Bucovineni dispăruţi pe fronturile Austriei (XIII) | Dragusanul.ro

Bucovineni dispăruţi pe fronturile Austriei (XIII)

1914: Stellungen d. freiw. Bukowina Baon

 

Kozma Leforowicz, născut la 11 august 1880, a fost deportat, în decembrie 1918, de muscali la Siberia şi ar fi murit acolo, în oraşul Kurhan, guvernia Tobolsk. De atunci şi până în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Eugeniei Leforowicz, procedura pentru declararea morţii celui dispărut”.

 

Gavril a lui Teodor Petraşciuc, născut în Bărbeşti, la 21 august 1867, ar fi murit, în toamna 1916, în Prislop, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea surorii sale Paraschiva Cozma, născută Petraşciuc, procedura pentru declararea morţii celui dispărut”.

 

Ilie a lui Nicolai Plantos, născut în Stăneşti de Sus, la 6 august 1884, a fost înrolat, cu ocazia mobilizării generale, în Regimentul 41 de Infanterie şi a luat parte la luptele în contra Italiei. De la vara 1916, lipseşte orice veste de la dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Magdalenei Plantos, procedura pentru declararea morţii celui dispărut”.

 

Marian a lui Ioan Lambo, născut în Boian, la 1 februarie 1885, a plecat, în august 1914, la război şi să fi căzut mort într-o luptă de pe frontul galiţian, la 14 septembrie 1914. Până în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui Josef Lambo, procedura pentru declararea morţii celui dispărut”.

 

Ilie a lui Simion Lupaşco, născut în anul 1887, în Carapciu pe Ceremuş, cu ultimul domiciliu în Cernăuţi, cizmar, a fost înrolat în armată, în noiembrie 1914. De la primăvara anului 1915, lipseşte orice ştire de la dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui Michail Lupaşco, oficiant de cancelarie în Cernăuţi, procedura pentru declararea morţii celui dispărut”.

 

Pavel (Paulo) Kowalczuk, născut în 29 iunie stil vechi 1879, la Serghieni, a intrat, cu ocazia mobilizării generale, în armata austro-ungară. La Paşti 1916, a primit soţia sa, Euftimia Kowalczuk, ultima scrisoare de la dânsul. De atunci lipseşte orice ştire despre dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Euftimiei Kowalczuk, procedura pentru declararea morţii celui dispărut”.

 

Ilie a lui Georgi Poraico, născut în Flondoreni, la 29 noiembrie 1884, chemat, încă în anul 1905, la oaste, a slujit neîntrerupt până la izbucnirea războiului mondial. În toamna 1914, a plecat la front şi, de atunci, până în prezent, nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui Ştefan a lui Georgi Poraico, procedura pentru declararea morţii celui dispărut”.

 

Nicolai a lui Vasil Sopinnek, născut în Cincău, la 29 ianuarie 1884, a fost înrolat, cu ocazia mobilizării generale, în Regimentul 24 de Infanterie şi a plecat, cu acesta, la câmp. De când soţia sa, în vara 1915, a primit o scrisoare, până acum, lipseşte orice veste despre dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Eufrosinei Sopinnek, procedura pentru declararea morţii celui dispărut”.

 

Michail a lui Onufrei Florescul, născut în Stăneşti de Sus, la 28 septembrie 1878, a plecat la război, în martie 1915, şi a trimis, de pe câmpul de luptă, soţiei sale ultima scrisoare. Până în prezent, lipseşte orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Vasilenei Florescul, procedura pentru declararea morţii celui dispărut”[1].

 

1914: Flüchtlinge aus der Bukowina

 

[1] Monitorul Bucovinei, Fascicula 16, Cernăuţi, 13 mai nou 1921, pp. 203-205