Blocul-expoziţie Dimitrie Savu din Rădăuţi | Dragusanul.ro

Blocul-expoziţie Dimitrie Savu din Rădăuţi

Cu Dimitrie Savu, în atelierul de la mansardă

Cu Dimitrie Savu, în atelierul de la mansardă

*

În cel mai lung bloc de pe Strada Putnei din Rădăuţi, locuieşte pictorul Dimitrie Savu, cel care, miercuri, 12 noiembrie 2014, va expune, în Sala de Conferinţe a Centrului pentru Sprijinirea Tradiţiilor din Suceava, 50 de lucrări, vernisajul expoziţiei urmând să se facă împreună cu lansarea cărţii “Efigii în filigran” – volumul III, de Tiberiu Cosovan, într-un adevărat spectacol, susţinut de Vasile Purice, Graţiela Teişanu şi Călin Brăteanu (ultimul, cu piese… folk), cu ocazia omagierii tinereţii fără de bătrâneţe a lui Tiberiu Cosovan, care, spre surprinderea tuturor, la nici… 40 de ani (câţi arată), împlineşte 60.

*

Un tablou de pe scara blocului lui Dimitrie Savu

Un tablou de pe scara blocului lui Dimitrie Savu

*

În scara blocului lui Dimitrie Savu, de la parter şi până la mansardă, sunt expuse frumos zeci de tablouri, unele mai mari, altele mai miniaturale, dar toate clocotind de lumină şi de trăire intensă.

*

Pe scara blocului-expoziţie

Pe scara blocului-expoziţie

*

În apartamentul, de la etajul 2, al familiei Savu, unde Doamna – adevărată nevastă de Artist, cum obişnuieşte să spună, când e cazul, Menachem Falek, ne întâmpină, bucovineşte, cu un adevărat ospăţ – Dumnezeu primească! (cei patru flămânzili fiind, în afară de mine, Constantin Ungureanu-Box, Gheorghe Senciuc şi Aurel Alexa) – tablourile formează o expoziţie veşnică şi de o frumuseţe incredibilă.

*

Constantin Ungureanu-Box şi Gheorghe Senciuc, uitând de foame

Constantin Ungureanu-Box şi Gheorghe Senciuc, uitând de foame

*

Noi veneam după câteva ore, petrecute la Galeria de Artă din Rădăuţi, cu panotarea unei expoziţii, şi, nimerind în oaza aceea de frumuseţe şi de prospeţime, pe care o reprezintă casa pictorului Dimitrie Savu nu mai avean simţuri decât pentru fiecare tablou în parte. Apoi, printre “coloanele” de tablouri, care străjuiesc scările, am ajuns la mansardă, unde stau stivuite sau expuse sute de lucrări.

*

Dimitrie Savu, încredinţându-ne lucrările pentru expoziţia suceveană

Dimitrie Savu, încredinţându-ne lucrările pentru expoziţia suceveană

*

Există în judeţul ăsta patru oameni, duraţi în câte un lujer de floare sau poate într-o creangă primăvăratecă de cireş: Radu Bercea, Dimitrie Savu, Tiberiu Cosovan şi Constantin Horbovanu. Seamănă atât de mult sufletele lor încât, de câte ori îl întâlnesc pe unul dintre ei, toţi patru răsfiră peste neliniştile mele înnăscute o seninătate dumnezeiască. Miercuri, 12 noiembrie 2014, îi voi avea alături pe toţi patru. Vor fi împreună pentru prima dată în viaţă. Va fi ca şi cum s-ar alinia astrele, pentru că şi Dimitrie Savu, şi Radu Bercea, şi Constantin Horbovanu, şi Tiberiu Cosovan chiar înseamnă ceva în viaţa asta necuprinsă şi vrăjmaşă.