trii maslini – 1442, Petrea Merilă, 1909

Astăz’ îi lăsat de săc – 1446, Iftimia Lojinschi, 1909

Cântec vechiu – 716, Simeon Prelipcean, 1908

Frunzuliţă şi-o lale – 872, Iftima Lojinschi, 1908

Frunzăşoară earbă lată – 883, Rosalia Chioruţ, 1908

Of, inimă, of! – 880, Mariţa Hierar, 1908

Frunză verde lemn uscat – 1443, Petrea Merilă, 1909

Puiculiţa mea – 901, Petrea Creţul, 1908

Pus-am şaua pe doi cai – 885, Toader Dornean, 1908

Foaie verde de-alunică – 840, Toader Dornean, 1908

Frunză verzi am tot cântat – 873, Iftimia Lojinschi, 1908

Tiniereţe haine bune – 871, Iftimia Lojinschi, 1908

Foaie verde earbă mare – 874, Iftimia Lojinschi, 1908

Doină – 839, Toader Dornean, 1908

Frunzuşoară sălcioară – 881, Rosalia Chioruţ, 1908

Foaie verde iarbă mare – 902, Petrea Creţul, 1908

Foaie verde de trii zbanţi – 900, Petrea Creţul, 1908

Frunză verde flori mărunte – 870, Iftimia Lojinschi, 1908

Mândruliţa mea! – 878, Mariţa Hierar, 1908

Foaie verde măr domnesc – 877, Mariţa Hierar, 1908

Hora Câmpulungului – 744, Toader Dornean, 1908

Frunză verde trii masline – 715, Alexa Cherar, 1908

În lume născut – 886, Toader Dornean, 1908

Vine badea! – 1441, Petrea Merilă, 1909

Frunză verde de pe soc – 1449, Iftimia Lojinschi, 1908

Foiliţă romaniţă – 1439, Petrea Merilă, 1909

Foaie verde trii masline – 713, Alexa Cherar, 1908

Frunzuleană şi-un bănuţ – 714, Alexa Cherar, 1908

Turturică întristată – 747, Toader Dornean, 1908