Averile mănăstirești, în mâna lui Radu Duda | Dragusanul.ro

Averile mănăstirești, în mâna lui Radu Duda

*

Trebuie să recunosc faptul că niciodată nu m-am întrebat ce s-a întâmplat cu o bună parte a averilor mănăstirești din Moldova și din Țara Românească, secularizate de Alexandru Ioan Cuza. Îmi închipuiam, ca toți poporenii, că au fost împărțite țăranilor, prin reforma agrară, ceea ce, desigur, ar fi fost și după învățăturile, dar și pe placul lui Iisus Hristos, deși în practica bisericească nu se mai folosesc, de secole, învățăturile ultimului Păstor de suflete, ci doar se negustoresc persuasiv suferințele martiriului său. Astăzi, dând, din întâmplare, peste „Almanachul ilustrat” pe 1909, redactat și publicat, în 1908, de Editura G. A. Tacid, am găsit și un capăt de fir: majoritatea averilor mănăstirești, secularizate de Cuza, au fost transformate, de Carol I și clica de oportuniști români care se întreceau în… mituirea regelui (despre chestia asta mai citisem câte ceva), în Domeniul Coroanei, și acesta însușit de monarhie în cea mai bună parte. Datorită clicii de oportuniști de astăzi și „pachetului de legi ale proprietății”, o bună parte dintre averile secularizate și, mai ales cele care au fost ale mănăstirii Sinaia, s-au transformat în proprietăți ale familiei regale, în beneficiul magistralului actor Radu Duda. Magistral, pentru că este singurul actor din  istoria omenirii, care a izbutit să se lepede de sine, pentru a trăi un personaj.

*

Un almanah vechi nu înseamnă, totuși, o mărturie certă, așa că, vreme de câteva zile, va trebui să urmăresc problema în „Monitorul Oficial”, începând cu exemplarele din vreme aplicării reformei agrare și până în cea a constituirii Domeniului Coroanei, inclusiv din moșii voievodale (ale tronurilor din Moldova și din Valahia), pe care nici un domnitor, nici măcar fanariot, nu a îndrăznit să le înșface. Subiectul trebuie aprofundat, pentru că una înseamnă să fim mereu prostiți, și de către stăpâni, și de către istorici, și alta să ajungem, prin ignoranță, cu adevărat proști.