Avrămeni - Botoşani, la 1774 | Dragusanul.ro

Avrămeni – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Başeului

*

Avrămeni

*

Toată suma caselor: 98

Scădere rufeturile, însă: 98

4 preoţi i dascăli

1 chihae de poştă

1 ruptaş

1 slugă a dumisale jitnicerului Manolachi

1 argat a căpitanului de poştă

1 jidov

89 poştaşi ce slujesc la poşta Volovăţ

*

Ce slujesc la poşta Volovăţ:

*

Ion Ţurcan

Petre Ţurcan

Andrei Armăşan

Ştefan sin (fiu) Andrei

Ion Paiu

Ştefan Cirimpeiu

Ioniţă, scutar

Toader, dohotar

Grigoraş Ager

Sandul, scutar

Grigoraş, dohotar

Iacob zet (al) lui

Sandul Chelsiian

Ursul Chelsiian

Toader Şurcan

Nichita

Grigorie Oroşan

Vasile Oroşan

Dănilă, bejenar

Lupul zet lui

Vasile, baciul

Dumitraşco Stele

Grigorii sin Catrinii

Dumitru Brad

Ursul Irincăi

Todosii Mogâldan

Acsintii Ciocoiu

Ion zet Brandaburului

Georgie Brad

Lupul sin Pătraşco

Georgie Strâmban

Apostul

Vasile Iacob

Ursachi Iacob

Ion Bogdan, slab

Neculai Borlen

Toader brat (frate) lui

Georgiţă zet Iacov

Lazor sin Grigorie

Iordăchiţă

Grigoraş Borlen

Ion sin cărăuş

Ştefan Beţiv, slab

Ion zet Susii

Grigoraş, bejenar

Ştefan, cioban

Georgii Glodan

Ioniţă Ciucian

Ştefan brat lui

Mihaiu, rus

Gavril, dohotar

Ioniţă, dohotar

Georgii Robul, slab

Neculai Haitur

Ion Armăşan

Andrieş, dohotar

Toader cumnat Petrii, slab

Pintilie Ţurcan

Toader Bobul, nevolnic

Ştefan, văcar

Iosip, văcar

Toader, văcar

Costandin, văcar

Ioniţă sin Apostul

Acsintii Novac

Lupul sin Macovei

Lupul, muntian

Ion Balaur

Costandin holtei cu mamă

Ion sin Neculăesii

Vasile cumnat popei, argat la popă

Vasile sin Pătraşco

Pavăl Său, slab

Vasile sin Nichitii, rus

Roman sin Brad

Petre Bouren

Gavril Cumpătă

Pricop sin Robul

Acsintii, dohotar, slab

Lupul sin Macovei

Eftimie, bejenar

Todosii sin Lungul

Dumitraşco, bejenar ot ocolul Botoşani

Georgie brat lui

Pentilie Burcel, bejenar ot ţinutul Eşului

Ion sin Paraschiva

Lupul Budin, vornic

Toader, vătăman

Mateiu zet Bogdan, vătăman

*

Rufeturi:

Preoţi, dascăli

*

Preotul Ştefan

Preotul Grigorie

Arhip, dascăl

Grigoraş, dascăl

*

Chihae la poştă: Neculaiu

Slugă: Ioniţă Brad, sluga dumisale jitnicerului Manolache

Jidov: Kopel

Scutelnic: Moisa, scutelnicul căpitanului Dumitraşcu de poştă

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 517