Calicul democrat: Avem măgari, dar n-avem tigri! | Dragusanul.ro

Calicul democrat: Avem măgari, dar n-avem tigri!

CALICUL DEMOCRAT 1910

*

Când a făcut Dumnezeu lumea şi a deosebit dobitoacele după greutatea minţii lor, din fiecare specie a luat şi a făcut mai multe adunături, aşa că, în fiecare adunătură, găseşti o colecţie de exemplare clasice: de măgari, de vulpi, de lupi, de boi, de şobolani, de vulturi, de viezuri, de cocoşi, de porci, de cai, de câini, de lei, de tigri, de leoparzi, de părăsiţi…

Fiecare adunătură formează o naţiune. O naţiune nu e completă, dacă nu constă din tot felul de dobitoace. Dacă nu are, îşi creează.

*

Fiecare dobitoc îşi are rolul său glo­rios, în scurta sa viaţă, şi fiecare îşi vede de treaba sa. Măgarul o face pe cuviosul, vulpea şchiopătează, lupul stă în răspântii, boul trage, sobolul râmă, vulturul se înalţă peste toţi, viezurele adună, cocoşul cântă, porcul se tăvăleşte, calul aleargă, câinele muşcă, leul stăpâneşte, tigrul nu se lasă, iar părăsitul trăieşte pe seama altora…

Dacă toată munca asta „febrilă” ţi-o închipui, deodată îţi poţi face idee de acţiunea nobilă, ce o dezvoltă naţiunea întru mărirea lui Dumnezeu.

*

Noi nu ne putem numi naţiune fiindcă multe dobitoace ne lipsesc cu desăvârşire. Avem măgari, dar n-avem tigri, avem şo­bolani, dar vulturi n-avem, avem câini şi n-avem lei, avem vulpi, lupi, boi destui, viezuri, porci, părăsiţi…

Multe dobitoace ne lipsesc, iar truda noastră de a le avea e zadarnică.  Conglomeraţia noastră se desface, speciile se împart la alte adunături (pardon, naţiuni!), unde, sub scutul regulilor, îşi pot trăi traiul.

Unde eşti, Ţepeş, mărite vodă? De ce nu-ţi ţii, în ocol, dobitoacele, prin spaima ţepelor tale?!

*

(Calicul democrat, nr. 1, p. 6, 1 iunie 1910)