Astăzi s-a deschis Poarta Zeilor! | Dragusanul.ro

Astăzi s-a deschis Poarta Zeilor!

Poarta Zeilor - Garcia, Cesar Gonzales; Belmonte, Juan Antonio, Thinking Hattusha

Poarta Zeilor – Garcia, Cesar Gonzales; Belmonte, Juan Antonio, Thinking Hattusha

*

În tradiţia poporană românească, sărbătoarea creştină de astăzi, Sfântul Dumitru, se mai numeşte şi “Lanţurile Sfântului Dumitru”, diametral pe axa echinocţială situându-se “Lanţurile Sfântului Gheorghe” (Gheorghe înseamnă Ţăran), ambele sărbători fiind reminiscenţe ale serbărilor dacice “Intrarea Şarpelui în Pământ” şi, respectiv, “Ieşirea Şarpelui din Pământ”, şarpele fiind Constelaţia Dragonului, care arată nordul şi simbolizează îngheţul (arată ca steagul dacic, pe care îl purtau, desigur, şi celţii, adică făurarii).

*

Triunghiurile solstiţiale - Jones, Kevin, Celtic’ Wheel Symbolism

Triunghiurile solstiţiale – Jones, Kevin, Celtic’ Wheel Symbolism

*

Cele două triunghiuri solstiţiale, care marchează cele două porţi solstiţiale, Poarta Zeilor (Deva-yana) şi Poarta Părinţilor (Pytr-yana), elemente principale ale Oului Cosmic (oul încondeiat), când se repetă, marchează simbolic Hora Cosmică (şi pe zeul egiptean Horus), prin care vieţaşii şi străbunii încearcă, prin intermediul sfinţeniei, să biruie Timpul:

*

Hora Cosmică a destinului echinocţial al Vieţii

Hora Cosmică a destinului echinocţial al Vieţii

*

Peste câteva zile, de Sfântul Andrei, Crăiasa Zăpezii, Eftepir (Lucia – în latină, Alba – în celtă, Isis – în egipteană, Ishtar – în sumeriană, Maya sau Malanka – în slavă), adică Luna, va coborî la cele trei ceruri de dedesubt, pe care le domină, „Suprafaţa Pământului”, „Lumea Apelor Subterane” şi „Lumea Adâncă a Morţii”, de unde va fi eliberată, prin Poarta Părinţilor, peste 9 decade, de fratele ei, Soarele “cel beat de dragoste” – adică Dragobete, iar după ce Luna, transformată de zâne într-un mesteacăn, va urca în Palatul de Cleştar de Deasupra Norilor – cum ziceau dacii, va ieşi Şarpele din pământ. Şi-atunci, oamenii vor putea vedea cum / „A codrilor crăiasă / Şi a zmeilor mireasă / Iese, seara, într-amurg, / Paşte cerbii sus, pe runc, / Ciutele şi caprele / Şi le mulge laptele / Şi-l încheagă în fântână / Să nu iasă altă zână, / Şi îl face mândru caş, / Bolovan de bicaş, / Şi îl pune în părău / Să-l spele apa mereu, / Să-i treacă dorul de zmeu”.

*

Simplu, nu?