Bucovina Rock Castle, în epoca Gheorghe Flutur | Dragusanul.ro

Bucovina Rock Castle, în epoca Gheorghe Flutur

Vă place sau nu vă place, eu mă văd obligat să recunosc niște fapte, care țin de povestea numită „Bucovina Rock Castle”. Festivalul a fost întemeiat, în 2010, cu totala susținere a Președintelui Gheorghe Flutur, aflat, atunci, la primul mandat. În timpul primei ediții, pentru că nu se afla în județ, avea un împuternicit, care-i raporta telefonic, măcar o dată pe oră, cum decurg concertele, iar într-o pauză dintre concerte, Gheorghe Flutur mă sunase, ca să-mi transmită solidaritate și felicitări. Deși lipsea, era extrem de prezent, iar noi, Constantin-Emil Ursu și eu, căpătam puteri, așa că ne-am năpustit peste Andi, coordonatorul artistic singular al primei ediții, solicitând întăriri, care, în mod cu totul și cu totul întâmplător, se aflau acolo, în șanțul Cetății: Mihnea Blidariu, de la „Luna Amară”, și Lucian Francisc Csibi, de la „Relative”. Și mai exista, poate că în public, poate că prin zările lumii, un om care credita total festivalul nostru de rock, un om al cărui cuvânt conta și contează pentru Gheorghe Flutur: fata domniei sale, Cristiana.

*

De-a lungul edițiilor, în mandatele Gheorghe Flutur – Ioan Cătălin Nechifor (pătimaș iubitor al muzicii rock) – Gheorghe Flutur, nimeni nu a încercat acte de cenzură artistică, iar brânciurile periodice nu au vizat, vreodată, Festivalul „Bucovina Rock Castle”, ci îmi erau destinate mie, în urma intrigilor abulice ale „popândăilor” lui Flutur și ai lui Nechifor. Iar când dai curs sfaturilor proaste, e firesc să-ți descoperi pieptul scrijelit de peniță. O dată, totuși, în urmă cu vreo două ediții, „Bucovina Rock Castle” i-a întors lui Gheorghe Flutur o fărâmă de meritată recunoștință: se oprise, împreună cu Emil Ursu și cu câțiva dintre prietenii săi politici, sus, pe aleea care duce în Cetate, și privea încântat spre bucuria tinerilor din șanț. Prezența domniei sale nu a trecut neobservată, iar atenția publică plină de simpatie i se cuvenea. Festivalul exista în premeditată evoluție și datorită lui Gheorghe Flutur – se știa lucrul ăsta -, iar poziționarea discretă l-a avantajat. Tineretul liber se cucerește prin implicare în bucuriile lui, nu prin cuvântări și prin sterilități electorale.

*

Nu am obiceiul să bat temenele în fața nimănui, dar nu pot fi atât de nedrept încât să nu subliniez rolul binefăcător pe care l-au avut, în ciuda aparențelor și a încrâncenărilor mele periodice, președinții Gheorghe Flutur și Ioan Cătălin Nechifor în evoluția Festivalului „Bucovina Rock Castle”. Mai ales că, în ciuda ațâțărilor „popândăilor”, și în acest an „Bucovina Rock Castle” va fi o emblemă a deschiderii noastre către viitorime.