Atletul cre(ș)tin al protopopilor suceveni | Dragusanul.ro

Atletul cre(ș)tin al protopopilor suceveni

Crestinism 1*

Pătruns de dragoste creștină, de evlavie și de dragoste christică, un sucevean cu mari performanțe spirituale, domnul academician ortodox Mihai Adrian Alexandru, din Suceava, apără generațiile viitoare de pericolul satanist într-un mod elevat și convingător.

*

Impresionat de eleganța erudiției domniei sale și de creștinismul frazării, îi reproduc evlavios replica doctă la bicisnicul meu material de „bă”, de „prost” și de „nebun”, dar care crede nedezmințit în valoarea și verticalitatea generației ce vine și care probabil că va șterge cu târnul bigotismul care bolborosește din beznele obscurantismului.

*

Într-adevăr, eu și numai eu sunt responsabil de invitarea „Reginei rockului suedez” la „Bucovina Rock Castle”, dar nu am bănuit nici o clipă că satana s-a sălășluit definitiv sub sutane. Știam, însă, că muzica bună există dincolo de cuvinte, în dumnezeire, indiferent de critica dură pe care o aduce papalității (actualul Papă, și el un împătimit de rock, nu se regăsește, în mod justificat, în comunitatea satanică istoricizată).

*

Merit, deci, toate invectivele adevăraților credincioși ortodocși (sic!). Din fericire pentru mine, miile de tineri, care s-au bucurat de Festivalul „Bucovina Rock Castle”, ediția 2016, mi-au purificat sufletul cu lumină. Așa că nu o să devin niciodată satanist, chiar dacă mă uit urât la mafia protopopească suceveană, dar cu frățietate spirituală la mulțimea de preoți de țară din județ, care trag după ei, epuizați, lanțurile robiei.

*

Prin urmare, vă recomand cu căldură spațiul virtual al acestui nou atlet al cre(ș)tinătății, tinerilor recomandându-le doar muzica bună, indiferent de mesajele pe care le promovează. Pentru că asta e erezia mea: cred în tineri cu disperare. Iar dacă ei, tinerii, m-ar dezamăgi, n-aș mai avea nici o speranță. Nici aici, nici în nașterea care urmează. Naștere și nu moarte, pentru că doar o naștere nouă mi-a promis Iisus Hristos.

*

Crestinism 2