Botoşani, la 1774 | Dragusanul.ro

Botoşani, la 1774

 

Târgul Botoşeni

Toată suma caselor: 1.954

Rufeturi: 1.172

Birnici: 782

*

Mahalaoa Vreghienii

*

Anume birnici: 39

*

Pricopi Beşete

Apostol Beşete

Toma Popotă

Ion, bejenar

Mitre, blănar, cumnat Beşetii

Vasile Romăşcan

Ioniţă cumnat Romăşcan

Vasile Găluşcă

Grigori cumnat lui Brânzilă

Chirică, ciubotar

Iordache Găluşcă

George Lupaşcu

Andrei Muste

Neculai Mustia

Ioniţă sin (fiu) lui

Grigori Muste

Chiriac sin Gologănesii

Ursachi, sucmănar

Georgi, olar

Vasile Muste

Paraschiv Botezat

Grigoraş Şchiopul

Sava, ciubotar

Neculai sin diaconiţii

Vasile, olar

Petre, rus

Toma, dulgher

Timofti, olar

Neculai, ciubotar

George, olar

Vasile, morar

Sofroni, dulgher

Ion, ciubotar

Mihălache Radul

Pavăl al Anii

Eni, croitor

Niagul, ciubotar

Vasile Leca, ciubotar

*

Mahalaoa Sf. Georgie

*

Birnicii: 33

*

Georgi, croitor

Ilie, săponar

Ursul Nicoară

Gheorghiţă, tălpălar

Vasile Benar zet (al) Tănase

Vasile, cărăuş

Dumitraşcu cumnat lui Caraolan

Alecsandru Ţaţul

Toader Corobană

Manoli, sârbul

Vasile, tălpălar

Toader Caraolan

Georgi Blândul

Lupul Muste

Toader Moisa

Tănasi, croitor

Georgi sin ego

Ioniţă sin ego

Georgiţă Stihi

Andrei Botezat zet Paplafus

Ion Delian

Ioniţă, căsap

Ioniţă, ciubotar

Iordachi Moisa

Costandin Stihi

Ion Tazlăoan

Timofti, ciubotar

Toader Rădian

Georgie, ungurian

Toader, ungurian

Dumitraşcu, cărăuş

Zarie Zgârcia

*

Mahalaoa Morăreştii

*

Anume birnicii: 39

*

Ion ot (din) Morăreşti

Andrei, croitoriul

Toader zet lui

Timofti, ciubotar

Ştefan, şelar

Toader, şelar

Ion, botnar

Pavăl, botnar

Iacob

Ion, cioban

Neculai, cojocar

Simion

Chişliac

Ion zet Ruşcii

Păun zet Zaharie

Grigori, puşcaş

Neculai Viţul

Vasile Moscul

Petre Moscul

Toader Grecul

Simion Hârtopanul

Pavăl Moscul

Georgi Moscul

Georgi Corne

Zaharie Viţul

Grigoraş Viţul

Mihai, rus

Simion, tălpălar

Ioniţă zet săhăidecar

Neculai Botezat

Costandin Colăcel

Ioniţă Aftănase

Ioniţă, cojocar

Neculai Blândul

Dumitru, dulgher

Grigoraş

Ion, dulgher

Vasile Hârtopul

Andrei, cojocar

*

Mahalaoa Târgului Vechi

*

Anume birnicii: 23

*

Vasile, crâmar

Mihai, mesărciu

Tudorachi, croitor

Vasile, şoltuz

Vasile Potorac

Lupul, hangiul

Ioniţă Gologan

Roman, căsap

Ioniţă Nicoară

Ioniţă Păsat

Georgi Bălan

Ion Mălăncescul

Savul, crâmar ot (la) Haralampu

Toader Bunduc

Buorianul

Ioniţă zet săponar

Toader zet Costandin, crav

Costandin, misărciul

Costandin, bărbier

Nuculai, crâşmar

Dumitru, ciubotar

Luca, mesărciul

Grigoraş sin Vârvarii

*

Mahalaoa Târgului Nou

*

Anume birnicii: 41

*

Costandin zet Corne

Lupul Bordeian

Vasile, harabagiu

Ioniţă, abăjer

Sandul, dulger

Dumitru, croitor

Vasile cumnat popei Grecului

Mihai, rus

Apostol sin (fiu) lui

Ion, dulgher

Nistor, olar

Andronic, olar

Pintelei zet (al) Cujbă

George Blândul

Neculai, dulgher

Vasile, cioban

Ispir, furmagiu

Simion, furmagiu

Ion Bâzgan

Dumitraşcu Bâzgan

Sava, crâşmar Lucăi

Costandin, liahul

Vasile, harabagiul

Georgi ot Costandin liahul

Mihai, rusul

Pavăl Ololuţul

Ştefan, olar

Roman, ciubotar

Mihălache Turcul

Toader Gulie

Neculai Gulie

Iordachi Gulie

Mardari, teslar

Ion, herghelegiul

Ion, grosariul

Petre, rus ot crâşma bănesii

Şerban

Năstasi, crâşmar

Vasilachi, ciubotar

Toader Macotă

Toader, ţimiraş

*

Străinii: 50

*

Dumitru cumnat lui Apostol

Eni sin (fiu) Pală

Savin, pietrar

Necola, pietrar

Panaite, băcal

Apostol Stari

Ion Hodoroabă

Ivan brat (frate) lui Andrei, cazacliul

Femeli zet Păun

Ioniţă Ţuliuc

Andrei, furmagiu

Tudose, blănar

Vasile zet Brânzilă

Toader Ojog

Toader zet Bordiian

Andrei, şlicar

Georgi zet Bâzdojesii

Toader, trăistar

Hristodor a Caţaveloaei

Calanfir zet Botezat

Toader Stihi

Ioniţă zet Chistoloae

Dumitru Paplafus

Toader sin ego

Pavăl Botezat

Toader Şchiopu, blănar

Sandul Borcilă

Georgi, papugiu

Ilie, băcal

Dumitraşcu Botezat

Petre, bărbier

Tănase, abăger

Vasile Mălăescul

Ioniţă, furmagiu

Georgi, băcal

Toader Mucul, blănar

Adam Stari, băcal

Milia, furmagiu

Ioniţă, bărbier

Grigori Feteleu

Simion, abăger

Nedelcu ot dughiana lui Tudori

Ene Panaite ot Cucuzel

Mihălachi, furmagiu ot tam

Necola, furmagiu ot Feodosi

Tomşe ot tam

Enachi, papugiu ot Morăreşti

Iamandachi, blănar

Ioniţă brat Pavăl Botezat

Vasile brat Pavăl Botezat

*

Armenii de loc

*

Anume: 47

*

Andronic Nastur

David

Ioniţă Burde, holtei

Crăciun Buzat

Anton Hăul

Marcul al Irimiei

Bogdan al Crăciunesii

Cerchez, holtei

Grigori Antonaş

Grigori nepot lui Antonaş

Cârsti Şorul

Ursul Darhanes

Hagi Acsinte Hăul

Toros, săponar

Acsinte Vârtan

Cerchez zet ego

Ivan Trancul

Simion nepot Hăului, sin (fiu) Savin

Luca cel mic

Iacob zet popii

Georgi, eşan

Mane

Gagos zet Burde

Mane Romăşcan

Andrei, holtei

Iacob Lebădă

Hulubei sin Lebădă

Tatos

Toader Triancul

Andronic Triancul

Grigori Macsin

Mardaros nepot Hăul

Ariton Triancul

Cârste Triancul

Cârste al Popii

Ştefan Vârtan

Ştefan sin popii

Vârtan Sucevan

Ariton Robul

Luca sin Ştefan

Neculai

Ştefan nepot lui Sefir

Frangul, clisiarhu

Sava Bolfosul

Moisiz

Grigori Zador

Sava Tătar

*

Armenii străini ce au cartia Divanului: 32

*

Bagdasar

Mane ot casa lui Păun

Mogârdeci

Harabet

Gaşpar ot casa lui Manole

Ermize

Vârtan

Ovanes

Hagi Egomindas

Apriiam

Ariton, croitor

Alt Ariton, croitor

Ferat

Bogos

Alt Ariton

Grigori

Bogdan, lăcătuş

Apriham

Alt Apriham

Chircori

Ovanes

Grigorie

Alt Ovanes

Arăchel

Tatos

Asfadur, croitor

Sarchez, ciubotar

Nisez

Alt Sarchez

Alt Ohanes

Vartan

Mihai

*

Jidovii

*

Anume: 41

*

Marcu

Herşcu

Moisi

Haicu

Solomon

Leiba

Alt Leiba

Haim, covrigar

Alt Leiba

Iancul

Iosip

Leiba zet Iutii

Cerbul, staroste

Isac Jumene

Marcu sin Şimon

Iţic ot Soroca

Cerbul, căuşanlău

Nusen zet Şimon

Iosip zet Şimon

Haim

Lupul

Aron

Solomon

Leiba

Iosip sin Solomon

Zelman

Herşcul sin Samuil

Solomon sin Froimoae

Uşer

Avram, zlătar

Avram sin Iosip, dascăl

Vigder

Iacob

Pereţu, şlicar

Lupul

Şmil

Zelmi, şlicar

Iosip sin Iutii

Ilie

Zelic

Cerbul

*

Neguţătorii ce sunt cu şederea în Botoşeni

şi rânduielile însă le dau cu neguţătorii de Iaş

*

Anume: 36

*

Feodosi Georgiu

Dumitru brat (frate) lui

Mihai, veneţian

Chiruş

Dima Ciocan

Tudori Albineţul

Ion, craiovan

Snovi Manolesii

Lupaşcu zet Manolesii

Dumitru, ungur

Andrei, cazacliu

Iorga Galiongiu

Georgi, crav ot Eşi

Georgi Buiuc

Apostol, băcal

Apostol zet Stămate

Necola, băcal

Necola Barbă

Georgi, muntian

Ilie, băcal

Georgi Şişman

Eni zet Apostol

Halampu Şchiopu

Eni Funduc

Eni Caraculuccii

Afendule Hurem

Chiriac, pescar

Haralampu cel mic

Neculai brat Lupaşcu

Ioniţă, făclier

Enciul, sârbul

Ivnciul, sârbul

Ilie Caraghios

Filip, băcal

Necola, furmagiu

Ştefan, veneţian

*

Mazili

*

Anume: 7

 

Andrei Hrănacia, căpitan

Pintelei Mădârgiac

Mihălache Revencu

Ştefan Stihi

Andrei Berescul, mazil de Iaş

Ion sin Grigori, mazil de Iaş

Grigori Balica, mazil de Iaş

*

Ruptaşi

*

Anume: 8

*

Georgi, nemesnic

Vasile zet ego

Georgi zet Iftodi

Grigoraş Guşul

Iftimi Stihi

Ion Stihi

Vasile Stihi

Georgi Păun

*

Ciocli

*

Anume: 24

*

Roman ot Morăreşti

Costandin ot tam (tot de acolo)

Toader Corne ot Morăreşti

Iacob, ciubotar ot tam

Tănasi ot tam

Ifrimie Colăcel

Georgi Colăcel

Ion Ojog

Niţă

Vasile

Grigori, ciubotar

Niţă Antima

Nică sin Radul

Ifrim sin Radul

Dumitraşco, olar

Ursachi

Chiriac

Ştefan ot mahalaoa Sfeti Georgi

Timofti, vătav

Ioniţă, croitor

Iordache a Chistoloae

Ion, crâşmar

Vasile, staroste

Ion, muntian

*

Preoţii şi diaconii

*

Anume: 23

*

Protopopul Ivaşco

Protopopul Miron

Popa Panait ot prepodobna Paraschiva

Popa Avram ot tam

Popa En iot Precista

Andrei, clisiiarhul ot tam

Popa Pavă lot tam

Popa Ion ot tam

Popa Dumitraşcu ot Vovedenie

Popa Chiriac ot tam

Popa Gavril ot tam

Popa Pavă lot Sfeti Ioan

Popa Raba ot Sfeti Ilie

Popa Grigori ot tam

Diacon Ion ot tam

Popa Costandin ot Sfeti Georgi

Popa Ioniţă ot tam

Popa Grigoraş ot tam

Georgi, dascăl ot tam

Toader, dascăl ot Sfeti Ilie

Diacon Mihălachi ot Precista

Popa Ioniţă ot Sfeti Neculai

Simion, diacon ot tam

*

Popii armenilor

*

Anume: 3

*

Popa Zadik

Diacon Grigori

Diacon Iacob

*

Cei ce sunt cu salvogvardie

*

Anume: 16

*

Costandin Mărgian, arnăut

Panaite, ceauş

Necola, marchitan

Matei, bărbier

Ioniţă, jidov botezat

Vasile, liahul

Alecsandru biv (fost) căpitan de poştă

Tiron

Panaite, cătană

Lupul, bărbier

Vârtan Zador, arman

Nazarie, arman

Zaharie, arman

Iaţcu zet lui Grigoraş Guşă

Ion, ungurian

Ştefan Ciogole, mazil de Eş

*

Volintiri

*

Anume: 8

*

Georgi, căpitan

Sava

Costandin Cucuzel

Mihălache Cioful

Neculai, abăger

Adămică

Dimitrie zet Cenuşă

Enachi

*

Liuzii poruşnicului Eni

*

Anume: 7

*

George, arnăut

Pavăl, crâşmar

Grigori

Moisei, crâşmar

Toader, crâşmar

Cârste, crâşmar

Neculai, hotincian

*

Liuzii jicnicerului Manolache

*

Anume: 3

*

Andronache, slugă

Ion Potronic, ruptaş ot Hârlău, slugă

Nechita, blănar; are şi savogvardie

*

Scutelnicii dumisale stolnicului Costandin Balşe

*

Anume: 5

*

Alecsa Altcolacii

Costandin, crâşmar

Nica, croitor

Timofti, crâmar

Neculai, croitor al banului Vârnav

*

Slujitorii isprăvniceşti ce sunt pentru slujbă în târg

*

Anume: 20

*

Ilie Bou, başciohodar

Dorofti, căpitan

Dragomir, muntian

Dumitraşcu Botezat

Toma, htincian

Negoiţă, muntian

Ioniţă Necşan

Tănasi, rus, tălmaci

Ioniţă Rale

Ion Căldăruşă, vătăjel

Mihai, rus, vătăjel

Vasile sin Ursul, vătăjel

Vasile, bărbier, vătăjel

Grigori, chihae de panţiri

Gherasim, rândaş

Vasile, feneregiu

Georgi, muntian

Dediul, muntian

Panaite, eşan

Moisă Colăcel

*

Ţiganii târgului

*

Anume: 28

*

Georgi Pelin, a dumisale vistiernicului Canta

Toader Dârmoiu, tij (la fel)

Vasile Ciuleiu, tij

Ursachi Ciuleiu, tij

Vasile Agopşe, tij

Vasile Holban, tij

Ioniţă Gane, tij

Iftimi, spoitor, tij

Ioniţă Titilinca, a lui Hudici

Neculai sin Măriuţii, al banului Neculai Ruset

Sandul Bursucan, tij

Grigoraş zet Burghelii, tij

Vasile Cealâc, tij

Vasile sin lui, tij

Andrei Căuş, tij

Ursul Burghele, tij

Toader Aman, tij

Danul, tij

Ioniţă, tij

Mihălachi Cobac, al mănăstirii Dragomirnii

Ioniţă Cărăbuş, tij

Georgi sin Ilenii, al lui Pilipoţchi

Neculai Badiul, al mănăstirii Sf. Neculai

Lupul, chişionianul, tij

Mihai Popişteş, tij

Marin, tij

Ion, ţigan al dumisale visternicului Costandin Sturze

Simion, scripcar, tij

*

Adunarea sumelor:

*

Toată suma caselor: 1.954

Rufeturi: 1.172

Birnici: 782

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 203-209

*

NOTĂ: Sună ciudat pentru mine să găsesc, printre ţiganii târgului Botoşeni, pe un Toader Aman sau pe câţiva fraţi Ciulei, precum şi alte nume care fac gloria culturii române.