Bivolul - Botoşani, la 1774 | Dragusanul.ro

Bivolul – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Prutului

*

Bivolul

*

Toată suma caselor: 40

Scădere rufeturile, însă: 36

*

32 scutelnici a dumisale agăi Ramadan

4 femei sărace

Rămân birnici: 4

*

Birnici şi scutelnici:

*

Ioniţă Ciocioros

Ion sin Georgie

Vasile Cociorvă

Lupaşco Sufleţel, neputincios

Toader Platon

Ion Ciocălău

Simion Ciocălău, neputincios

Eftimie sin (fiu) Cociorvă

Hilip sin Miron

Miron Sihlian

Ion Sihlian

Ion Hrin

Grigoraş, ungurian, ciobotar

Lupul sin Dudei, vătăman

Ilie brat (frate) Roman, vornic

Iacob zet (al) Pricopie

Nichita, stricat de vărsat

Dumitraşco Alerguş

Toader Zeamă

Grigoraş Bârtici

Pavăl sin lui

Pavăl, prisăcar

Grigoraş sin Roman

Pricopii brat Roman

Gavril Balica

Vasile Platon

Lupul Fârfă

Ioniţă Şargul

Pavăl Platon

Costandin Ilade

Petre, prisăcar

Petre Ciuciuros

Ion, văcar, sărac

Petre, cumnat Şargului

Roman, vornic

Dănilă zet Preuca, vătăman

*

Femei sărace:

*

Marie, săracă

Toderiasa a lui Ciocălău

Catrina lui Duduc

Iliana lui Tănasii

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 512 şi 513