ca o întoarcere acasă | Dragusanul.ro

ca o întoarcere acasă

Radu Bercea n33

*

cândva o sabie de foc

a despicat în două sfera

şi ne cuprinse atmosfera

învăluind cu nenoroc

frânturi de desluşiri primare

pe care le fixa cuvântul

în vremuirile amare

pe care le-nghiţea pământul,

 *

deşi tânjeau după-ntregire

în sfera care ne refuză

identitatea ei confuză,

dar doldora de nemurire,

deşi le-au copleşit cuvinte,

le-au torturat şi le-au supus

ca să uităm că înainte

am fost întregul presupus

 *

sălaş al altor vieţi, mai sfinte,

deşi doar rana ne apasă

ca o întoarcere acasă

a celor ce-şi aduc aminte