Brăteni - Botoşani, la 1774 | Dragusanul.ro

Brăteni – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Başeului

*

Brătenii

*

Toată suma caselor: 61

Scădere rufeturile, însă: 14

7 femei sărace

2 preoţi i dascăli

2 slugi a dumisale stolnicului Sandu Ilie

3 păstori tij (la fel) ai dumisale

Rămân birnici: 47

*

Birnici:

*

Ioniţă sin (fiu) Nichita

Nichita, vrâncian

Andreiaş sin Botoşan

Vasile Cârdei

Ion Grâu

Ion, cojocar

Pavăl Toboltoc

Vasile Strătulat

Toader Purice

Vasile Vechiu

Toader Melintii

Lupul Tărsân

Gavril Surdul

Postolachi Melintii

Ion Georgiţă

Ştefan Chitel

Vasile sin vornic

Grigoraş nepot lui Cârdei

Georgie, vornic

Ion, ciobotar

Vasile, croitor

Lupul sin diacon

Ioniţă sin vornic

Ion, vătăman

Vasile Năstasii

Georgie Fasolă

Vasile Holban

Andrei Crăciunel

Pavăl zet (al) Hudescu

Darie Faraon

Ştefan Ciolac

Grigoraş Bălan

Chiriac Surdul

Nichita sin Chiriac

Ion Mustaţă

Nistor Liciul

Ion sin Chiriac

Eftimie Ciocoiu

Georgie, şelar

Gherasim sin Mustaţă

Ifrim Tulan

Ştefan Liciul

Georgie Hucian, slab

Ion, tij (la fel) slab

Costandin, slab

*

Femei sărace:

*

Dochiţa, croitoriţa

Dochiţa, jâtăriţa

Dochiţa Dumitrăşciasă

Catrina, cernăuţancă

Aniţa Căluciasă

Amtemia, soră lui Melintii

Aniţa Postolochioai

*

Rufeturi:

*

Preotul Gavril

Vasile, dascăl

*

Slugi şi păstori a dumisale stolnicului Sandul Ilie:

*

Ion Iuraşco, slugă

Toader Iuraşco, slugă

Grigoraş, herghelegiu

Ioniţă, cioban

Toader, crâşmar

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 522 şi 523