Cântec pe calea înrobirii: lui Romică Costiniuc | Dragusanul.ro

Cântec pe calea înrobirii: lui Romică Costiniuc

*

Romanticii mărşăluiau pe drum,

odihna lor de veacuri se amână,

mai au de dus în cârca lor de fum

iluzii şi visări, şi-i tot îngână

chiar de pe cer, sub paşii altor robi,

aceleaşi căi de cosmică prigoană

*

Căci vrăjitorii încă dau în bobi

oraculari, sortindu-i pentru goană:

s-a pregătit pe calea lor popas,

trec ierbile prin preajmă şi-i îndrumă,

iar ei uniţi de cântec într-un glas

nu văd sudoarea cum se face brumă

ierbii arzându-i zvâcnetul precar

umbriţi de o nelinişte postumă

cu robi trecând de veacuri în zadar.